Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENHET/AVDELING KVINNER OG KRIMINALITET Koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Hordaland Politidistrikt Politioverbetjent Elisabeth Hellevang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENHET/AVDELING KVINNER OG KRIMINALITET Koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Hordaland Politidistrikt Politioverbetjent Elisabeth Hellevang."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENHET/AVDELING KVINNER OG KRIMINALITET Koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Hordaland Politidistrikt Politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen

2 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 2 Oppgaver Ha en viss oversikt over familievolds/seksuelle overgreps sakene i Hordaland Politidistrikt Være tilgjengelig ressursperson for alle driftsenheter i Hordaland Politidistrikt Holde seg oppdatert om straffebestemmelser, rundskriv og andre nyheter om tema Formidle til familievoldskontaktene I politidistriktet Lese Politiloggen og undersøke hva som er gjort med tilfellene av familievold Være ressursperson i forhold til tverrfaglig samarbeid i Hordaland Politidistrikt Informasjon og kommunikasjon kan føre til lik praksis i distriktet

3 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 3 Aktuelle straffebud Vold: Strl.§228,§229, Trusler: Strl.§227 Mishandling fysisk/psykisk:Strl. §219 Skremmende plagsom oppførsel:Strl. § 390a Brudd på besøksforbud: Strl. § 342c Ran: Strl. § 267 Seksualforbrytelser: Strl. Kap. 19 Drap: Strl § 233 Tvangsekteskap:Strl. §222

4 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 4 Fornærmedes rettigheter Rett til informasjon fra politiet Bistandsadvokat og fritt rettsråd Rettigheter under etterforskningen Resultatet av etterforskningen Klagerett Rettssaken Statens voldsoffererstatning BROSJYRE OM FORNÆRMEDES OG ETTERLATTES RETTIGHETER

5 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 5 Anmeldelse - melding Telefonmelding – anonym Barneverntjenesten – Familievernkontor – Venner /bekjente Fornærmede anmelder Vitner varsler POLITIET PLIKTER Å OPPRETTE SAK DERSOM MAN FÅR KJENNSKAP! OFFENTLIG PÅTALE I NÆRE RELASJONER!

6 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 6 Etterforskning Avhør av vitner Avhør av fornærmede Avhør av mistenkte Søk i register Legeerklæringer – fritak fra taushetsplikt Sikre spor

7 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 7 En må finne ut… Hva slags og hvor alvorlig vold det er snakk om Varighet - gjentatte voldsepisoder Relasjon mellom offer og utøver -følelser, makt/avmakt/avhengighet etc Personlige trekk ved den voldsrammede - alder, kjønn,helse tidligere voldsopplevelser, skader Den voldsrammedes ressurstilgang i form av økonomi og sosialt nettverk Psykologiske og emosjonelle problemer, behov for behandling, akutt og på lengre sikt.

8 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 8 Hvorfor velger mange kvinner å leve med volden? Voldshjulet Utøvelse av makt og kontroll Bruk av trusler Følelsesmessig mishandling Bruk av isolasjon Flytte skyld Bruke barna Økonomisk kontroll Tvang og trusler Kvinnen tar på seg skyld: ”Hadde jeg bare ikke gjort slik…” DET UNORMALE BLIR DET NORMALE

9 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 9 UTFORDRINGER Rus – er ruset under avhør – husker lite – vil ikke forklare seg – holder ikke avtaler Psykisk syk – psykotisk Gjentatte ganger utsatt Fornærmedes tiltro til politiet – er selv anmeldt Troverdighet/bevis Lang prosess – vitne i retten - påkjenning Sak henlagt

10 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 10 SÆRLIG SÅRBARE PERSONER De fornærmede lever et liv som stiller dem i særlig sårbare situasjoner Spesielt utsatt for gjentatte overgrep Isolert Mangler sosialt nettverk Mangler kompetanse Vanskelig for å komme seg ut av situasjonen Spesielt utsatte: Prostituerte, rusmisbrukere, personer som bor i trygdeboliger/ institusjoner

11 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 11 Besøksforbud – strpl. § 222 a Besøksforbud utferdiges av politijurist og besluttes opprettholdt/ikke opprettholdt av retten innen 5 dager. Sendes kun til retten dersom siktede forlanger dette. Besøksforbud eget hjem ikke lengre enn 3 måneder av gangen Forkynnes for fornærmede og mistenkte/siktede Forklare fornærmede og mistenkte/siktede hva besøksforbud innebærer Brudd hjemler pågripelse Strl§ 342 – Anmeldelse skal skrives Samvær med felles barn. Hvordan skal dette arrangeres. Skisseres i besøksforbudet. Siktede ønskes avhørt før saken sendes til retten. Besøksforbud krever ikke anmeldelse Besøksforbud må være begrunnet

12 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 12 UTFORDRINGER VED BESØKSFORBUD Klarer ikke å holde seg vekk fra trusselutøver Sammen i rusen Avhengig av å få stoff Sammen i situasjonen Kanskje den eneste ” omsorgspersonen” Politiet får ikke kjennskap til brudd på besøksforbud

13 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 13 Mobil Voldsalarm Lettere å få enn besøksforbud. Konkret vurdering fra sak til sak. Akuttsituasjon Misbruk kan føre til inndragning Avtale mellom politiet og trusselutsatt Gjelder i 3 mnd i utgangspunktet Har sine klare begrensninger – må forklare trusselutsatte dette Bruk egen mobiltelefon evt. i tillegg – ring 112. Programmer telefonen ” Omvendt voldsalarm” – for trusselutøver. Må idømmes i forbindelse med rettssak Mobil voldsalarm krever ikke anmeldelse

14 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 14 UTFORDRINGER VED MOBIL VOLDSALARM Må kjenne til egenskaper og begrensninger i forhold til teknikk Blir ikke ladet og brukt som anvist Blir ikke brukt Politi bruker store ressurser på å finne trusselutsatte Trusselutsatte holder ikke avtaler Leveres ikke inn etter bruk Finner ikke trusselutsatte FARLIG DERSOM MAN IKKE SKJØNNER DENS BEGRENSNINGER

15 ENHET/AVDELING Endres i topp-/bunntekst20.09.2016 Side 15 Vitnebeskyttelse Egne sikkerhetstiltak Strengt fortrolig adresse Skifte navn Andre tiltak

16 ENHET/AVDELING Takk for oppmerksomheten elisabeth.hellevang.storksen@politiet.no elisabeth.hellevang.storksen@politiet.no


Laste ned ppt "ENHET/AVDELING KVINNER OG KRIMINALITET Koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Hordaland Politidistrikt Politioverbetjent Elisabeth Hellevang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google