Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrefokusert arbeid Barnas stasjon Fredrikstad 8.mars 2011 Haldor Øvreeide 12.03.2010Haldor Øvreeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrefokusert arbeid Barnas stasjon Fredrikstad 8.mars 2011 Haldor Øvreeide 12.03.2010Haldor Øvreeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrefokusert arbeid Barnas stasjon Fredrikstad 8.mars 2011 Haldor Øvreeide ifru@ifru.no 12.03.2010Haldor Øvreeide

2 Omsorgstriaden Foreldre kontroll ”Vi” engasjere/facilitere assistere/kompensere Barn 12.03.2010Haldor Øvreeide

3 Barnets psykologiske eksistens oppstår gjennom samspill 12.03.2010Haldor Øvreeide

4 Barnets psykologi oppstår i samspillet mellom to prosjekter Det individuelle prosjektet, hvor barnet søker mening, tilknytning, kompetanse – basert på allmenne og individspesifikke biologiske egenskaper hos barnet Det kulturelle eller sosiale prosjektet, som er samfunnets behov for funksjonelle individer – utføres og filtreres først og fremst gjennom forelderens relasjon til barnet Det er i samspillet mellom disse to prosjektene at barnets psykologiske eksistens: følelsesbevissthet og regulering, språk og tanker, utviklingsprofil og livskvalitet oppstår. 12.03.2010Haldor Øvreeide

5 12.03.2010Haldor Øvreeide Barnet er subjekt òg avhengig Barnet er et selvorganiserende subjekt og en kraft i sin egen utvikling – men er ikke selvivaretaende Barnet er avhengig av ivaretaende tilknytning til voksne Ut fra dette får barnet en relasjonell identitet Skal barnet akseptere kontakt/omsorg må den voksne kvalifisere seg for barnet Kvalifisering som voksen er å kunne stille seg innenfor erfaringen – å gi medopplevelse og å være mervitende og mestrende – et etisk prosjekt

6 12.03.2010Haldor Øvreeide Avhengighet Barnets avhengighet gjør tilknytning nødvendig Tilknytning vokser ut av dialog / koopersjon Det er behov og egenskaper på begge sider av tilknytningsrelasjonen

7 Foreldre – spedbarn En etisk grunnposisjon 12.03.2010Haldor Øvreeide

8 Intern legitimitet Gir hun prioritet til barnet? Tar hun en etisk posisjon I forhold til det avhengige barnet – handler ut fra en etisk intensjon Handler hun ut fra barnets observerte behov? Vurderer og leverer I forhold til faktiske behov og ressurser I relasjonen – I tråd med en konsekvensetisk bevissthet Handler hun i et samarbeidende, kooperativt format med barnet? Respekterer kapasiteten og individualiteten til barnet – i tråd med respekt etikk Handler hun på en forutsigbar og transparent måte ? Med etisk integritet 12.03.2010Haldor Øvreeide

9 Ekstern legitimitet Bygger hun en base for seg selv for å ta utvidet ansvar for barnet – søker kompetanse og tar et utvidet ansvar Er hun i en kulturelt akseptert rolle og respekterer hun andre relasjoner for barnet – slik at hun respekterer barnets biologiske, kulturelle og multirelasjonelle identitet – respekt for den tredje Ansikt strukturen I barnets identitet Handler hun I tråd med kulturelle verdier og forventninger som antas å være av verdi for barnet og for barnets beskyttelse – tar ansvar for barnets inkludering i samfunnet som relasjonen eksisterer i 12.03.2010Haldor Øvreeide

10 I den konkrete situasjonen må verdier og hensyn avveises Det vil si at det svært ofte må gjøres valg fordi det eksisterer mer eller mindre eksplisitte dilemma. 12.03.2010Haldor Øvreeide

11 Transaksjonell utviklingsmodell 1.faktor: Barnets egenskaper – allmenne og individuelle – biologisk betinget 2.faktor: Foreldres egenskaper, forventinger og innstilling – kulturelt betinget 3.faktor – samspillmønster /tilknytning – en gjensidig forventing som etableres gjennom ”feed-forward” som en selvstendig og avgjørende faktor ved utvikling – betinget av kommunikasjonserfaringen 12.03.2010Haldor Øvreeide

12 Utviklingsdialogen Intersubjektivitet / medopplevelse / erkjennelse av barnets tilstand Utløser felles ressurser Støtte / ivaretakelse / ny kunnskap/ trygg tilknytning / lojalitet 12.03.2010Haldor Øvreeide

13 Dialogerfaringen organiserer repetisjoner + - Dialog erfaring -------------------------------- Dialogpotensial evne til natalitet (H.Arendt) Dialogpotensialet kan organisere en ”ny start” 12.03.2010Haldor Øvreeide

14 12.03.2010Haldor Øvreeide Den utviklingsstøttende dialogens prinsipper Hvor den voksne: Følger – toner seg inn til barnets psykologiske tilstand Opptrer relevant – utløser (skaper) nysgjerrighet og gir relevant informasjon og struktur Gir subjektplass / rom og anerkjennelse – gir barnet mulighet til reaksjon og selvorganisering Samregulerer – skaper rytme – turtaking mellom to subjekt Tar ledelse – viser ansvar og omsorgsintensjoner som voksen – tar en hierarkisk tilpasset posisjon

15 Dialogens to grunntema Det relasjonelle og emosjonelt orienterte jeg-du – tema Det saksorienterte tema – verden utenfor relasjonen Det første tema bærer det andre 12.03.2010Haldor Øvreeide

16 12.03.2010Haldor Øvreeide Dialogen er: dyadisk i prosess triadisk i konsekvens

17 12.03.2010Haldor Øvreeide

18 Utviklingsstøttende posisjon Den voksne følger barnets oppmerksomhet, støtter og utvider barnets perspektiv i en utviklingsfremmende retning Haldor Øvreeide12.03.2010

19 Begrenset utviklingsstøtte ofte styrt av voksnes behov og tabuer. Den voksne deler og anerkjenner bare noe av barnets erfaring, og vesentlige sider ved barnets erfaring blir uten utviklingsmessig støtte. Haldor Øvreeide12.03.2010

20 Medopplevelse uten utviklingsintensjoner hos den voksne. Symmetrisk “peer” relasjon hvor den voksne deler, men er ikke i stand til å utvide og gi barnets erfaring en utviklingsstøttet retning Haldor Øvreeide12.03.2010

21 Fravær eller egosentrisk krav til barnets deltakelse i relasjonen på den voksnes premisser. Den voksne overser eller avviser barnets erfaring og krever eventuelt full oppmerksomhet på seg Haldor Øvreeide12.03.2010

22 Utviklingsbanen – nærmeste utviklingssone 12.03.2010Haldor Øvreeide

23 Barns problem er også uttrykk for ressurser og positive egenskaper Barnets kommunikasjonsproblem kan sees som barnets generaliserte kommunikasjonsorganisering ut fra dets kortsiktige suksessfulle erfaring med å løse utfordringer i kommunikasjon og relasjon Barnet må møtes med respekt for sin organisering 12.03.2010Haldor Øvreeide

24 NB: Barnets avhengighet og tilpassingskompetanse kan maskere barnets behov og egenskaper, særlig i relasjoner og situasjoner med sterk avhengighet og trussel om avvisning 12.03.2010Haldor Øvreeide

25 12.03.2010 Hald or Øvre eide Foreldreansvaret som: Formelt lovansvar - tildelt i Lov om barn og foreldre (Norge) - begrenset i Lov om barneverntjenester (Norge) Rolle – sosial forventing Tilknytning – følelse for - eksistensiell erfaring Kompetanse – tilstrekkelighet – Legitimitet – Kapasitet – Kunnskap – Ferdighet Rettighet – moralsk domene – et område for autonomi Identitet – selvoppfatning – sosial verdi

26 12.03.2010Haldor Øvreeide rolle person rolle person Foreldreansvaret Rollen har: oppgaver – mål og ytelser Personen har: erfaringer, følelser og aspirasjoner forvente – utfordre Vi Foreldre anerkjenne – gi gyldighet Vi må stille oss innenfor erfaringen til personen og utenfor oppgaven i rollen

27 Triangulering Hjelper Omsorgsperson 1 Optimaliseres tillater og informerer Barnesamtalen/ Relasjonen direkte arbeid med barnet anerkjennes som viktig 3 2 Barn 12.03.2010Haldor Øvreeide

28 12.03.2010 Haldor Øvreeide

29 12.03.2010Haldor Øvreeide

30 12.03.2010Haldor Øvreeide

31 Fortellingen som skapes i samspillet skal: Fange inn barnets opplevelse og erfaring og gi denne gyldighet Beskrive barnets sammenheng gi barnet en historie Styrke barnets selvrespekt Lede barnet videre 12.03.2010Haldor Øvreeide


Laste ned ppt "Foreldrefokusert arbeid Barnas stasjon Fredrikstad 8.mars 2011 Haldor Øvreeide 12.03.2010Haldor Øvreeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google