Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling fra Utdanningsetaten (UDE) -Samtlige kommunale barneskoler med AKS er med i undersøkelsen (99) -(56%) av foreldrene ved Aktivitetsskolen Tøyen besvarte undersøkelsen -Undersøkelsen viser også noe grunndata om Aktivitetsskolen Tøyen -Den tar for seg 5 spørsmål stilt i tidligere undersøkelser for sammenligning -Den innebefatter også 10 andre spørsmål uten sammenlikningsgrunnlag

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdrag fra Utdanningsetatens (UDE´s) Database -Det gikk 227 barn på Tøyen AKS ved undersøkelsestidspunktet -Dette utgjør 97% av alle 1. – 4. klassinger på Tøyen skolen -Tøyen AKS er dermed den Aktivitetsskolen som vokser klart mest og raskest -Vår bemanning utgjør 1,1 årsverk per 24 barn (Normen sier 1,0) -Tallet (1,1) inkluderer 0,5% stilling på barn med spesielle behov -Det betyr at bemanningen er akkurat der normen (forskriftene) sier vi skal være

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Presentasjon av resultater -Alle spørsmålene i undersøkelsen skulle gis en score fra 1 – 5 hvor 5 er høyest -Vi vil først presentere de 5 spørsmålene som er gitt i tidligere undersøkelser -Her viser vi både resultater for i år (2015/ 2016), og resultater fra 2010/ 2011 -Vi kommenterer de første fem spørsmålene etter de 5 diagrammene -Vi kommer de 10 siste spørsmålene og gir våre analyser helt til slutt -Vi kommer også til å gjennomgå resultatene på et innkalt foreldremøte

4 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn er trygt i Aktivitetsskolen?

5 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn trives i Aktivitetsskolen?

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvor godt fornøyd er du med tilbudet ditt/dine barn får ved Aktivitetsskolen?

7 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns faglige utvikling?

8 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns sosiale utvikling?

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm 1 - 5 -Generelt sett er vi veldig fornøyde med Aktivitetsskolens utvikling -Vi er den Aktivitetsskolen i Oslo som har utviklet oss mest siden 2010/2011 -I 2010/2011 var Tøyens score 11 av 25 mulige poeng på disse 5 spørsmålene -I 2015/ 2016 er Tøyens score 20,9 av 25 poeng -Vi ligger også på, eller over «Oslosnittet» på samtlige av de 5 spørsmålene -Vi har tatt noen kvantesprang i riktig retning, men den tøffeste jobben blir å knipe nye desimaler i riktig retning frem mot neste undersøkelse -Spesielt er trygghet og trivsel viktig for oss. Uten dette lærer barna ingen ting

10 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om åpningstider og ferieplaner?

11 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du å få god nok informasjon fra skolen/Aktivitetsskolen om hva som kan forventes av aktivitetsskoletilbudet?

12 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om aktivitetstilbudet i Aktivitetsskolen?

13 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter ditt/dine barn deltar i?

14 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at åpningstidene ved Aktivitetsskolen er tilfredsstillende?

15 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at de ansatte i Aktivitetsskolen er imøtekommende overfor deg som foresatt?

16 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at bemanningen ved Aktivitetsskolen er god nok?

17 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at kompetansen blant de ansatte ved Aktivitetsskolen er god nok?

18 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad er du fornøyd med bredden i aktivitetstilbudet som tilbys ved Aktivitetsskolen?

19 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen?

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm 6 - 15 Informasjon -Vi ser at hjem til dere foreldre informasjonen vår kunne vært bedre og er noe vi ønsker å jobbe videre med -Dette er et tema Osloskolen scorer høyt på -Gode oppdaterte hjemmesider er nå under anmarsj og det håper vi vil kunne bidra positivt til å bedre inntrykket

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm 6 - 15 Bemanning -Som grunndataene viste er vi akkurat på hva forskriftene våre sier når det gjelder antall årsverk per barn -De fleste av dere synes også bemanningen er god nok og at kompetansen blant de ansatte er tilfredsstillende -Vi søker alltid etter folk som kan gjøre oss bedre og vil fortsette å bygge Aktivitetsskolen Tøyen med de rette og beste tilgjengelige folkene i det videre arbeidet -Målet er å fortsatt være den høyest utdannede arbeidsstokken i landet

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm 6 - 15 Åpningstider -Våre åpningstider er styrt av AKS sine forskrifter og vi er pålagt å holde åpent fra 7.30 – 16.30 -Driftsstyret kan derimot gi åpning for å utvide åpningstiden med 30 minutter. Hos oss har driftsstyret valgt å forlenge åpningstiden til klokken 17.00 -Om dere foreldre ønsker å gjøre noe med åpningstidene kan man gjennom driftsstyret forkorte åpningstiden med inntil 30 minutter om ettermiddagen og forlenge åpningstidene tilsvarende om morgenen

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm 6 - 15 Aktivitetstilbudet -Vi hadde forventet å score høyt på Aktivitetstilbudet vårt for det er vi stolte av -Likevel er det noe vi kontinuerlig jobber med og ønsker å utvikle videre -Det fortsatt noen år igjen før vi kan si oss ferdig med å bygge det som skal være Tøyen Aktivitetsskoles kjerneaktiviteter, men vi føler vi har kommet langt rundt det å finne de aktivitetene som både er fengende og læringsstøttende -Derfor ønsker vi tips fra dere om dere har morsomme aktiviteter vi kan utforske, eller spennende mennesker med noe spesielt å tilføre aktivitetstilbudet vårt

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Foreldrenes kommentarer (Direkte satt inn i denne presentasjonen)


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google