Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling fra Utdanningsetaten (UDE) -Samtlige kommunale barneskoler med AKS er med i undersøkelsen (99) -(56%) av foreldrene ved Aktivitetsskolen Tøyen besvarte undersøkelsen -Undersøkelsen viser også noe grunndata om Aktivitetsskolen Tøyen -Den tar for seg 5 spørsmål stilt i tidligere undersøkelser for sammenligning -Den innebefatter også 10 andre spørsmål uten sammenlikningsgrunnlag

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdrag fra Utdanningsetatens (UDE´s) Database -Det gikk 227 barn på Tøyen AKS ved undersøkelsestidspunktet -Dette utgjør 97% av alle 1. – 4. klassinger på Tøyen skolen -Tøyen AKS er dermed den Aktivitetsskolen som vokser klart mest og raskest -Vår bemanning utgjør 1,1 årsverk per 24 barn (Normen sier 1,0) -Tallet (1,1) inkluderer 0,5% stilling på barn med spesielle behov -Det betyr at bemanningen er akkurat der normen (forskriftene) sier vi skal være

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Presentasjon av resultater -Alle spørsmålene i undersøkelsen skulle gis en score fra 1 – 5 hvor 5 er høyest -Vi vil først presentere de 5 spørsmålene som er gitt i tidligere undersøkelser -Her viser vi både resultater for i år (2015/ 2016), og resultater fra 2010/ Vi kommenterer de første fem spørsmålene etter de 5 diagrammene -Vi kommer de 10 siste spørsmålene og gir våre analyser helt til slutt -Vi kommer også til å gjennomgå resultatene på et innkalt foreldremøte

4 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn er trygt i Aktivitetsskolen?

5 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn trives i Aktivitetsskolen?

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvor godt fornøyd er du med tilbudet ditt/dine barn får ved Aktivitetsskolen?

7 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns faglige utvikling?

8 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns sosiale utvikling?

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm Generelt sett er vi veldig fornøyde med Aktivitetsskolens utvikling -Vi er den Aktivitetsskolen i Oslo som har utviklet oss mest siden 2010/2011 -I 2010/2011 var Tøyens score 11 av 25 mulige poeng på disse 5 spørsmålene -I 2015/ 2016 er Tøyens score 20,9 av 25 poeng -Vi ligger også på, eller over «Oslosnittet» på samtlige av de 5 spørsmålene -Vi har tatt noen kvantesprang i riktig retning, men den tøffeste jobben blir å knipe nye desimaler i riktig retning frem mot neste undersøkelse -Spesielt er trygghet og trivsel viktig for oss. Uten dette lærer barna ingen ting

10 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om åpningstider og ferieplaner?

11 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du å få god nok informasjon fra skolen/Aktivitetsskolen om hva som kan forventes av aktivitetsskoletilbudet?

12 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om aktivitetstilbudet i Aktivitetsskolen?

13 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter ditt/dine barn deltar i?

14 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at åpningstidene ved Aktivitetsskolen er tilfredsstillende?

15 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at de ansatte i Aktivitetsskolen er imøtekommende overfor deg som foresatt?

16 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at bemanningen ved Aktivitetsskolen er god nok?

17 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at kompetansen blant de ansatte ved Aktivitetsskolen er god nok?

18 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad er du fornøyd med bredden i aktivitetstilbudet som tilbys ved Aktivitetsskolen?

19 Oslo kommune Utdanningsetaten I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen?

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm Informasjon -Vi ser at hjem til dere foreldre informasjonen vår kunne vært bedre og er noe vi ønsker å jobbe videre med -Dette er et tema Osloskolen scorer høyt på -Gode oppdaterte hjemmesider er nå under anmarsj og det håper vi vil kunne bidra positivt til å bedre inntrykket

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm Bemanning -Som grunndataene viste er vi akkurat på hva forskriftene våre sier når det gjelder antall årsverk per barn -De fleste av dere synes også bemanningen er god nok og at kompetansen blant de ansatte er tilfredsstillende -Vi søker alltid etter folk som kan gjøre oss bedre og vil fortsette å bygge Aktivitetsskolen Tøyen med de rette og beste tilgjengelige folkene i det videre arbeidet -Målet er å fortsatt være den høyest utdannede arbeidsstokken i landet

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm Åpningstider -Våre åpningstider er styrt av AKS sine forskrifter og vi er pålagt å holde åpent fra 7.30 – Driftsstyret kan derimot gi åpning for å utvide åpningstiden med 30 minutter. Hos oss har driftsstyret valgt å forlenge åpningstiden til klokken Om dere foreldre ønsker å gjøre noe med åpningstidene kan man gjennom driftsstyret forkorte åpningstiden med inntil 30 minutter om ettermiddagen og forlenge åpningstidene tilsvarende om morgenen

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Tøyens kommentarer spm Aktivitetstilbudet -Vi hadde forventet å score høyt på Aktivitetstilbudet vårt for det er vi stolte av -Likevel er det noe vi kontinuerlig jobber med og ønsker å utvikle videre -Det fortsatt noen år igjen før vi kan si oss ferdig med å bygge det som skal være Tøyen Aktivitetsskoles kjerneaktiviteter, men vi føler vi har kommet langt rundt det å finne de aktivitetene som både er fengende og læringsstøttende -Derfor ønsker vi tips fra dere om dere har morsomme aktiviteter vi kan utforske, eller spennende mennesker med noe spesielt å tilføre aktivitetstilbudet vårt

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Foreldrenes kommentarer (Direkte satt inn i denne presentasjonen)


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Fakta om undersøkelsen -Undersøkelsen ble holdt høsten 2015 på Bestilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google