Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse Kanvas 2012 Stinaløkka Totalt Antall svar (N): 30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse Kanvas 2012 Stinaløkka Totalt Antall svar (N): 30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse Kanvas 2012 Stinaløkka Totalt Antall svar (N): 30

2 Utsagnene i brukerundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen Jeg får tilstrekkelig informasjon om daglige hendelser og aktiviteter i barnehagen Det er en åpen og direkte dialog mellom personalet og meg Jeg får raske og konstruktive svar på spørsmålene jeg har vedrørende mitt barn Barnehagens hjemmeside gir meg god informasjon Jeg kjenner til barnehagens fokus-/ og satsningsområder ** Fordypning og konsentrasjon Mitt inntrykk er at personalet gir barna muligheten til å fordype og konsentrere seg i lek og andre aktiviteter * Mitt inntrykk er at barna i stor grad får den tiden de trenger til å fullføre sin lek og andre aktiviteter * Dokumentasjon av egen læring Det foregår læring i barnehagen Personalet gjør barna bevisste på sin egen læring, hva de kan og hvordan de har lært det Jeg får se dokumentasjon på prosesser for læring i barnehagen * Mitt barns sosiale ferdigheter utvikler seg positivt i barnehagen Medvirkning Mitt inntrykk er at barna får ta del i beslutninger som berører deres hverdag * Mitt inntrykk er at barna har muligheten til å påvirke sin egen dag og selv velge sine aktiviteter * Mitt inntrykk er at barna gis muligheten til å bruke uteområdet hele dagen * Mitt inntrykk er at barna og de ansatte jobber sammen i prosjekter * For meg som forelder/foresatt er det viktig at barna gis mulighet for medvirkning i barnehagen Kosthold og fysisk aktivitet Barna serveres frukt og grønnsaker i barnehagen Ved bursdagsfeiring gis barna et alternativ til kaker og lignende Barnehagen er gode på å gi barna fysiske utfordringer * Barna tar aktivt del i aktiviteter på kjøkkenet Barna gis tilstrekkelig mulighet til finmotorisk og grovmotorisk aktivitet Årets brukerundersøkelse for Kanvas er basert på utsagnene på denne og neste side. Svarene på utsagnene, som ble stilt til foreldre/foresatte, illustreres i søylegrafikker. I grafikkene er enkelte av utsagnene noe forkortet av hensyn til plassen. * Endret 2012 ** Nytt 2012

3 Utsagnene i brukerundersøkelsen forts. Engasjement Jeg føler meg alltid velkommen når jeg bringer og henter barnet i barnehagen Personalet møter meg alltid med et smil Jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom de ansatte i barnehagen Kompetanse Personalet fanger opp hva barna er genuint opptatt av Personalet er anerkjennende overfor barna * Personalet har en god relasjon med barna Personalet har omsorg for barnet mitt Personalet er gode forbilder for barna Personalet har fokus på å utvikle barnas sosiale ferdigheter Personalet har kompetanse om barns lek Endringsvillig Barnehagen evner å tenke nytt i forhold til hvordan barnehagen drives Mangfold I barnehagen tilrettelegges det ut fra barnas interesser og ferdigheter – ikke kjønn * I barnehagen møter barna ulike kulturer gjennom aktiviteter som gjennomføres (prosjekter, temadager, utflukter, høytider osv.) Toleranse Jeg og mine meninger og innspill blir lyttet til og respektert av de ansatte Jeg opplever at personalet er tolerante ovenfor ulike synspunkter fra både barn og voksne Praktiske forhold Åpningstidene Arrangementer i regi av barnehagen hvor foreldrene kan delta sammen med barna Foreldresamtalene Foreldremøtene Fysiske forhold De ansatte i barnehagen er opptatt av å ha det rent og ryddig for å skape et innbydende læringsmiljø Barnehagebygget er innbydende og godt vedlikeholdt Barnehagens uteområde er godt tilrettelagt Overordnet inntrykk Jeg mener at barnehagen er viktig for å gi barnet mitt gode grunnleggende ferdigheter og muligheter * Jeg mener at barnehagen er viktig for å gjøre min hverdag som forelder/foresatt bedre Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen slik du opplever den i dag * Endret 2012 ** Nytt 2012

4 Hvordan tolke grafikkene? Alle grafikkene i rapporten er bygget opp som eksempelet ovenfor. Helt til venstre i grafikken kommer utsagnene. Svarfordelingen for det enkelte utsagn vises ved hjelp av et liggende søylediagram. Grønne områder viser positive svar og røde områder viser negative svar. Tallene er i prosent av alle som har besvart utsagnet. Til høyre for søylediagrammet er en tabell. Den første kolonnen i tabellen viser sum positive svar for i år for den enheten denne rapporten er for. Den etterfølgende kolonnen viser sum positive svar for i fjor for den enheten denne rapporten er for. Den tredje kolonnen viser sum positive svar for i år for den regionen man sammenligner med. Den fjerde og siste kolonnen viser sum positive svar for Kanvas totalt i år. Sum positive svar er summen av det mørkegrønne og det lysegrønne området i søylediagrammet. På grunn av avrundinger kan sum positive svar i tabellen i enkelte tilfeller være noe høyere eller lavere enn de to grønne områdene sammenlagt.

5 Stinaløkka Totalt Trivsel Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 100 9998 100 9897

6 Stinaløkka Totalt Kommunikasjon Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 100938988 100878684 1009795 10093 92 27233035 8708485 ** Nytt 2012

7 Stinaløkka Totalt Fordypning og konsentrasjon Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 97 92 90938685

8 Stinaløkka Totalt Dokumentasjon av egen læring Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 100 9394 73937274 836566 901009594 * Nytt 2012

9 Stinaløkka Totalt Medvirkning Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 73 7173 87737677 70605155 9387 901008889 * Endret 2012

10 Stinaløkka Totalt Kosthold og fysisk aktivitet Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 979396 67577578 93978384 87 7174 979389 * Endret 2012

11 Stinaløkka Totalt Engasjement Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 1009796 100979695 971009291

12 Stinaløkka Totalt Kompetanse Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 901008687 979594 100 9897 839093 971009192 931009091 * Nytt 2012

13 Stinaløkka Totalt Endringsvillig Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 73776362

14 Stinaløkka Totalt Mangfold Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 871008485 80907476 * Endret 2012

15 Stinaløkka Totalt Toleranse Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 93 88 979388

16 Stinaløkka Totalt Praktiske forhold Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 100 9695 939789 909787 90837978

17 Stinaløkka Totalt Fysiske forhold Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 97939291 47377477 97678182

18 Stinaløkka Totalt Overordnet inntrykk Denne enhet 12 (%) Denne enhet 11 (%) Oslo Totalt 12 (%) Kanvas Totalt 12 (%) 971009897 9310093 100 9796 * Endret 2012


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse Kanvas 2012 Stinaløkka Totalt Antall svar (N): 30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google