Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTPART et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) Berit Johne, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTPART et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) Berit Johne, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTPART et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) Berit Johne, Forskningsrådet Ragnhild Tungesvik, SIU

2 2 Bakgrunn Statsbudsjettet for 2015: Regjeringa ønskjer å utvikle fleire verdsleiande fagmiljø. Dette føreset mellom anna eit styrkt langsiktig samarbeid mellom institusjonar og fagmiljø i Noreg og deira partnarar i andre land, slik at norske aktørar får del i den internasjonale kunnskapsutviklinga. Departementet foreslår derfor ei strategisk styrking på 20 mill. kroner for etablering av eit partnarskapsprogram for samarbeid om høgre utdanning og forsking med prioriterte land utanfor EU..forvalta av Noregs forskingsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA

3 3 Formål Utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge Økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden Varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant. Involvere både strategisk ledelse og administrasjon og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Utdanningssamarbeidet integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud

4 4 Hvem kan søke? Søkere: norske universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutt Hovedpartner: tilsvarende institusjon i ett av de prioriterte landene Utlysning 2015 retter seg mot: Institusjoner og fagmiljøer som er vert eller partner i ordningene Senter for fremragende forskning Forskningssentre for miljøvennlig energi Senter for fremragende utdanning Senter for forskningsdrevet innovasjon Klynger på NCE og GCE-nivå Søker må ha relevante studieprogrammer på master- og/eller ph.d.- nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer Søknaden må tematisk være relatert til senteret og/eller klyngen som søkeren er knyttet til

5 5 Aktiviteter Mobilitetsopphold; studenter, forskere, ledere og administrativt personale Workshops, seminarer og konferanser Intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. Pensumutvikling og utvikling av kurs, studieprogrammer og/eller grader Gjesteforelesninger, felles undervisning, veiledning av studenter og kandidater Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid, og samarbeid med arbeids- og næringsliv

6 Ca 70 mill ioner til 3-års prosjekter For institusjonelle partnerskap med: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA 35 mill kr uten føringer på tema eller enkeltland. 35 mill kr til partnerskap - - med USA og Canada [alle tema] - innen IKT og klynger [alle åtte land] - innen CO2-håndtering [USA og Canada] - innen energi [USA, Canada og Japan ] - innen nanoteknologi [Nord-Amerika, Japan, Kina og India] Prosjektene kan kombinere alle land og temaer. Prosjektporteføljen av internasjonale partnerskap – skal som helhet ivaretar målene med de utlyste midlene.

7 Et spleiselag «Det unike er at vi nå slår sammen flere typer finansiering for å stimulere til internasjonale partnerskap. På denne måten ønsker vi å få frem bærekraftige og spenstige institusjonssamarbeid, som gjerne kan bygge på flere forskningstema. Vi vil finansiere en helhetlig portefølje av sterke partnerskap», sier Hallén. Søknadsfrist 27 mai Aktiv utlysning ca 15 april Søknadsfrist 27 mai Aktiv utlysning ca 15 april Erfaringer fra denne første utlysningen vil bli tatt med inn i den videre utviklingen av INTPART.

8 INTPART -lansering 5 mars www.siu.no/intpart www.forskningsradet.no/intpart www.siu.no/intpart www.forskningsradet.no/intpart Informasjonsmøte 8. april Gardemoen

9 INTPART et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning


Laste ned ppt "INTPART et samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) Berit Johne, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google