Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG

2 Hvorfor internasjonalisering? Stortingsmelding nr 14 ( ) ”Internasjonalisering av utdanning” Internasjonalisering skal gjelde ALLE elever, studenter, og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Etter kvalitetsreformen økt fokus, men må rette mer fokus mot de kvalitative fordelene med internasjonalisering Internasjonalisering skal gi høyere faglig kvalitet og dermed også bidra til å forberede elever, studenter og lærere på en mer globalisert hverdag : et flerkulturelt Norge og et internasjonalt rettet arbeidsmarked Med kvalitetsreformen ble det som alltid hadde vært aktive forskeres hverdag institusjonalisert. Samarbeid innen utd. og forskning er so m regel lettå få aksept for.

3 Spesielt 4 stikkord er viktig: Kvalitet –øke kvaliteten på norsk utdanning Relevans –gi en relevant utdanning Attraksjon – gjøre institusjonene til attraktive samarbeidspartnere, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt Samarbeid – samarbeide med gode og komplementære partnerinstitusjoner Essens – å skape forståelse og fred

4 Spesielle utfordringer for Høgskolen i Gjøvik Relativt liten høgskole- hvordan være attraktiv for gode internasjonale partnere? Tilbyr såkalte korte profesjonsutdanninger som sykepleie og ingeniør -mindre tid i rammeplanen for utveksling? Administrative utfordringer (opptak, eksamen, mottak, bopel, folkeregisteret, markedsføring…)

5 Status – noen detaljer Felles internasjonalt kontor med HiL, samarbeider også med HiHm. Gjør oss mer attraktive for potensielle utenlandske partnere. Gratisplasser for våre studenter To master studieprogram på engelsk- god rekruttering av internasjonale gradsstudenter. Større studietilbud på engelsk, også bachelor nivå Best på studenter til CERN (CSC). Internasjonal spisskompetanse og aktive forskere på utvalgte fagområder. Stikkord: CIMET/ERASMUS MUNDUS, CERN, NISLAB/PhD, Turbine, eGIS, BEST,.. I startgropa vedr. internasjonalisering av campus. God rekruttering av faglig tilsatte internasjonalt.

6 Mobilitet - utreisende studenter

7 Mobilitet - innreisende studenter

8 Hvorfor reiser studenter ut? Kultur og språk Gode støtteordninger økonomisk Internasjonal arbeidskompetanse (CV) Faglig utvikling Men: Studieprogresjon? Hvorfor vil studenter komme til Gjøvik? Kultur og språk Faglig relevans Gode engelskkunnskaper Snø og skiforhold Men: Norge er et høykostland visumreglement

9 Samarbeidspartnere Til sammen har HiG og HiL ca 120 partnerinstitusjoner i utlandet. Avtaler i Europa, Peru, USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Palestina, Namibia, Kina, Russland Ulike program: Erasmus, Nordplus, Erasmus Mundus, Kvoteprogrammet UNISKA UTFORDRINGER : Sterkere satsing på færre partnere (eks.: Hubei) Forene ”bottom up” og ”top down” Samordne med nasjonale prioriteringer (EU, BRICS,..)


Laste ned ppt "Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google