Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ergonomi og Arbeidsteknikk Vaskeriarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad i samarbeid med Vaskeriet ved Ullevål Universitetssykehus,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ergonomi og Arbeidsteknikk Vaskeriarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad i samarbeid med Vaskeriet ved Ullevål Universitetssykehus,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ergonomi og Arbeidsteknikk Vaskeriarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad i samarbeid med Vaskeriet ved Ullevål Universitetssykehus, og Fagforbundet. Noen tips i presentasjonen er fra Oddvin Lindqvist, Electrolux AS. Bilde fra Vaskeriet på Ullevål Sykehus

2 Mål for gruppearbeid og innlegg Å bevisstgjøre den enkelte til å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet Å bevisstgjøre betydningen av godt utstyr og god fysisk tilrettelegging Å motivere for god organisering, og godt HMS-arbeid på arbeidsplassen Det endelige målet er å ha det bra på jobb – det betyr å trives, beholde helsa, forebygge plager samtidig som man utfører god kvalitet i arbeidet

3 Utforming av arbeidsplass, utstyr og maskiner Tilrettelegging og organisering av arbeidet Arbeidsteknikk og rutiner (Rådet for belastningslidelser 1990) Jobb med å skape god Ergonomi  organisere arbeidet smart  utstyre seg smart  kunne, og gjøre noe smart Betyr å tilpasse utstyr og arbeidsmiljø til mennesket

4 Hva ser dere av god tilrettelegging, godt utstyr og god arbeidsteknikk på videoene som følger?

5 Har dere tips til forbedringer i de aktuelle situasjonene? Tilrettelegging og Organisering? Utstyr? Arbeidsteknikk? Annet?

6 Hvilke ergonomiske utfordringer opplever dere selv som ikke kommer fram på videoene? Diskuter mulighet for forbedringer også i disse situasjonene

7 Kunnskap om friskfaktorer er like viktig Hvilke forhold ved jobben mener dere gjør at folk trives Hvilke faktorer ved jobben kan gjøre at helsa beholdes Diskuter mulige frisktiltak på jobben

8 Å organisere arbeidet smart kan bety å: Utforme lokalene for god drift og godt arbeidsmiljø: det må være stort nok og være utformet og utstyrt for en god logistikk og god drift. eks. Etterbehandlingsrom må ha plass til tilstrekkelig sorterings- og brettebord, og ulike traller. Det må være god plass til forflytning av kurver, traller og vogner Organisere bort ensidige arbeidsplasser og tunge løft med maskiner der det er mulig Organisere for jobbrotasjon, og variere med flere forskjellige oppgaver i løpet av en dag Ha planer for jevnlig vedlikehold av maskiner og lokaler

9 Å organisere arbeidet smart kan bety å: Lage arbeidstidsplaner som er realistiske og ”sunne” Fokus på HMS i det daglige arbeidet Jevnlige personalmøter Ha de ansatte med i planlegging av innkjøp av inventar og utstyr Ha de ansatte med i planlegging ved ombygging eller nybygg Ha ”en møteplass” med avdelingene i forhold til sortering av tøy Opplæringsplaner, og god opplæring av nye ansatte Organisere for mulighet for pausetrim/trening

10 Å utstyre seg smart kan bety å ha: Hensiktsmessig og moderne maskiner og utstyr: Vaskemaskiner, tørketromler, sorteringsbånd, Damptunell, Dampdokker/Finisheringsdokker, traller med god høyde og hevbar bunn/høy bunn, heve- senkebord etc. Hensiktsmessig og moderne maskiner og utstyr: Vaskemaskiner, tørketromler, sorteringsbånd, Damptunell, Dampdokker/Finisheringsdokker, traller med god høyde og hevbar bunn/høy bunn, heve- senkebord etc. Godt arbeidstøy og fottøy Godt arbeidstøy og fottøy Avlastningsmatter, evt. avlastningsstoler Avlastningsmatter, evt. avlastningsstoler Verneutstyr tilgjengelig ved behov Verneutstyr tilgjengelig ved behov

11 Maskiner Maskiner bør være CE godkjent/- merket. Maskiner bør være CE godkjent/- merket. Moderne CE merkede maskiner skal tilfredstille krav til funksjon, display og støy Moderne CE merkede maskiner skal tilfredstille krav til funksjon, display og støy Bilde fra Electrolux

12 Vaskemaskiner og tørketromler Standard for god arbeidsteknikk er 86 cm fra gulv til under dør. Hvis maskin er for lav kan den heves via sokler Standard for god arbeidsteknikk er 86 cm fra gulv til under dør. Hvis maskin er for lav kan den heves via sokler For å få kurver plassert under maskin bør disse være under 84 cm i høyden For å få kurver plassert under maskin bør disse være under 84 cm i høyden Døråpningen bør være tilstrekkelig stor, og døren bør kunne svinges mer enn 90 grader Døråpningen bør være tilstrekkelig stor, og døren bør kunne svinges mer enn 90 grader Bilde fra Elektrolux

13 Vaskemaskiner og tørketromler Høysentrifugering er mest hensiktsmessig for å unngå vått og tungt tøy Høysentrifugering er mest hensiktsmessig for å unngå vått og tungt tøy For å unngå at tøy filtreres anbefales å ha programmulighet til å reversere trommel noen minutter slik at tøyet løsner For å unngå at tøy filtreres anbefales å ha programmulighet til å reversere trommel noen minutter slik at tøyet løsner Bilde fra Elektrolux

14 Kurver og traller Det bør være kurver, traller og vogner til ulikt behov Kurver for tøy ut av maskin bør ha en høyde slik at de kan stå under maskin Kurver bør ha høy bunn eller regulerbar bunn Kurver og traller bør ha hjul som triller godt, dvs. store hjul og svingbare hjul på alle fire hjul Hvordan er det med vedlikehold av traller, kurver og vogner hos dere?

15 Strykemaskiner og ruller CE merket, sikre maskiner Standard høyde er benkehøyde, 86 cm – for lavt for noen og for høyt for noen Hensiktsmessige pedaler Automatiserte maskiner, med klyper kan avhjelpe belastning

16 Bearbeiding og sortering av tøy Bord som er regulerbare i høyden Tilstrekkelig plass for sortering Hensiktsmessige traller/kurver Hensiktsmessig system for tøyposer Avlastningsmatter Ståstoler - er det mulig?

17 Dampdokke/Finisheringsdokke Bør ha mulighet til å høydereguleres Plassere knapper til å regulere maskin nært og i albuehøyde Har dere utstyr etter deres behov? Damptunell anbefales av leverandør ved stort behov Hvor lenge bør man jobbe av gangen med dette arbeidet?

18 Sorteringsbånd urent Høyde på bånd Hastighet på bånd Plassering av vogner Elektrisk løfter for å få sortert tøy på bånd inn til maskin

19 Sortering på sykehus/sykehjem Går det an å organisere om driften slik at det sorteres på post? Da kan man ha løpebane med kroker for ulike typer sekker. Sekker må da ha trykk knapp under slik at tøyet detter ned i sekker når knapper åpnes Da må postene være opplært og gjøre sorteringen grundig!

20 Å kunne og gjøre noe smart - vaskeri Ansatte bør få opplæring i: Rett kroppsbruk Hensiktsmessig og sikker bruk av utstyr og maskiner Vedlikehold av maskiner og utstyr Pauser Jobbrotasjon Øvelser, nærvær og avspenning Hjelp til selvhjelp når man har smerter

21 Generelle prinsipper god arbeidsteknikk Søk variasjon i oppgaver og arbeidsstillinger Hvis mulig reguler utstyret til din høyde Arbeid med naturlig oppreist rygg, lave skuldre og fri, uhemmet pust Vær nærværende, og konsentrert om en ting av gangen Ta hyppige pauser ved ensidige arbeidsoperasjoner Jobbe to og to ved tunge oppgaver

22 Arbeidsteknikk generelt Arbeid bredbent enten i bredstående eller gangstående Bruk vektoverføring ved å skyve vekten fra ben til ben – ”danse” så mye som mulig Stå nært arbeidsobjektet Flytt deg rundt slik at du unngår vridninger Bøy i hofte, kne og ankel når du må bøye deg, eller når du løfter

23 Bøyning og vridning er fy for ryggen Unngå å stå ”grodd fast i underlaget”, og bøye og vri ryggen samtidig Hvordan vil dere bedømme denne arbeidsstillingen?

24 Det er avstanden til løfteobjektet, objektets vekt samt vridning som har mest å si for risiko

25 Hensiktsmessig løfteteknikk Vurder objektets vekt og form - be om hjelp ved behov Kom så nært som mulig Stå bredbent Bøy i hofte og kne Ta ett godt grep og strekk deg opp i hofte og kne Flytt deg rundt slik at du unngår vridninger Sett ned på samme måte

26 Løft av tyngre gjenstander Benytt løftehjelpemidler Evt. løfte med to eller flere personer Sørg for at alle får ett godt tak og vent til alle er klare for løft Bruk hensiktsmessig løfteteknikk

27 Pauser og øvelser Ta deg hyppige pauser for å riste på armene og gjøre sirkulasjons- og tøyningsøvelser Delta på organisert pausegym Bilde av Øivind W. Johansen. Ullevål sykehus

28 Nærvær i hverdagen forebygger stress  Øv deg på å være tilstede i gjøremål: Stopp opp litt og følg pusten i kroppen, kjenn kroppen i gjøremålet. Har kroppen det bra eller trenger du å skifte stilling?  Bruk anledninger du får i hverdagen til å gi deg selv en liten pustepause  Observere og regulere tanker og følelser  Unngå å hekte deg på negative ting du ikke kan gjøre noe med. Handle hvis du vil og kan ellers aksepter og la gå.

29 Er du flink til å si ifra om arbeidsrelaterte problemer, behov for nytt utstyr, eller behov for endring av i organisering til din leder eller verneombud? Be leder om å følge opp! Er du selv flink til å organisere og jobbe på best mulig måte? Er du flink til å ta småpauser? Eget ansvar og medbestemmelse

30 Jobb med å skape gode rammebetingelser på begge arenaer Arbeidsplassen som arena Utstyr, organisering og tilrettelegging, Bemanning, Realistiske tidsrammer Opplæring Sosial støtte Møteplasser og medvirkning HMS-system Trivsel Meg selv som arena Egen tilrettelegging Bruk av utstyr God arbeidsteknikk Pauser og Variasjon Stressmestring Grensesetting Mosjon, kosthold, søvn, Bevisste valg og prioriteringer i forhold til å ivareta egen helse Lykke til!

31 Referanser Forskrift til Arbeidsmiljøloven: ”Tungt og ensformig arbeid” Forskrift til Arbeidsmiljøloven ”Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Tips fra Oddvin Lindqvist fra Eletrolux, tlf. 22 63 54 65


Laste ned ppt "Ergonomi og Arbeidsteknikk Vaskeriarbeid Presentasjonen er utarbeidet av Bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad i samarbeid med Vaskeriet ved Ullevål Universitetssykehus,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google