Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bevegelse og forflytning Lise Fogstad, høgskolen i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bevegelse og forflytning Lise Fogstad, høgskolen i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bevegelse og forflytning Lise Fogstad, høgskolen i Oslo
Definisjon: En bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller gjenstand som i all hovedsak foregår i en horisontal bevegelsesretning (P.H. Lunde 2003, s 13)

2 Forflytning Dette er en arbeidsmåte: du kan hjelpe andre til å bevege seg og forflytte seg. Du skal samarbeide med pasienten om forflytningen. Pasienten skal alltid anvende sitt eget bevegelsesmønster.

3 Forflytning Forflytning er en fysisk handling: pasienten forflytter seg (med din hjelp) fra et punkt til et annet. Forflytning er også en ”mental handling”: pasienten skal ha en ide om hva som skal skje og skal kunne bruke egne ressurser.

4 Forflytning og egne ressurser
For å kunne stimulere pasienten til å bruke egne ressurser, er det viktig å kunne: Menneskets naturlige bevegelsesmønster. De vanligste bevegelsene i dagliglivet er: ligge, snu seg, reise seg, stå, gå, sitte/sette seg.

5 Ake seg opp i seng Det naturlige bevegelsesmønster

6 Veiledning Før aktiviteten/øvelsen starter, er det viktig at veileder forklarer hva som skal foregå. Øvelsene går ut på å finne gode løsninger

7 Det naturlige bevegelsesmønster
Mennesket har noe felles i sine bevegelser Mennesket har egne særtrekk og egne løsninger i sine bevegelser Bli kjent med egne og andres måter å bevege seg på/løse en forflytning på

8 Det naturlige bevegelsesmønster
Liggende i seng: hvordan kommer du deg opp i seng (mot hodegjerde)? Sittende på stol: hvordan kommer du deg inn på stolsetet Reise seg fra stol: hvordan reiser du deg opp til stående?

9 Prinsipper for forflytning
1. Ta alltid utgangspunkt i det naturlige bevegelsesmønster 2. Vurder situasjonen sammen med pasienten før du starter forflytningen 3. Samarbeid med de fysiske lover 4. Reduser friksjon 5. Avlast trykk før selve forflytningen

10 Prinsippene i praksis 1. Få tak i pasientens ressurser
2. Finn gode arbeidsstillinger (egne), gangstående, bredstående, vektoverføring, lave skuldre, armer inntil kroppen, trekke, skyve 3. Flytt en kroppsdel ad gangen 4. Husk praktiske hjelpemidler

11 Tommelgrepet Tommelgrepet gir pasienten trygghet og en opplevelse av at det er han/hun som har kontrollen.

12 Prinsipper Det naturlige bevegelsesmønster forflytter en kroppsdel om gangen Som hjelper skal du gjøre det samme En forflytning skjer ca 10 cm om gangen Før forflytning skjer, skal tyngden avlastes på kroppsdelen som forflyttes

13 Læringsmål Kunnskap om det naturlige bevegelsesmønster
Kunnskap om de fysiske lover Kunnskap om friksjon/friksjonspunkter Kunnskap om horisontal kraftretning Kunnskap om pedagogikk og veilederrollen

14 Hjelpemidler Deg selv:
Hender reduserer friksjon Kne/lår kan brukes som skråplan Stikklaken/laken kan brukes som ”forlengelse” av dine armer og kan trekke/sikre pasienten

15 Hjelpemidler Redusere friksjon: Plastpose, glimatte, glatt stoff i sengen Forflytning fra seng til rullestol, fra seng til seng: Forflytningsbrett Glimatter, move master matte Løftebøye, sengebånd, Ross flexiGrip

16 Tyngdekraften Hvilke kunnskaper har du om tyngdekraften?
Hva gjør tyngdekraften med oss i dagliglivet? Stol, seng, underlag Hvilke prinsipper er arbeidsmessig hensiktsmessig?

17 Friksjon Hva er friksjon? Hva skaper friksjon?
Hvilke problemer skaper friksjon i forflytningssituasjoner? Hvilke løsninger vil du foreslå for å redusere problemer med friksjon?

18 Forflytningsteknikk Forflytning er en samhandling mellom hjelper og pasienten Det er pasientens ressurser som bestemmer hvordan forflytningen skjer Forflytningen skjer trinnvis, pasienten opplever kontroll, får tid til å være med Pasienten er aktivt med på handlingen Hjelperen er veileder, ikke ”ekspert”

19 Løfteteknikk I løfteknikk er det pleieren som bestemmer hva som skal skje og hvordan løftingen skal gjennomføres Løftingen skjer raskt, ofte mens en teller Pasienten blir pasifisert, er ikke med på handlingen Det blir ikke tid for pasienten å være med i bevegelsen Pleieren er eksperten på løft

20 Arbeidsteknikk Kunnskap om arbeidsteknikk er viktig i forebygging av arbeidsrelaterte muskel-skjelettlidelser Jobb med rett rygg, unngå krum rygg med vridninger Jobb med armene inntil kroppen, lave skuldre Bruk tyngdeoverføring, det er beina som gjør jobben

21 Arbeidsteknikk Informer først - deretter instruer med ord - ikke tell
Trekk tyngden til deg Ha vekten i hendene før du trekker til deg Bruk alltid rolige bevegelser - jevn rytme Forflytt en kroppsdel om gangen, ta en liten pause, rolig pust Vær bevisst på egen arbeidsteknikk: hva går greitt, hva er vanskelig?

22 Oppsummering Forflytning er en måte å arbeide på
Forflytning er en samhandling mellom hjelper og pasient Forflytning er å finne gode løsninger og ikke fasitsvar eller ”oppskrifter” Forflytning kan bety endring og omlegging av rutiner og vaner

23 Oppsummering Forflytning kan bety holdningsendring: pasienten er en ressursperson i forflytning Forflytning kan bety anskaffelser av utstyr Forflytning krever du har egenopplevelse og har gjennomgått forflytnings-prinsippene og har erfart å bli forflyttet

24 Oppsummering Hva dreier forflytning seg om? Hva betyr dette for deg?
Hva ønsker du å begynne med i neste ferdighetstrening eller i neste praksisperiode Hvilken kunnskap trenger du om pedagogiske prinsipper og veilederrollen? Hva betyr problemløsning for deg som pleier/hjelper?

25 Praktiske øvelser 1. Ake opp i seng 2. Flytte seg sidelengs 3. Rulle over 4. Flytte seg fra seng til seng 5. Sette seg opp i seng 5. Fra sengekanten til stol 6. Reise seg opp fra stol 7. Fra seng til rullestol

26 Praktiske øvelser Prøv ut forflytningsmåter
Observer det naturlige bevegelsesmønster - forflytter vi oss likt, ulikt? Veiledning og samarbeid med pasienten: forklar, ikke tell. Hvilke ord bruker du? Hvilke prinsipper vil du anvende? Hvilke arbeidsstillinger vil du bruke? Hvordan vil du oppsummere: hva har du fått ut av veiledningen?


Laste ned ppt "Bevegelse og forflytning Lise Fogstad, høgskolen i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google