Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfallsforum Nord 14. april 2016 Sirkulær økonomi: paradigmeskifte eller «same shit new wrapping» ? Adm.dir. Nancy A. Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfallsforum Nord 14. april 2016 Sirkulær økonomi: paradigmeskifte eller «same shit new wrapping» ? Adm.dir. Nancy A. Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfallsforum Nord 14. april 2016 Sirkulær økonomi: paradigmeskifte eller «same shit new wrapping» ? Adm.dir. Nancy A. Strand

2 Visjon Avfall er morgendagens råvarer Formål Avfall Norges skal fremme samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet

3 Vi arbeider for å samle og styrke bransjen til det beste for våre medlemmer Avfall er morgendagens råvarer!

4 Hva skjer i Avfall Norge akkurat nå? Vi vil ha dine eksempler på Innovasjon! send til silje.rosenlund@avfallnorge.nosilje.rosenlund@avfallnorge.no Innovasjonsprisen deles ut i Tromsø 8. juni Vi er godt i gang med bransjens kompetanseløft – REdu! Bli med! Silje Rosenlund presenterer om litt! Medlemsmøter om endringer og ny kontingentstruktur Egen gjennomgang for Avfallsforum Nord i ettermiddag

5 Veikart for Sirkulær økonomi

6 ”Sirkulær økonomi” viser til et produksjons- og forbrukssystem som skaper et så lite tap som mulig I en ideell sirkulær verden er nesten alle produkter er gjenvunnet som nye råvarer eller ressurser til ny produksjon

7 Sirkulære grep! Frakoble økt ressursforbruk fra økonomisk vekst Avfallsmengder skal ikke lenger øke i takt med BNP Verdiskapningen i samfunnet baserer seg på gjenbruk og gjenvinning – ikke bruk av jomfruelige naturressurser

8 Sirkulær økonomi i praksis Fra 37 til 65 % material- gjenvinning innen 2030 Mengden restavfall skal ned Energien i restavfallet inn i et bærekraftig, fornybart energisystem I Europa – og verden - skal avfallet vekk fra deponiene Design for gjenvinning er nøkkelen Innovasjon Nye forretningsmodeller

9 Handlingsplan for sirkulær økonomi fra EU 65% gjenvinningsgrad innen 2030 Maks 10 % deponi fra 2030 Strengere krav til ”utvidet produsentansvar” Krav om kildesortering av matavfall Nye tiltak for å redusere avfall Nye mål for gjenbruk og gjenvinning av plast, mat og kritiske råvarer

10 Mer avfall må sorteres ut til materialgjenvinning og biologisk behandling Rapporter 2013Mål 2020Mål 2025Mål 2030 Husholdningsavfall og lignende avfall39 %50 %60 %65 % Totalt for alt emballasje55 %65 %75 % Plastemballasje39 %55 % Treemballasje9 %60 %75 % Jernholdig metallemballasje79 %75 %85 % Aluminiumsemballasje75 %85 % Glassemballasje86 %75 %85 % Papir/kartong og bølgepapp81 %75 %85 %

11

12 Nye rammebetingelser for sirkulær økonomi Mål nasjonalt og lokalt Både husholdnings- og næringsavfall må inkluderes Definisjoner og standarder som tilrettelegger for sirkulær utvikling Virkemidler for ulike myndigheter Offentlig innkjøp -Bidra til å skape markeder for fornybare råvarer -Bidra til innovasjon og nye forretningsmodeller

13 Avfall Norges syn Definisjon på husholdningsavfall står fast Nasjonale mål og virkemidler må omfatte «municipal waste» Produsentansvar som virkemiddel må videreutvikles- sirkulære krav Krav om kildesortering må ikke hindre teknologisk utvikling og kvalitetskrav

14 Løsninger og muligheter Samlet ressurseffektivitet Sekundære råvarer -Stabile leveranser -Kvalitet Nye forretningsmodeller Mer samhandling og innovasjon Økt kompetanse – Utdanning og FoU

15 Konklusjonen er klar! Paradigmeskifte – ja! Gode eksempler finnes Hva kan dere gjøre ?

16 Takk for oppmerksomheten! Nancy.strand@avfallnorge.no @nancyastrand Takk for meg ! Nancy.strand @ avfallnorge.no Gleder meg til paneldebatt!


Laste ned ppt "Avfallsforum Nord 14. april 2016 Sirkulær økonomi: paradigmeskifte eller «same shit new wrapping» ? Adm.dir. Nancy A. Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google