Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren?
Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Silja Bjerke Vestre 1

2 Oslo kommune, kretsløpsbasert avfallssystem
2

3 EGEs planlagte biogassanlegg
Industrielt anlegg, t/år med utvidelsesopsjon biogass drivstoff biogjødsel  landbruket Hovedløsning for biogjødsel: flytende uavvannet for å ivareta alle næringsstoffer Hovedkonsept biogass: LBG for enklere transport og logistikk – teknologi avgjør Strategi: regional løsning på sikt 3

4 Klimakurens forslag Rammebetingelser
Økt investeringsstøtte Enova, alle ledd i verdiskapingskjeden Endre sluttbehandlingsavgiften Forskriftsfeste utsortering av bioavfall, forby forbrenning av matavfall Motvirke eksport 4

5 Kurerer kuren? EGEs utfordringer og behov i dag
Nyskapende virksomhet for morgendagens løsninger Industrielt konsept krever robuste anlegg og store investeringer, trenger økt fokus på dette i Enovas støtteordninger (kWh/kr?) Faller mellom flere stoler : spesielle ordninger for landbruk, transport, energi, avfall – ønsker fokus på helhetsløsning Biogjødsel: Rammebetingelser og sertifisering spesielt viktig 5

6 Kurerer kuren? Eksportbegrensninger
Kun et virkemiddel dersom det ønskes en etablering av innenlands avfalls- og energiindustri – politisk valg. Heller tilskudd til investeringer – konkurranse gir levedyktig industri Hovedutfordring generelt: Kildesortering Kildesortering og helhetlig avfalls- og energipolitikk – risiko for at dagens ordning undergraver dette på sikt.

7 Avgift – et gode! Hvorfor sluttbehandlingsavgift?
Trygg avfallsbehandling der 1. Materialgjenvinning og 2. Energigjenvinning skal ivaretas. Forbrenningssjefen kan aldri benytte dette godet til økt kildesortering og redusert avfallsgenerering. Flytt avgiften og tilskudd over på kommuner/næring som genererer avfall. Max avgift : deponi Medium avgift : forbrenning Tilskudd : utsortert matavfall til biogassanlegg Tilskudd : utsortert plastemballasje Tilskudd til forbrenningsanlegg; energigjenvinning >65% Resultat: Lønnsom kildesortering, energigjenvinning og avfallshierarkiet i fokus 7

8 Biogass – det viktigste klimatiltaket for avfallssektoren – tenk helhet
Det må være attraktivt å kildesortere og å energigjenvinne Avgifts- og støttepolitikk i henhold til målsetning Fokus på industrielle, trygge anlegg Rammebetingelser for levedyktig industri på sikt Støtteordninger til totalløsningen, selv om denne ikke alltid passer helt inn i de etablerte støtteordningene. Vi må bygge for morgendagens løsninger – da blir gårsdagens rammer ofte snevre. 8


Laste ned ppt "Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google