Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren? Oslo kommune Energigjenvinningsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren? Oslo kommune Energigjenvinningsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren? Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Silja Bjerke Vestre

2 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Oslo kommune, kretsløpsbasert avfallssystem

3 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 EGEs planlagte biogassanlegg Industrielt anlegg, 50.000t/år med utvidelsesopsjon –biogass  drivstoff –biogjødsel  landbruket Hovedløsning for biogjødsel: flytende uavvannet for å ivareta alle næringsstoffer Hovedkonsept biogass: LBG for enklere transport og logistikk – teknologi avgjør Strategi: regional løsning på sikt

4 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Klimakurens forslag Rammebetingelser Økt investeringsstøtte Enova, alle ledd i verdiskapingskjeden Endre sluttbehandlingsavgiften Forskriftsfeste utsortering av bioavfall, forby forbrenning av matavfall Motvirke eksport

5 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kurerer kuren? EGEs utfordringer og behov i dag –Nyskapende virksomhet for morgendagens løsninger –Industrielt konsept krever robuste anlegg og store investeringer, trenger økt fokus på dette i Enovas støtteordninger (kWh/kr?) –Faller mellom flere stoler : spesielle ordninger for landbruk, transport, energi, avfall – ønsker fokus på helhetsløsning –Biogjødsel: Rammebetingelser og sertifisering spesielt viktig

6 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kurerer kuren? Eksportbegrensninger –Kun et virkemiddel dersom det ønskes en etablering av innenlands avfalls- og energiindustri – politisk valg. –Heller tilskudd til investeringer – konkurranse gir levedyktig industri Hovedutfordring generelt: Kildesortering –Kildesortering og helhetlig avfalls- og energipolitikk – risiko for at dagens ordning undergraver dette på sikt.

7 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Avgift – et gode! Hvorfor sluttbehandlingsavgift? –Trygg avfallsbehandling der 1. Materialgjenvinning og 2. Energigjenvinning skal ivaretas. –Forbrenningssjefen kan aldri benytte dette godet til økt kildesortering og redusert avfallsgenerering. –Flytt avgiften og tilskudd over på kommuner/næring som genererer avfall. Max avgift : deponi Medium avgift : forbrenning Tilskudd : utsortert matavfall til biogassanlegg Tilskudd : utsortert plastemballasje Tilskudd til forbrenningsanlegg; energigjenvinning >65% »Resultat: Lønnsom kildesortering, energigjenvinning og avfallshierarkiet i fokus

8 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Biogass – det viktigste klimatiltaket for avfallssektoren – tenk helhet Det må være attraktivt å kildesortere og å energigjenvinne –Avgifts- og støttepolitikk i henhold til målsetning Fokus på industrielle, trygge anlegg –Rammebetingelser for levedyktig industri på sikt Støtteordninger til totalløsningen, selv om denne ikke alltid passer helt inn i de etablerte støtteordningene. Vi må bygge for morgendagens løsninger – da blir gårsdagens rammer ofte snevre.


Laste ned ppt "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjekt EGE 2010 Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren? Oslo kommune Energigjenvinningsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google