Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs miljø- og klimapolitikk - aktuelle saker Knut F. Kroepelien, Miljøråd Difi 18 oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs miljø- og klimapolitikk - aktuelle saker Knut F. Kroepelien, Miljøråd Difi 18 oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs miljø- og klimapolitikk - aktuelle saker Knut F. Kroepelien, Miljøråd Difi 18 oktober 2010

2 Innhold  Bakgrunn  Fire aktuelle saksområder - Klima - Forurensning - Naturmangfold - Avfall  Fremtiden

3 Bakgrunn  Miljø i EU/EØS historisk  EU og Norge felles mål – står ofte sammen i internasjonale forhandlinger  EU premissleverandør globalt  Regelverk i EU, gjennomføring nasjonalt og lokalt, f.eks. avfall og avløp

4 Klima: Utslippsutvikling

5 EUs klimapolitikk - overordnet  2 graders målet  Kyoto-forpliktelser: 8% reduksjon 1990 – 2010 (nådd 17%)  Mål: 3 x 20% i 2020 (utslipp, effektivisering, fornybar) – opsjon 30 % reduksjon  Hvordan fordele byrder og oppnå energisikkerhet?

6 Kvotesystemet  Viktigste virkemiddel  Flere gasser og sektorer fra 2013  Økt andel salg  Karbonlekkasje og gratis tildeling  Forholdet til EØS-avtalen

7 CO²-pris

8 Fornybar energi-direktivet  Bindende mål om 20 % av total konsum i 2020  Ambisjonsnivå for Norge  10 % av det totale drivstoffet skal være biodrivstoff (eller andre fornybare kilder) innen 2020  Bærekraftskriterier for biodrivstoff - ILUC

9 CCS  Direktiv: Sikkerhet ved lagring av CO2  Ansvarsforhold  300 millioner kvoter øremerket til CCS  Mål om minimum 10 pilotprosjekter i 2015  Norsk prosjekt: Mongstad…  EØS-midlene CCS

10 Transport og klima  Direktiv for å integrere flytrafikken i EUs kvotesystem  Transport har ellers ikke kvoter, CO2 avgift nasjonalt  Vurderer regelverk for utslipp fra skip - IMO  Utslippsgrenser kjøretøyer (CO2-direktiv, drivstoffkrav)

11 Tilpasning til klimaendringene  Koster mer å la være  Vannmangel og tørke, stor utfordring i landbruket  Flom og stormer, stor utfordring for infrastruktur  Kunnskap, informasjon  Klima inn i EUs støtteprogrammer og bistandsprosjekter  Styringsgruppe

12 Globale forhandlinger - klima Utslippsbidrag Mål Kontroll Finansiering

13 Forurensning  IPPC (EUs forurensningslov) – revisjon  Luftutslipps-direktivet (NEC) – revisjon  Vannrammedirektivet – nye stoffer Foto: Flickr/CC/Fabian Bromann

14 Naturmangfold  Ikke inne i EØS-avtalen  Betyr at regleverk ikke gjennomført: Habitat- og fugledirektivene, Natura 2000  Tømmerforordning - skog  GMO  Marint  Fremmede arter

15 Statistikk avfallsgjenvinning EU Kilde: EEA

16 Statistikk for gjenvinning i tall  Mål i rammedirektivet: 50% gjenvinning husholdningsavfall og 70 % BA avfall. 50-65% i emballasjedirektivet. Totalt?  Oppnådd for husholdningsavfall: Totalt ca 60% gjenvinning, hvorav 2/3 materialgjenvinning og 1/3 energiutnyttelse. BA- avfall? Emballasjeavfall? Totalt? Kilder: MD og EEA/Eurostat  Mål: Gjenvinning av 75% i 2010 og videre mot 80% deretter  Oppnådd per 2008: Totalt ca 70% gjenvinning, hvorav 2/3 materialgjenvinning og 1/3 energiutnyttelse EU Norge

17 Aktuelle saker på avfallsområdet  EE-avfall revisjon  Styrke rammene for materialgjenvinning av organisk avfall - standarder  Ressurseffektivitet innenfor Europa 2020

18 Transport av avfall  Uklare definisjoner  Økonomisk tilnærming  Kriminalitet  Kontroll – nytt kontrollorgan?

19 Fremtiden i EUs miljøpolitikk – og EØS  Globalt – Cancun – troverdighet og drivkraft  Sektorovergripende, helhetlig på flere områder  ”Politisering”  Finanskrise  Kontroll og gjennomføring Alt dette utfordrende i EØS  Miljøteknologi og grønn økonomi  Arktis

20 Videre lesning  Kritisk rapport om fremdrift med EUs 6. miljøhandlingsprogram 2002-2012 http://www.eeb.org/activities/env_action_program mes/IEEPFinalReport6EAP-April2006.pdf


Laste ned ppt "EUs miljø- og klimapolitikk - aktuelle saker Knut F. Kroepelien, Miljøråd Difi 18 oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google