Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.03.201619.09.2016 Bredbåndsutbygging i Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 07.03.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.03.201619.09.2016 Bredbåndsutbygging i Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 07.03.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.03.201619.09.2016 Bredbåndsutbygging i Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 07.03.2016

2 Strategi og planer Infrastruktur for bredbåndskommunikasjon blir etter hvert like viktig for den lokale og regionale utvikling, som infrastruktur for veg, vann, elektrisitet og avløp. konkrete planer om hva bredbåndsteknologien skal brukes til - tjenesteproduksjon - samarbeid med andre offentlige virksomheter - brukere - næringsliv Fire av ti kommuner mener de selv er aktive pådrivere når det gjelder tilrettelegging av bredbånd to av ti kommuner som har vedtatt strategier for hvordan kommunen skal forholde seg til framføringsveier. 07.03.2016

3 Stor avstand mellom mål og virkemidler Mål i regjeringserklæringen : 100 mbs (uten budsj./metode) Markedet skal bygge Lite attraktive områder må bygges med off. støtte Nkom’s definisjon : >4 mbit/s = grunnleggende god kvalitet 126 mill. i 2016 for hele landet er «en dråpe i havet» Fylkeskommunens rolle endret (fra initiativtaker til saksbeh. for Nkom 07.03.2016

4 Nødvendig infrastruktur – ikke «luksus» Regjeringen kaller det subsidiering Dette er infrastrukturbygging, og det handler om å etablere et nett der alle har tilgang Staten vil etter gjennomføring av siste auksjon i 2017 ha fått inn 4 mrd kroner på de gamle TV- og telefonfrekvensene. Noen land, som Østerrike, har brukt disse midlene direkte til investeringer i digital infrastruktur 07.03.2016

5 Større egeninnsats Dersom utbyggingen ikke skal stoppe opp, må kommunene ta ansvar for planl. og finansiering Etablere utb.prosj. Søke samarbeidspartnere Få utført en grundig dekningsanalyse Forankre utbyggingen i kommunale vedtak Bevilge egne midler til utbygging Se etter kostnadsreduserende tiltak - Gjenbruk av komm. Infrastruktur (rør, veilys) - Legge fiberrør i forb.m. graving for annen infrastr. (forskr/dok - Regler for graving på kommunal grunn Dugnad ! Skaffe etterspørsel for mer kommersiell utbygging 07.03.2016

6 Erfaringer fra ny statlig støtteordning for breiband (2014 – 2015) «NM» i søknadsskriving Ressurskrevende søkeprosess Mange kommuner starter for sent med søknadsprosessen For lite dokumentasjon av behov og resultater Forståelse av kriteriene Stor avstand mellom behov (ant. prosj. søkt) og tildelte midler

7 07.03.2016 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "07.03.201619.09.2016 Bredbåndsutbygging i Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 07.03.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google