Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsøkonomisk analyse av vindmøller Av seniorrådgiver Johan Nitter-Hauge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsøkonomisk analyse av vindmøller Av seniorrådgiver Johan Nitter-Hauge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsøkonomisk analyse av vindmøller Av seniorrådgiver Johan Nitter-Hauge

2 Finansdepartementet Vindmøller – noen fakta Målsetting om fase inn og bygge ut 7 Twh vindkraft innen 2020. Forventet økning i kraftbehov er 15 Twh. Elektrisitet fra vindmøller er bedriftsøkonomisk ulønnsomt i Norge. Investeringsstøtte på opptil 25 pst innført. Pliktige elsertifikater vurderes innført.

3 Finansdepartementet Samfunnsøkonomisk analyse Problem- og formålsbeskrivelse Spesifisering av tiltak Spesifisering av virkninger Sammenstilling og vurdering av den samfunnsøkonomiske analysen Oppfølging og evaluering

4 Finansdepartementet Problembeskrivelse Målsetting om å fase inn vindkraft i produksjonen. Kyoto-forpliktelser  Reduksjon av i-landenes utslipp opp mot 5 pst. innen 2012.  Stor del av reduksjonene skal tas innenlands  Fleksible løsninger også mulig  Ikke gitt hvor mye som kan tas utenlands Er vindmøller samfunnsøkonomisk lønnsomme i et framtidig marked hvor vi har implementert Kyoto- avtalen? Er andre alternativer mer lønnsomme?

5 Finansdepartementet Spesifisering av virkninger Nyttesiden er markedspris ganger volum. Kostnadssiden er investerings- og driftskostnader. Virkninger som det ikke finnes markedspriser på.  Turisme  Reindrift  Forsvaret  Miljø- og kulturminner  Landskapsestetikk

6 Finansdepartementet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Utbygging av vannkraft: 20 – 30 øre per kWh Utbygging av vindmøller: 30 – 40 øre per kWh Utbygging av gasskraft mindre lønnsom enn vann pga forventet gasspris og rensekrav. Dagens kraftpris 24 øre per kWh Med Co2 – kvotepris på 100 kr per tonn antas kraftprisen å øke med 6 øre per kWh. 6 prosent kalkulasjonsrente gir: Utbyggingskostnad: 27 – 37 øre per kWh på vindmøller

7 Finansdepartementet Ikke-prissatte virkninger Indirekte metoder Direkte metoder Avslørte preferanser Reisekostnads- metoden Hedoniske metoder Markedspriser Uttrykte preferanser ValgeksperimenterBetinget verdsetting

8 Finansdepartementet Scenarieanalyse To scenarier; grønt og brunt. Sannsynlighet for grønt scenarie: P To strategier:  Investere i fornybar energi, 2,2 mrd. kr per år  Ikke investere i fornybar energi, 0 Gevinstmuligheter:  Investering - grønt scenarie: 2,5 mrd. kr per år  Investering – brunt scenarie: 2,1 mrd. kr per år  Ingen investering – grønt scenarie: 0  Ingen investering – brunt scenarie: 0

9 Finansdepartementet Scenarier GrøntBrunt Investere0,3-0,1 Ikke investere00 Maksimer forventet netto nytte: Strategi 1: p*0,3+(1-p)*(-0,1)= 0,4p – 0,1 Strategi 2: p*(0)+(1-p)*0 = 0 Ved P=0,25 er strategiene like. Ved P>0,25 er strategi 1 å foretrekke.

10 Finansdepartementet Evaluering En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer et supplement til løpende styrings- og kontrollinformasjon. Krav til gjennomføring av evaluering er fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten. Frekvens og omfang av evalueringer skal gjennomføres ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

11 Finansdepartementet Evalueringstema Evalueringstema knyttet til innsatsfaktorer. Evalueringstema knyttet til aktiviteter eller arbeidsprosesser. Evalueringstema knyttet til resultater. Evalueringstema knyttet til mål.

12 Finansdepartementet Evaluering - lønnsomhet Vindmøller på land viser samfunnsøkonomisk underskudd på 0,4 mill. DKK per MW. Resultatene følsomme for benyttelsestid, investeringskostnader og kalkulasjonsrente. Høyere møller vil endre underskudd til overskudd. Vindmøller på land mer lønnsomme enn vindmøller til havs.

13 Finansdepartementet Holdningsundersøkelse For:  Hensyn til forurensing  Sysselsetting  Eksport Mot:  Landskap og estetikk  Fugle- og dyreliv  Turisme  Fiskeriinteresser

14 Finansdepartementet Prosessen Prosjektene ble oppfattet som meget sentralstyrte. Lokal opplevelse av tilsidesettelse i beslutningsprosessen. Bør legges vekt på god informasjon til lokalbefolkningen under hele prosessen.

15 Finansdepartementet Konklusjoner De beste vindmølleprosjektene kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vindmøller som tørrårsforsikring? Vindmøller på land som pilot for vindmøller til havs? Generelt: Viktig å tenke bredt!


Laste ned ppt "Samfunnsøkonomisk analyse av vindmøller Av seniorrådgiver Johan Nitter-Hauge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google