Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig yrkesfaglig kompetanse gjennom fagintegrering relatert til elevenes yrkesvalg. KIP - Konferansen 27 okt.2010 Anne-Catrine Wolden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig yrkesfaglig kompetanse gjennom fagintegrering relatert til elevenes yrkesvalg. KIP - Konferansen 27 okt.2010 Anne-Catrine Wolden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig yrkesfaglig kompetanse gjennom fagintegrering relatert til elevenes yrkesvalg. KIP - Konferansen 27 okt.2010 Anne-Catrine Wolden.

2 Tverrfaglig samarbeid – helhetlig yrkesfaglig kompetanse. Et yrkesdidaktisk prosjektarbeid i videregående skole med særlig fokus tverrfaglig samarbeid og yrkesfaglig kompetanse. Masterarbeid i yrkesdidaktikk våren 2010 Anne - Cat. Wolden

3 Prosjektet er gjennomført i studieløpet Design og håndverk (DH). Studieløpet fører til fagutdanning for 48 ulike yrkesfag. Elevene i samme klasse har ulike preferanser og yrkesvalg. Det gir store variasjoner i kompetansebehov og materialbruk for de ulike yrkesfagene. Eks; Gullsmed – Blomsterdekoratør Frisør – Båtbygger Urmaker – Keramiker Interiørkonsulent - Smed

4 AKSJONENE I PROSJEKTET: Brukt erfaringene fra de tre første innledende oppgavene i masterarbeide. Kartlagt vg1 elevenes ønsker og forslag til forbedringer. Analysert elevoppgaver. Gjennomført undervisning med fokus på interessedifferensiering Arbeidet i en samarbeidsgruppe med lærere i programfagene og fellesfaget norsk på vg1 DH Intervjuet vg 3 elevene i utstillingsdesign om deres erfaringer om helhetlig yrkesfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid Definert relevant yrkesfaglig kompetanse sammen med 73 yrkesutøvere innen fagområdene til DH. Utarbeidet en grovskisse der den yrkesfaglige kompetansen er satt i fokus. Arbeidet fram ide`forslag til yrkesrelevante elevoppgaver på vg1 DH med kompetansemål fra fellesfaget norsk og programfagene.

5 Det var en utfordring for oss å samarbeide med lærere i å legge til rette for en relevant og yrkesforankret undervisning på DH 20% av elevene mente det de arbeidet med var relevant for det yrkesfaget de ønsket å utdanne seg i. Elevenes læringsarbeid var relatert til lærerens kompetanse og skolens vg2 tilbud. 32 % av lærerne hadde en yrkesfaglig bakgrunn. 18% av lærerne hadde kjennskap til hvilken yrkesfaglig kompetanse som er nødvendig å tilegne seg innen de ulike yrkesfagene.

6 Lærerne hadde lite fokus på den yrkesfaglig kompetansen i utarbeidelsen av elevenes læringsarbeid. Liten kunnskap om materialbruken og verktøy i de ulike fagområdene. Lite fokus på interessedifferensiering i elevoppgavene. Lite fokus på yrkesforankring. Utfordring å kommunisere med lærere med ulikt fokus og ulik fagbakgrunn. Læreplanene for fellesfagene er rettet mot generell studiekompetanse.

7 Lærerne hadde svært ulike interesser og fokus. Hvordan kan lærerne samarbeide å gjøre den skolebaserte yrkesopplæringen relevant i utdannelsen av utøverne til yrkesfagene? Hva skal til for at lærerne kan kommunisere på tvers av fag og interesser? Hvilke metoder, læremidler eller verktøy støtter ulike differensieringsstrategier, og som samtidig kan brukes når man legger til rette for et yrkesforankret, tverrfaglig interessedifferensiert læringsarbeid? Opplevde det som nødvendig å definere - yrkesfaglig kompetanse.

8 73 yrkesfagarbeidere innen design og håndverksfagene kom vi fram til 10 yrkesfaglige kompetanser som de mente relevant for yrkesopplæringen. FORMFORSTÅELSE Kvalitetssikret de 10 yrkesfaglige kompetansene opp mot kompetansemålene i læreplanen for vg1. Alle kompetansemålene kunne relateres til de 10 yrkesfaglige kompetansen. Mange av målene overlappet hverandre.

9 Utarbeidet en grovskisse Utgangspunktet for elevenes læringsarbeid er en yrkesfaglig kompetanse. Tema for elevenes læringsarbeid er i forhold til kompetansen. Elevenes læringsarbeid blir yrkesforankret gjennom felles innledende øvelser og oppgaver. Elevoppgavene er i forhold til tema og ny læring. Elevene løser oppgaver i valgfritt yrkesfag.

10 GROVSKISSE for elevenes læringsarbeid TEMA FOR OPPGAVEN KOMPETANSEMÅL HENTET FRA LÆREPLAN Læreplan for vg1 KVALITETSIKKRING INNLEDENDE OPPGAVER YRKESFAGLIG KOMPETANSE Fagarbeider Design og håndverk

11 GROVSKISSE for elevenes læringsarbeid Yrkesfaglig kompetanse: Formforståelse Fagarbeider Design og håndverk FORMFORSTÅELSE Kompetanse Stilhistorie Redesign Inspirasjonskilder Brainstorming Ide utvikling og produktutvikling Læreplan for vg1 KVALITETSIKKRING KOMPETANSEMÅL Programfagene: Produksjon  bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter Kvalitet og dok.  dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte Fellesfaget Norsk:  tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk INNLEDENDE OPPGAVER Programfagene: Formforståelse Fra 2D til 3D form Modellering av 3D form Kvalitetssikring Kvalitetssikring i egen produksjon Fellesfaget Norsk: Ulike sjangere Eventyr Tolke og reflektere TEMA: TREDIMENSJONAL FORM

12 Ønsket en yrkesdidaktisk tilnærming og videreførte grovskissen inn i G. Haaland sin modell, Strategi for interessedifferensiering.

13 Utarbeidet ide`forslag til yrkesforankret, interessedifferensiert læringsarbeid og elevoppgaver. Læringsarbeidet er yrkesrettet og utgangspunktet er en av de 10 yrkesfaglige kompetansene. Elevoppgavene er åpne og kan besvares uavhengig av hvilket yrkesfag elevene ønsker å løse oppgaven i. Ide`forslagene viser hvordan elevene i et læringsarbeid kan jobbe med læringsmålene i programfagene og fellesfaget norsk

14 Kjennskap til de ulike yrkesfagene og yrkenes kompetansebehov. Fokus på helhetlig yrkesfaglig kompetanse og relatere den til elevenes yrkesvalg. Yrkesforankre undervisningen for alle fagområdene og interessedifferensiere læringsarbeidet til elevene. Lærernes kompetanse må være i samsvar med den kompetansen lærebedriftene og markedet ønsker i de ulike yrkesfagene. Ha et nært samarbeid med næringslivet og at allsidig nettverk. Hvordan kan vi som lærere legge til rette for at den skolebaserte yrkesopplæringen blir fagintegrert og relatert til elevenes ulike yrkesvalg?

15 Den skolebaserte yrkesopplæringen må være relevant for de framtidige utøverne til de ulike yrkesfagene.


Laste ned ppt "Helhetlig yrkesfaglig kompetanse gjennom fagintegrering relatert til elevenes yrkesvalg. KIP - Konferansen 27 okt.2010 Anne-Catrine Wolden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google