Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Mangler ved dagens operasjoner?  Har du ankommet en flyplass og måtte vente på en opptatt flyoppstilling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Mangler ved dagens operasjoner?  Har du ankommet en flyplass og måtte vente på en opptatt flyoppstilling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Mangler ved dagens operasjoner?  Har du ankommet en flyplass og måtte vente på en opptatt flyoppstilling?  Har du ankommet en flyoppstillingsplass uten handlingpersonell eller utstyr klar til møte deg?  Har du gått ombord i en flight, for deretter å måtte vente lenge i flyet før avgang?  Kjenner du til flighter som har ventet til siste minutt med å informere om at de ikke er klar, og vil miste sin slot?

2 A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Mangler ved dagens operasjoner?  Har du spurt deg selv hvorfor?  Har du noen gang tenkt på konsekvensene for flyplass, flyselskap-ressurser eller andre kostnader ved forsinkelser?  Har du tenkt på hva dette betyr for det totale nettverket?

3 A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. 1.Definisjon: 2.A-CDM er et konsept som har som mål å bedre flyt og kapasitet på lufthavnene, ved å redusere forsinkelser, øke forutsigbarheten og optimalisere ressursbruken. 3.Ved å implementere A-CDM, tillates den enkelte flyplasspartner å optimalisere sine beslutninger i samarbeid med de andre partnere på flyplassen. Dette fordi man kjenner hverandres ønsker og begrensninger, og man kjenner planlagt og virkelig situasjon.

4 A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Hvordan forstå CDM: 1.CDM er nå ansett som et viktig element av luft-trafikkens operative konsept for å bedre effektivitet og punktlighet. 2.Det er også anerkjent at CDM vil endre mange av de historiske og politiske grunnene til hvordan flyplassenes operative miljø fungerer, endringer som vil gi vesentlig forbedringer til alle parter. Som navnet indikerer, handler A-CDM om at flyplassens partnere jobber og tar beslutninger sammen, basert på informasjon som er mer riktig og med en høyere kvalitet. CDM gir oss en mulighet for bedret bruk av ressursene, bedret punktlighet og bedre forutsigbarhet, som resultat.

5 CDM og Single European Sky (SES) SkySESAR (Single European Sky ATM Research) er et utviklingsprogram innen SES. I dette programmet er CDM en såkalt IP1 aktivitet. (Kan utvikles innen kjent teknologi) Målet med SESAR er å utvikle et ytelsesbasert ATM (Air Traffic Management) system hvor flyplassen er en integrert del i denne kjeden. Som sådan er CDM et fundament i SESAR. Avinor er gjennom LSSIP (Local Single Sky Implementation Package) forpliktet til å innføre CDM på OSL innen 2013.

6 Hva er CDM CDM konseptet er delt i følgende elementer: Informasjonsdeling (Information Sharing) Milepæler (Milestone Approach) Variabel taksetid (Variable Taxi Time) Avgangssekvens fra oppstillingsplass (Predeparture Sequencing) Datautveksling mellom CFMU og CDM flyplass (Collaborative Management of Flight Updates ) En CDM flyplass er, i.h.t. Eurocontrols definisjon, en flyplass som har innført elementene ovenfor. Så langt er München, Brüssel, Frankfurt, Paris (CDG) og London Heathrow CDM flyplasser.

7 CDM Information Sharing

8 Information Sharing CDM-plattform Lufttrafikktjenesten (Flygekontroll) Flyplassoperatør Handlingselskap Turn-round prosess Central Flow Management (CFMU) MP 1 ………………………………………………………………………………………………….………. MP 16 Flyselskap

9 INBOUND -2hrs CFMU Slot allocation -3hrs Flight Plan Submission (FPL) Data coherency check ATOT ALDT Taxi In (EXIT) FIR Entry/ Local Radar Data Take Off from Outstation 12 3 4 6 5 Final Approach OUTBOUND Taxi Out (EXOT) ATOT ASAT AOBT 14 15 16 7/8 TURN ROUND Boarding AIBT AGHT Final update Of TOBT MTTT Minimum Turn Round Times will be in the CDM platform and can be updated by AO/GH ATC issues a TSAT ARDT 9 10 11 ASRT 12 13 AIRPORT CDM ‘GENERIC’ MILESTONES

10 (E)LDTTOBT(E)IBTTSAT(T)TOT TURN ROUND AIRFIRTMAFNL 1. Estimated Landing Time (ELDT) 2. Estimated In Block Time (EIBT) 3. Target Off Block Time (TOBT) 4. Target Start Up Approval Time (TSAT) 5. Target Take Off Time (TTOT) TAX AIR Forutsigbarhet er et nøkkelord i CDM-prosessen. Vi vil ha fokus på følgende : Milepæler.

11 Variabel Taksetid OSL Terminal Remote Kombinasjonen av parkeringsområder og 4 baneender for start og landing justert for værforhold (f.eks avising) gir predefinerte taksetider. Tidene baserer seg på målinger og erfaringstall.

12 Predeparture Sequencing Prosedyren «First called first Served» endres til en Predeparture Sequencing «Best planned best Served» hvor TOBT, avgangstid og reguleringer, variabel taksetid og eventuelle andre forhold på flyplassen spiller inn. Dette betyr utvikling av en TSAT generator som på mange måter er en forenklet Departure Manager (DMAN)

13 Datautveksling mellom CDM lufthavn og CFMU Flere ganger underveis i hver flyvning utveksles det informasjon mellom CDM lufthavnen og CFMU CFMU sender informasjon til lufthavnen knyttet til estimering av landingstid, såkalte FUM ( Flight Update Message.) Lufthavnen sender informasjon som i hovedsak gir CFMU en kontinuerlig oppdatering av flyets avgangstid, såkalte DPI (Departure Planning Information)

14 Estimated Landing Time (from CFMU to CDM Airport) FUMFUM Early-DPITarget-DPI-seqATC-DPI When do CDM Airports provide Data to the Network? Collaborative Management of Flight Updates ©2011 The European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) (E)LDTTOBT(E)IBTTSAT(T)TOT TURN ROUND AIRFIRTMAFNLTAX Flight Plan verification towards Schedule AO/GH Readiness Provision of TOBT and TT Target-DPI-target TSAT issue ATC Readiness Provision of TSAT and TT Taxi AOBT and TT

15 15 © EUROCONTROL 2011 – Central Flow Management Unit Lan- ding FPL/Schedule-Comparison Provision of TT, SID AOBT Take- Off ATOT AO/Handler Readiness Provision of TOBT+TT Taxiing AOBT+TT Final approach „TMO“ TSAT TSAT Issue (TOBT-40min to TSAT- 10) Ground handling Take Off Out-station FPL - APT Slot (EOBT - 3hrs) Inblock Start Ground handling EOBT-2h (CTOT issue) TOBT Automatic calculation TOBT Estimated Landing Time (from CFMU to CDM Airport) FUMFUM EOBT Aircraft ready TURN-AROUND ATC Readiness Provision of TSAT+TT Start Up ASAT Four main DPI types ELDT TTOT Early-DPITarget-DPI- target Target-DPI-seqATC- D P I When do CDM Airports provide Data to the Network? ©2011 The European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)

16 Hva betyr det for meg? Vi må se på dette i 2 dimensjoner Lokalt på lufthavnen Effektivisering av luftrommet (Nettverk) Lokalt vil man få gevinster knyttet til effektivisering av ressurser, bruk av infrastruktur og miljø. Dette vil videre bli utviklet gjennom en gevinstrealiseringsplan. På kort sikt (høsten 2013) vil vi se: En bedring i estimeringen av landingstiden og in-block tiden (EIBT) Innføring av TOBT vil gi en bedre planlegging av flyoppstillingsplasser. Mot nettverket (CFMU) Gjennom overføring av DPIer vil CFMU være i stand til en bedre planlegging av luftrommet og allokering av luftromslots. Dess flere lufthavner som blir CDM sertifisert, dess større gevinster.

17 OSL A-CDM Project Project Manager OSL A-CDM Project Project Manager Sub Project Technical Sub Project Operations Project Support Communications Project Board OSL CDM Platform Development team Technical POCs from CDM Partners ATC Norwegian SAS/SGS Røros Flyservice Menzies Aviation Avinor AO GH Avinor ATCSGS Røros Menzies Aviation SAS Norwegian Prosjektorganisasjon OSL LHT IT/FNT A-CDM SL TD

18 CDM partnere Flyplasseier: OSL Flyselskap: SAS, Norwegian, (AOC) Handlingselskap: SGH, Røros, Menzies ATC: Avinor CFMU ( Central Flow Management Unit) Intensjonsavtale undertegnet

19 Operative aktiviteter Operative prosedyrer  Skal beskrive hvilke prosedyrer som skal benyttes for håndtering av CDM  Den enkelte partners ansvar  Prosjektet tilrettelegger og er pådriver Opplæring  Introkurs (Prosjekt OSL A-CDM)  Bruk og anvendelse av CDM hos partnere (Partnerne selv)  Brukerkurs CDM-plattform

20 Teknisk - Integrasjon med andre system (AIMS)

21 Status teknisk løsning - overordnet  Arbeidet organiseres som ”smidig prosjekt”  Arbeidet deles opp i et sett med arbeidspakker  Arbeidspakkene prioriteres i tid, og de nærmeste planlegges i størst detalj  En eller flere arbeidspakker legges inn i en ”sprint”, med varighet på 2 uker  Hver sprint leverer en full syklus fra planlegging til demonstrert resultat

22 CDM Plattform Den tekniske løsningen baserer seg på Service Oriented Architecture (SOA) som er i samsvar med de strategiske utviklingstrekkene for IKT i SESAR, i AVINOR og ved OSL. Dette er en moderne og åpen arkitektur som forenkler videreutvikling og informasjonsutveksling med andre systemer.

23 Plan Fase 1 (2012)  Spesifikasjoner  Utvikling CDM-plattform  Opplæring  Forberedelser til operative prøver Fase 2 (2013)  Utvikling CDM-plattform  Utvikling av TSAT generatoren.  Opplæring  Operativ testing og retting av feil.  Trinn 1 – TOBT  Trinn 2 – TSAT  Trinn 3 –Integrasjon mot CFMU

24 Prosjekt OSL A-CDM – Overordnet framdriftsplan 20122013 Operativt Operativ funksjonsbeskrivelse Operative prosedyrer Gevinstrealiseringsplan Overordnet teknisk spek Detaljert Spek ICD dokument SW utvikling/ funksjonstest Opplæring/ utvikl. av materiell Introkurs CDM. (E Learning) Praktisk kurs( E Learning) Operative Tester Bruker kurs CDM plattform Trinn 1 (TOBT, Lokalt ) Q1 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Teknisk Trinn 2 (TSAT lokalt) Trinn 3 CFMU Gjennomføring Ny flyside åpner ! Oppdateringer

25 Innføringsprosess, CDM konseptelementer Informasjonsdeling1 Milepæler 2a Variabel taksetid inkl. tid for deice 2b Pre-departure Sequence 3 CFMU godkjenning

26 OperativTesting Bygget opp på en slik måte at man forutsetter tilfredsstillende datakvalitet på ett trinn før man går til neste Trinn1 TOBT (Lokalt) I utgangspunktet ufarlig fra et operativt synspunkt men styrende for neste trinn. Innledningsvis med fokus på å stabilisere portalen. Hovedfokus er på opplæring og arbeidsprosesser i handlingselskapet. Trinn 2 (Lokalt) Test av TSAT generatoren og innføring av Predeparture Sequencing. Dette krever endringer i arbeidsrutinene for ATC, noen nye skjermbilder og noen nye signaler. Denne fasen deles i 2. Første del er testing av selve TSAT generatoren men fremdeles med prosedyren «first called first served» I neste del overgang til predeparture sequencing «best planned best served» I denne fasen er det risiko for at det oppstår operative problemer. Opplæring, medvirkning helt vesentlig. Trinn 3 ( Mot CFMU) Test av DPIer iht CFMUs prosedyrer. Godkjent dersom datakvaliteten er god nok.

27 Prosjekt OSL A-CDM – operative tester 2013 Trinn 1 (TOBT, Lokalt ) Q1Q2Q3Q4 Trinn 2 (TSAT lokalt) Trinn 3 CFMU Ny flyside åpner ! 1.1 TOBT begrenset prøvedrift 1.2 TOBT operativ prøvedrift 1.2 TOBT verifisering 2.1 TSAT teknisk prøvedrift 2.2 Ny taksetid – tuning, verifisering 2.3 TSAT operativ prøvedrift 2. Sept. 2013 TBD


Laste ned ppt "A-CDM, Airport Collaborative Decision Making. Mangler ved dagens operasjoner?  Har du ankommet en flyplass og måtte vente på en opptatt flyoppstilling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google