Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historie og sammenhenger Fremtidig Utvikling av Skipsfarten og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historie og sammenhenger Fremtidig Utvikling av Skipsfarten og."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/

2 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Historie og sammenhenger Fremtidig Utvikling av Skipsfarten og Skipsfartens markeder - FUSS Forprosjekt 2000/2001 MARINTEK BI DNV NHH MARINTEK NTNU DNV NHH BI Hovedtema IKT – verdiskapende muligheter Forretningsutvikling IKT i logistikk-kjeder Innovasjon IKT for effektivisering og økt kvalitet IKT tilpasses organisasjon og arbeidsprosesser IKT forankret i rederienes strategiske utvikling Benchmark av næringen-etablering av styringsparametre

3 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Strategi Organisasjon Infrastruktur SW utvikling og anvendelse Informasjonsstandardisering Maritim infrastruktur Tjenestetilbud Strategisk IKT samarbeid Programområder Applikasjoner Arbeidsprosesser Kompetanse og opplæring DriftLogistikk Operasjon/Befraktning ”Verdikjede element”

4 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Historie og sammenhenger FUSS Forprosjekt Work processes Knowledge and Training Strategy Organisation Infrastructure SW development and use Information standardisation Maritime infrastructure Maritime services Strategic ICT co-operation MARSIKT themes Applications ManagementLogisticsOperation ”Value Chain Elements” 2000/2001 Norges Rederiforbund MARINTEK BI DNV NHH MARINTEK DNV NHH MariNet 2001-2003 DNV MARSIKT 2001-2003 MARINTEK

5 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Organisering Torvald Klaveness Group IUM Management Jo Tankers Colorline Sjøforsvaret Odfjell ASA Bergesen dy DNV Ship Management MARINTEK Iverships UECC DNV Wilh. Wilhelmsen Torvald Klaveness Group Maritime Logistics MARINTEK MARSIKT Project Management MARINTEK MARSIKT Steering Committee Wilson Jebsens Hual

6 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Styringskomite Salve Sandvik, Jebsens Management, formann Eyvind Klewe, Iverships Asbjørn Flo, Torvald Klaveness Rolf Axelsen, IUM Management Rune Birkeland, Wilson Helge Mothes, Wilh.Wilhelmsen ASA Per Marius Berrefjord, DNV Morten Bøhlerengen, Norges Rederiforbund

7 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Kostnader og finansiering –Totalt omfang på ca 10 mill. –Rederiforbundets bidrag 5.5 mill.

8 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Skipsdrift –Arbeidsprosesser og IKT –Teknisk tilstand –Målstyring Maritim Logistikk –Kjedestyring –Maritime applikasjoner –IKT løsninger og tilpasning til rederienes systemer

9 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Skipsdrift – resultater Arbeidsprosessanalyse og IKT –Piloter gjennomført i Torvald Klaveness Group, Odfjell ASA, JO Tankers og ColorLine Marine –Pilotrederiene har fått økt kompetanse om prosessmodellering og analyse –Generell metodikk for modellering forbedret av innspill fra pilotene (metodikken er dokumentert i rapport) –Høstet erfaring med verktøy som er egnet til modellering og dokumentasjon av arbeidsprosesser Teknisk tilstand –Odfjell ASA og IUM Ship Management gjennomført pilotarbeider Stort behov for å etablere teknisk tilstand som målstyringsparameter i skipsdrift Pilotarbeidene viser at betydelig F&U gjenstår ifm. Forståelse av degraderingsmekanismer og aggregeringsmetodikk Rapport MT23 A02-185 Skipsdrift

10 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Skipsdrift – veien videre Arbeidsprosessanalyse og IKT –Pilotrederiene benytter resultatene i sine organisasjoner og har et godt utgangspunkt for målstyring og kontinuerlig forbedring. –MARINTEK har ytterligere forbedret metoden og benytter denne i flere prosjekter både Teknisk drift og Kommersiell drift. Teknisk tilstand –DNV, NTNU og MARINTEK etablerer samarbeid under paraplyen ”Driftsteknisk Kompetansesenter” (DKS) –NFR-søknad levert okt. 2003 MARINTEK, HFS, DNV og NTNU –Planlegger søknader av ”Joint Industry Projects”, JIP og Kunnskapsprosjekt Med Brukertilknytning, (KMB)

11 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Videre arbeid –Faglige utfordringer – prosjektideer (nye NFR søknader ) –Informasjonsformidling Samarbeid med Maritimt IT Forum Workshops innen utvalgte tema

12 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Driftsteknisk Kompetanse- senter Studentarbeider, Dr.ing Basiskompetanse, langsiktig metodeutv. MITD SIKT MARMIL MARSIKT Rederier Data Metode, prosesser, verktøy Inspektørkurs, kompetanse Metode, prosesser, verktøy Metodebibliotek, studentarbeider, kommersielle tjenester, nye prosjekter, nettverk MAREN Oljeselskaper

13 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/

14 http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/ Ytterligere informasjon http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt


Laste ned ppt "Historie og sammenhenger Fremtidig Utvikling av Skipsfarten og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google