Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Historie og sammenhenger
MARINTEK BI DNV NHH Fremtidig Utvikling av Skipsfarten og Skipsfartens markeder - FUSS 2000/2001 MARINTEK NTNU DNV NHH BI Forprosjekt Hovedtema IKT – verdiskapende muligheter Forretningsutvikling IKT i logistikk-kjeder Innovasjon IKT for effektivisering og økt kvalitet IKT tilpasses organisasjon og arbeidsprosesser IKT forankret i rederienes strategiske utvikling Benchmark av næringen-etablering av styringsparametre

3 Operasjon/Befraktning
Programområder Strategisk IKT samarbeid Strategi Arbeidsprosesser Kompetanse og opplæring Organisasjon SW utvikling og anvendelse Informasjonsstandardisering Applikasjoner Maritim infrastruktur Tjenestetilbud Infrastruktur Drift Logistikk ”Verdikjede element” Operasjon/Befraktning

4 Historie og sammenhenger
MARINTEK BI DNV NHH FUSS 2000/2001 MARINTEK DNV Forprosjekt NHH MARSIKT MARINTEK Work processes Knowledge and Training Strategy Organisation Infrastructure SW development and use Information standardisation Maritime infrastructure Maritime services Strategic ICT co-operation MARSIKT themes Applications Management Logistics Operation ”Value Chain Elements” MariNet DNV Norges Rederiforbund

5 Organisering MARSIKT Steering Committee MARSIKT Project Management
MARINTEK Ship Management Maritime Logistics MARINTEK MARINTEK Torvald Klaveness Group Iverships IUM Management UECC Jo Tankers DNV Colorline Wilh. Wilhelmsen Sjøforsvaret Torvald Klaveness Group Odfjell ASA Wilson Jebsens Bergesen dy DNV Hual

6 Styringskomite Salve Sandvik, Jebsens Management, formann
Eyvind Klewe, Iverships Asbjørn Flo, Torvald Klaveness Rolf Axelsen, IUM Management Rune Birkeland, Wilson Helge Mothes, Wilh.Wilhelmsen ASA Per Marius Berrefjord, DNV Morten Bøhlerengen, Norges Rederiforbund

7 Kostnader og finansiering
Totalt omfang på ca 10 mill. Rederiforbundets bidrag 5.5 mill.

8 Skipsdrift Maritim Logistikk Arbeidsprosesser og IKT Teknisk tilstand
Målstyring Maritim Logistikk Kjedestyring Maritime applikasjoner IKT løsninger og tilpasning til rederienes systemer

9 Skipsdrift – resultater
Arbeidsprosessanalyse og IKT Piloter gjennomført i Torvald Klaveness Group, Odfjell ASA, JO Tankers og ColorLine Marine Pilotrederiene har fått økt kompetanse om prosessmodellering og analyse Generell metodikk for modellering forbedret av innspill fra pilotene (metodikken er dokumentert i rapport) Høstet erfaring med verktøy som er egnet til modellering og dokumentasjon av arbeidsprosesser Teknisk tilstand Odfjell ASA og IUM Ship Management gjennomført pilotarbeider Stort behov for å etablere teknisk tilstand som målstyringsparameter i skipsdrift Pilotarbeidene viser at betydelig F&U gjenstår ifm. Forståelse av degraderingsmekanismer og aggregeringsmetodikk Rapport MT23 A02-185

10 Skipsdrift – veien videre
Arbeidsprosessanalyse og IKT Pilotrederiene benytter resultatene i sine organisasjoner og har et godt utgangspunkt for målstyring og kontinuerlig forbedring. MARINTEK har ytterligere forbedret metoden og benytter denne i flere prosjekter både Teknisk drift og Kommersiell drift. Teknisk tilstand DNV, NTNU og MARINTEK etablerer samarbeid under paraplyen ”Driftsteknisk Kompetansesenter” (DKS) NFR-søknad levert okt MARINTEK, HFS, DNV og NTNU Planlegger søknader av ”Joint Industry Projects”, JIP og Kunnskapsprosjekt Med Brukertilknytning, (KMB)

11 Videre arbeid Faglige utfordringer – prosjektideer (nye NFR søknader )
Informasjonsformidling Samarbeid med Maritimt IT Forum Workshops innen utvalgte tema

12 MITD SIKT MARMIL MARSIKT MAREN
Studentarbeider, Dr.ing MARMIL Basiskompetanse, langsiktig metodeutv. MARSIKT MAREN Metode, prosesser, verktøy Driftsteknisk Kompetanse-senter Metodebibliotek, studentarbeider, kommersielle tjenester, nye prosjekter, nettverk Metode, prosesser, verktøy Inspektørkurs, kompetanse Data Rederier Oljeselskaper

13

14 Ytterligere informasjon http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt


Laste ned ppt "Http://prosjekt.marintek.sintef.no/marsikt/."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google