Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle

2 2Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Oversikt Presentasjonen gir nye Lions-medlemmer grunnleggende kunnskap om klubben og organisasjonen. Innhold: 1.Hva er Lions? 2.Min egen klubb 3.Min sone 4.Lions i Norge 5.Lions internasjonalt 6.Hva er spesielt med Lions? 7.Hva forventes av meg som Lions-medlem? 8.Hva kan Lions tilby meg? Sist oppdatert: 01.09.2015

3 3Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva er Lions Lions består av menn og kvinner som ønsker å bidra med å hjelpe trengende lokalt og i verden for øvrig:  1,4 millioner medlemmer  210 land og geografiske områder  Mer enn 46 000 klubber ”Lions er gode venner som hjelper andre!”

4 4Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Om Lions? Vår visjon: Å være den globalt ledende serviceorganisasjon og den fremste i humanitær tjeneste. Vårt oppgave: Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Vårt motto: "Til tjeneste” Etikk: LCI har en etisk norm som alle medlemmer skal bestrebe seg på å leve opp til.

5 5Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb – generelt Min egen klubb er Lions Club Eiksmarka/Hosle. Dens arbeidsfelt er de nordøstre delene av Bærum, begrenset av Jar i sør og Haslum og Bekkestua i vest. Klubbens base er på Øvrevoll, men den har også arbeidslokaler på Nordhaug gård (boklager). Klubben har ca. 35 medlemmer, og er en av de større i Bærum. Lenker:  www.lions.no/club/show/Eiksmarka-Hosle/284 www.lions.no/club/show/Eiksmarka-Hosle/284  https://www.facebook.com/lionseh https://www.facebook.com/lionseh

6 6Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb - organisering Klubben har medlemsmøte hver måned unntatt juli, vanligvis andre tirsdag i måneden. På klubbmøtene diskuteres aktuelle klubbsaker, og i tillegg er det vanligvis et foredrag. Mot slutten av møtet er det sosialt samvær med servering. Klubben er selvstendig og tar selv beslutninger om gaver og andre bevilgninger. Klubben ledes av et styre med 5-6 medlemmer som velges for ett år ad gangen. Klubbens aktiviteter organiseres av egne komiteer.

7 7Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb - aktiviteter Lions Club Eiksmarka-Hosle har tre inntektsbringende hovedaktiviteter:  Førjulsmesse med bokmarked  Hjulskiftaksjon to ganger i året  Tulipanaksjon om våren. Tulipanaksjonen er en landsomfattende aktivitet, og er omtalt nærmere nedenfor.

8 8Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb – aktiviteter – førjulsmessen Førjulsmessen med bokmarked finner sted på Øvrevoll andre eller tredje helg i november. Her er det gave-, brukskunst-, antikvitets- og kunst- messe, samt ved-salg. I tillegg kafeteria og loddsalg. Alle klubbens medlemmer deltar i arrangementet. Førjulsmessen har egen arrangementskomité, dessuten har bokmarkedet egen ansvarlig komité.

9 9Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb – aktiviteter – hjulskift Hjulskiftaksjonen finner sted på Hosle eller Hosletoppen skole hver høst og vår. Den drives i samarbeid med Nadderud speidergruppe. Klubben har omfattende teknisk utstyr. Hjulskiftaksjonen har egen arrangementskomité.

10 10Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb – andre aktiviteter Klubben er også engasjert på andre felter, bl.a. med høst- og vårfest på Lønnås bo- og behandlingssenter sammen med foreningen Lønnås’ venner. Klubben forvalter et fond, Inger Holms Minnefond, som tildeler midler til Lions’ førerhundskole samt til øyemedisinsk forskning.

11 11Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb - økonomi Lions Club Eiksmarka-Hosle deler årlig ut ca. 130 000– 150 000 kroner til gode formål. Bevilgningene deles i stor grad ut til lokale formål, men også til nasjonale og internasjonale prosjekter. Mange av disse er initiert på sone-, distrikts- eller nasjonalt nivå i vår organisasjon. Medlemskontingenten er kr 1600,- pr. år og dekker driften av klubben samt kontingent til distrikt, multippeldistrikt (Lions Norge) og Lions Club International.

12 12Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen klubb - historikk LC Eiksmarka ble dannet i 1958 og er den eldste i Bærum. LC Bærum/Hosle ble dannet i 1986. Klubbene ble slått sammen i 2007. Eiksmarka-klubben var med å opprette Lions Førerhundskole i 1966. Klubben arrangerte i flere år på 80-tallet ”Det lille Ridderrenn” sammen med LC Stabekk. Hosle-klubbens hovedaktivitet var hjulskiftaksjonen på Hosle. Flere av klubbens tillitsvalgte har påtatt seg verv sentralt i Lions. Flere av medlemmene er tildelt Lions-bevegelsens høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship, for sitt virke.

13 13Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen sone – generelt Min egen sone er Bærum. I Bærum er det ca. 240 Lions-medlemmer fordelt på 9 klubber. Klubbene i Bærum samarbeidet om noen felles prosjekter og aktiviteter.

14 14Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Min egen sone - aktiviteter Lions i Bærum har tre soneaktiviteter: Aktiviteten Vanskeligstilte barn og unge i Bærum (VBU), Lions- bussen, samt Sandvika Byfest. VBU forvalter en privat donasjon og deler ut midler til aktuelle formål etter søknad. Lions-bussen tilbyr transport til eldre og funksjons- hemmede i samarbeid med Bærum kommune. Lions deltar med byfestverter og utfører diverse oppgaver under Sandvika Byfest siste helg i august. Alle klubber deltar med mannskap. Byfesten er et fint sted for å profilere Lions i lokalmiljøet.

15 15Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Mitt distrikt - organisering Mitt distrikt er Oslo og Bærum og omfatter ca. 40 klubber, fordelt på 4 soner, tre i Oslo samt en i Bærum. Distriktet en komplett lokal organisering, med eget budsjett, regnskap og formelt årsmøte. Lions-arbeidet i distriktet koordineres av en distriktsleder (distriktsguvernør), som får hjelp av et distriktsråd. Distriktet har fagkomiteer som tar seg av viktige arbeidsfelt. I april arrangeres distriktsmøte (årsmøte) av distrikts- guvernørens klubb. Om høsten, vanligvis sist i oktober, arrangeres et felles informasjons- og inspirasjonsmøte (stormøte) for distriktet.

16 16Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Mitt distrikt - aktiviteter Distriktsmøtet kan vedta distrikts-prosjekter, som det da ventes at klubbene skal støtte. For perioden 2016-18 har distrikt ett distrikts-prosjekt: TITELI barnehjem i India. Distriktet tilbyr opplæring av tillitsvalgte og medlemmer. Distriktet arrangerer ungdomsleirer som ledd i det internasjonale ungdomsutvekslingsarbeidet.

17 17Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions i Norge – generelt Stordistriktet Norge heter Multippeldistrikt 104. Lions i Norge har ca. 11 000 medlemmer fordelt på ca. 450 klubber. Lions har eksistert i Norge siden 1949. Lions’ nettside er www.lions.no.www.lions.no

18 18Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions i Norge – organisering Øverste tillitsvalgte er en guvernørrådsleder, som får hjelp av guvernørrådet. Dette består av de enkelte distriktslederne (distriktsguvernørene). Funksjonstiden er ett år. De enkelte fagområder Lions arbeider med, har egne tillitsvalgte på landsplan. På forsommeren arrangeres årsmøte (riksmøte), der alle klubbene kan sende delegater.

19 19Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions i Norge – aktiviteter Riksmøtet beslutter landsomfattende aktiviteter. Best kjent er Tulipanaksjonen, Mitt valg og Røde Fjær-aksjonene. Tulipanaksjonen hver vår samler inn penger til fore-byggende tiltak for barn og unge. Mitt valg er et holdningsskapende undervisningsprogram for skoler og barnehager, der Lions tilbyr læremateriell og kurs for lærere. Røde Fjær er landsomfattende innsamlingsaksjoner til ett bestemt formål, og arrangeres ca. hvert 5. år. Lions driver egen førerhundskole i Oslo som produserer 1/3 av det årlige behovet for førerhunder i Norge.

20 20Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions internasjonalt – generelt Lions er verdens største organisasjon i sitt slag, med 1,4 mill. medlemmer fordelt på 46 000 klubber. Lions er representert i 210 medlemsland og geografiske områder. Organisasjonens offisielle navn er "The International Association of Lions Clubs" eller helt enkelt "Lions Clubs International” (LCI). Navnet Lions skal symbolisere styrke, mot, trofasthet og samfunnsaktiv.

21 21Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions internasjonalt - logo Lions logo består av en gyllen "L" på et blått felt, omgitt av en gyllen sirkel. På hver side av sirkelen synes profilen av et løvehode, et som stolt ser bakover på en forgangen tid og det andre som optimistisk ser inn i fremtiden. Og begge hodene ser utover den indre sirkel – vi skal ha fokus på omverden, ikke oss selv!

22 22Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions internasjonalt – organisering Lions’ hovedkontor ligger i Oak Brook utenfor Chicago. Lions’ øverste tillitsvalgte kalles verdenspresident. Hans/hennes funksjonstid er ett år. Han/hun får hjelp av fagsjefer og et internasjonalt styre. Et av arbeidsspråkene er svensk. Lions arrangerer verdenskongress (Convention) hver sommer. Før verdenskongressen arrangeres det i Norge et lotteri blant medlemmene. Vinnerne får delta (med ledsager) med de fleste reise- og oppholdsutgiftene dekket.

23 23Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions internasjonalt - aktiviteter Lions’ viktigste internasjonale aktiviteter er: Kampen mot unødvendig blindhet – Campaign Sight First Lions katastrofeberedskap – rask hjelp ved natur- katastrofer m.m. Bekjempelse av meslinger Internasjonale ungdomsleirer

24 24Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions Clubs International Foundation (LCIF) LCIF bevilger hvert år i gjennomsnitt USD 30 millioner i bidrag. Stiftelsen gir klubbene midler til å bygge skoler, helseklinikker, yrkesrehabilitering, opplæringssentre og andre prosjekter som tilgodeser samfunnsbehov. LCIF’s SightFirst reduserer og utrydder blindhet rundt om i verden. Programmet fokuserer på de viktigste årsakene til blindhet som kan forhindres, noe som hender millioner av mennesker hvert år.  Siden starten i 1990 har Lions samlet inn mer enn USD 415 millioner til SightFirst, hvilket gjør LCIF til verdens største organisasjon når det gjelder det å forhindre blindhet.

25 25Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions internasjonalt – historie 1917: Melvin Jones grunnla LCI. 1920: LCI ble internasjonal med en kanadisk klubb. 1925: Helen Keller utfordret Lions til å bli "De blindes riddere". 1945: LCI bidro med utarbeidelsen av FNs charter. 1957: Leo klubb- programmet ble opprettet. 1968: Lions Clubs International Foundation ble etablert. 1987: LCI ble den første serviceorganisasjonen som åpnet opp for kvinnelige medlemmer. 1990: SightFirst- programmet ble etablert. I dag: Vårt internasjonale nettverk har vokst slik at det innbefatter 210 land og geografiske områder.

26 26Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva er spesielt med Lions? Lions har internasjonalt ry som en viktig rådgiver da FN ble grunnlagt og har i dag fast sete i ECOSOC, som er FNs økonomiske og sosiale råd. Lions har vært kåret til verdens beste aktør i sitt slag av Financial Times. Administrative kostnader holdes på et minimum, slik at innsamlede midler går til formålet, ikke til administrasjon.

27 27Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva ventes av meg som Lions-medlem? Lions’ norske motto er «Lions er gode venner som hjelper andre». Det ventes at medlemmer har en positiv serviceinnstilling til omgivelsene, og etterlever Lions’ mål og etiske norm både i klubben og i livet for øvrig. Medlemmer må være villige til å påta seg oppgaver og tillitsverv etter evne og i rimelig omfang. Medlemmer bør delta jevnlig på medlemsmøter og aktiviteter. Det aksepteres likevel selvsagt at andre gjøremål iblant må gå foran.

28 28Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva kan Lions tilby meg? Fordelene og mulighetene ved Lions-medlemskap er tallrike og innbefatter: Hjelpe trengende mennesker Gjøre en innsats i lokalmiljøet Gjøre en innsats for trengende over hele verden Utvikle lederegenskaper Forbedre evnen til å kommunisere Anvende planleggings- og organisasjonsferdigheter Arbeide med konkrete prosjekter som tilgodeser samfunnets behov Treffe nye mennesker Skape nye nettverk

29 29Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lederskap Lions’ program for utdannelse og utvikling inkluderer  Lions lederskapsinstitutt for fremtidige ledere  Utviklingsinstitutt for instruktører  Lions regionale lederskapsinstitutt  DG Elect-seminaret  Midler til lederutvikling i multippeldistriktet  Program for finansiell støtte til distriktets GLT  Web-seminarer  Lions utviklingssenter

30 30Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt Tidsskriftet LION Lions Norge  www.lions.no E-post  post@lions.no Sosiale nettverk  Facebook ○https://www.facebook.com/LionsNorge ○www.facebook.com/lionsclubs  Twitter ○https://twitter.com/LionsNorge ○https://twitter.com/lionsclubsorg

31 Velkommen til vår lionsklubb!


Laste ned ppt "Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google