Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber, 2006-07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber, 2006-07."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber, 2006-07

2 2 Formål Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for aktive rotaryklubber

3 3 Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

4 4 Klubbens lederplan: Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Beskriver hvordan den kan innføres Beskriver hvordan den kan innføres Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefales innført i rotaryåret 2006-07, men dette er ikke et krav. Ref. Pdf. Doc 245-EN – (805). Anbefales innført i rotaryåret 2006-07, men dette er ikke et krav. Ref. Pdf. Doc 245-EN – (805).

5 5 Plan og gjennomføring: 1.Klubben utarbeider først en langsiktig virksomhets- plan, basert på pillarene for en aktiv klubb 2.”Klubbens planer og mål” utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige virksomhetsplanen 3.Medlemmene deltar i planleggingen

6 6 Plan og gjennomføring: 4.Opprett klare kommunikasjonslinjer mellom president, styre, komitéledere, aktivtetsledere, klubbmedlemmer, distriktsguvernør, guvernørassistent og distriktskomitéer 5.Kontinuitet i virksomheten oppnåes best ved å planlegge for fremtiden og skolere fremtidige ledere

7 7 Plan og gjennomføring : 6.Klubbens vedtekter endres slik at de gjenspeiler klubbens komitéstruktur og medlemmenes roller, ansvar og oppgaver 7.Klubbarbeidet forutsettes å fremme fellesskap og vennskap blant klubbens medlemmer 8.Alle medlemmer forutsettes aktive i et prosjekt eller i andre oppgaver

8 8 Plan og gjennomføring : 9.Lag en skoleringsplan som sikrer at:  Styre og komitéledere deltar i distriktets opplærings- og informasjonsmøter  Alle medlemmer informeres systematisk og regelmessig om Rotary  Regelmessig lederopplæring tilbys alle medlemmer

9 9 Klubbens nye komité- struktur* Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Styre * Andre komiteer opprettes etter behov Administrasjon

10 10 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Guvernør- assistent Distrikt Adiministrasjon

11 11 Fordeler: Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet

12 12 Tidsrammer: Forberedende aktiviteter: Klubben vedtar en langsiktig virksomhetsplan Klubben vedtar en langsiktig virksomhetsplan Klubben reviderer sine vedtekter og beslutter når de ønsker i implementere planen Klubben reviderer sine vedtekter og beslutter når de ønsker i implementere planen Klubben konkretiserer sine planer og mål for rotaryåret Klubben konkretiserer sine planer og mål for rotaryåret

13 13 Ressurser i prosessen DG, DGE, DGN, IPDG og PDG-er DG, DGE, DGN, IPDG og PDG-er Guvernørassistenten Guvernørassistenten Distriktskomitéene Distriktskomitéene Retningslinjene i ”Klubbens lederplan” Retningslinjene i ”Klubbens lederplan” Anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefalte vedtekter for rotaryklubber Dokumentet ”Klubbens planer og mål” Dokumentet ”Klubbens planer og mål” Distriktets opplærings- og informasjonsmøter Distriktets opplærings- og informasjonsmøter

14 14 Kommentarer fra klubber som har testet ut og innført ny lederplan: ”Lederplanen ble klubbens redning”. ” Medlemmene ble mer oppmerksomme på og engasjerte i sine medmenneskers behov – lokalt og internasjonalt.”

15 15 LEDERSKAP er å stille disse spørsmål: HVA skal gjøres? HVA skal gjøres? HVORFOR skal det gjøres? HVORFOR skal det gjøres? Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon

16 16 LEDELSE er å stille disse spørsmål: HVORDAN gjør vi det? HVORDAN gjør vi det? NÅR skal vi gjøre det? NÅR skal vi gjøre det? Hvem skal gjøre det? Hvem skal gjøre det? og og HVA ble resultatet? HVA ble resultatet? Ledelse handler om å oppnå resultater! Ledelse handler om å oppnå resultater! LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE! LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE! Lykke til! Lykke til!


Laste ned ppt "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber, 2006-07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google