Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjenn Lions Basisinfo om Lions til alle medlemmer Begynnelsen 1.Internasjonalt ståsted og utbredelse. 2.Internasjonale aktiviteter; LCIF og CSF I og II.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjenn Lions Basisinfo om Lions til alle medlemmer Begynnelsen 1.Internasjonalt ståsted og utbredelse. 2.Internasjonale aktiviteter; LCIF og CSF I og II."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjenn Lions Basisinfo om Lions til alle medlemmer Begynnelsen 1.Internasjonalt ståsted og utbredelse. 2.Internasjonale aktiviteter; LCIF og CSF I og II. 3.Nasjonale aktiviteter; Tulipanaksjonen, Det er mitt valg, Førerhundskolen, Lions Røde Fjær, Beitoleiren, Helsesportsuka i Tana. 4.Verdigrunnlag og arbeidsmetode. 5.Organisasjonen.

2 Kjenn Lions… begynnelsen Lions ble grunnlagt av Melvin Jones, amerikansk forretningsmann. Organisasjonen ble født i 1917, og hovedkvarteret ble lagt til Chicago. Ideen bak Lions var at de som hadde midler og resurser brukte av disse for å hjelpe de som trengte en håndstrekning for å få hverdagen til å fungere.

3 Kjenn Lions… internasjonalt ståsted og utbredelse Lions har vært konsultativt tilknyttet FN siden oktober 1945. Lions lagde NGO tilknytningen til FN. ( NGO: Non Governmental org.) I dag er Lions tilstede i mer enn 203 land og geografiske områder, med mer enn 1,3 mill medlemmer fordelt på ca 44000 klubber. Det betyr at Lions driver sin virksomhet på tvers av politiske, kulturelle og religiøse skillelinjer. Skillelinjer som er utgangspunkt for de fleste konflikter i verden i dag.

4 Kjenn Lions… internasjonale aktiviteter LCIF; vårt internasjonale fond som alle klubber betaler inn til. Fondet yter bistand i samarbeid med lokale Lions eller samarbeidspartnere, for eksempel Røde Kors – Leger uten grenser. Fondets midler brukes i forbindelse med katastrofer og gjenoppbygning. Men også til helseprosjekter.

5 … internasjonale aktiviteter LCIF ble av Financial Times bedømt å være verdens best fungerende NGO. Best på etterlevelse av statutter og intensjoner. Beslutningene i org. kan tas raskt, og er lite belemret med byråkrati. Populært sagt: LCIF er den store felles aktivitetskassa i Lions Internasjonal.

6 … internasjonale aktiviteter CSF; Lions øyehelse program. Programmet har snudd utviklingen av blindhet i verden. Prognosene i 1990 meldte en fordobling på 25 år – dette er snudd til en nedgang. CSF I resultater: Reddet synet til 24 mill mennesker Bygd 260 øyehelse klinikker Utdannet 68000 øyehelse personell Kostpris pr reddet syn: Kr 60,-

7 … internasjonale aktiviteter CSF II. Innbetalingene gav ønsket resultat. Fokuset er nå rettet mot Malawi for Norges del, mens CSF I var rettet mot Uganda. Det skal også her bygges klinikker og utdannes øyehelse personell. NORAD har vært og er en viktig medspiller for Lions Norge i CSF programmene.

8 Kjenn Lions… nasjonale aktiviteter Tulipanaksjonen: I april hvert år; kamp mot narkotika Hele org. med samme virkemiddel For samme sak På samme tid En sterk nasjonal markering som tar inn ca 6 mill kroner. Husk at klubbene kan søke øk. bistand fra narkofondet i forb. med ungdomsaktiviteter.

9 … nasjonale aktiviteter Det er mitt valg Holdningsskapende undervisningsopplegg for barn og ungdom. 3 undervisningsnivå for grunnskolen + 1 for videregående. Tema: Rus, narko og mobbing Evaluert av undervisningsdep. som meget bra.

10 … nasjonale aktiviteter Førerhundskolen Moderne og funksjonell. Forbilde for tilsvarende skoler i Europa. Leverer 12-15 hunder hvert år; dekker 1/3 av nasjonalt behov Kostpris pr. hund: Kr 350.000,-

11 … nasjonale aktiviteter Beitoleiren Samler 25-30 fysisk utviklingshemmede ungdommer fra hele verden. Innføring i fysiske aktiviteter som kan videre utvikles av hver enkelt når de kommer hjem. Leiren arrangeres over to uker i Juli, for 39. gang i 2011.

12 … nasjonale aktiviteter Helsesportsuka i Tana Arrangeres i 2010 for 30. gang (August) Leir for psykisk og fysisk handikappede Helsefremmende aktiviteter med vekt på det sosiale aspektet Helsesportsuka i Porsanger – Distrikt 104A

13 … nasjonale aktiviteter Lions Røde Fjær Varierende formål som vedtas av Riksmøtet 1966: Den første; Beitostølen (Helsesport) 2004: Den siste; Montebello (Kreftsaken) 2009: Den neste: Hurdalssjøen (Blindesaken) Tankekors at fjæra er betydelig bedre kjent enn Lions; de to må knyttes bedre sammen Kanskje vårt sterkeste markedsverktøy

14 Kjenn Lions… verdigrunnlag Lions verdigrunnlag / felles filosofi: Lions Mål, og en beskrivelse av veien dit Lions Etiske Norm Grunnlaget for Lions virksomhet i 205 land og geo. områder, på tvers av det som ellers skiller mennesker; politikk, religion og kultur. Verdigrunnlaget kan sammenfattes slik: Respekt og omsorg for medmennesket

15 Kjenn Lions… arbeidsmetode Arbeidsmetode i Lions: 2 kasser Aktivitetskassa: ”En krone inn er en krone ut” Hit går alle innsamlede midler, og alt skal ut til prosjekter. Topp argument for å støtte Lionsprosjekter Klubbkassa: Pengene til denne kommer fra medlemmene – aldri fra aktivitetskassa. Organisasjonens drift dekkes fullt og helt av medlemmene. Det vi ønsker å bruke på egen org., og utvikling av denne, må vi betale selv.

16 Lions organisasjon Lions hovedkvarter: Oak Brook (Eikebekken), Chicago. MD 104: Lions Norge – 10 distrikter – 500 klub ca. 12.700 medlemmer. 3 nivåer i org.: President – Distriktsguvernør – Internasjonal President. NSR: Nordisk Samarbeids Råd; Lions i Island Sverige, Finland, Danmark og Norge. Europaforum. Støttefunksjoner: Soner, nasjonale L-kontorer og avd. ved Oak Brook.


Laste ned ppt "Kjenn Lions Basisinfo om Lions til alle medlemmer Begynnelsen 1.Internasjonalt ståsted og utbredelse. 2.Internasjonale aktiviteter; LCIF og CSF I og II."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google