Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON Gjennom dette seminaret gi et bilde av LIONS SIN ORGANISASJON. (fra verdenskongressen til klubben eller motsatt) LDC Torgeir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON Gjennom dette seminaret gi et bilde av LIONS SIN ORGANISASJON. (fra verdenskongressen til klubben eller motsatt) LDC Torgeir."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON Gjennom dette seminaret gi et bilde av LIONS SIN ORGANISASJON. (fra verdenskongressen til klubben eller motsatt) LDC Torgeir Pettersen 104A

2 STARTEN AV LIONS 1917. Oppstarten: Møte 7. juni 1917 på La Salle hotell i Chicago med mål å starte en humanitær hjelpeorganisasjon Leder: Melvin Jones Oktober 1917: 1. Convention med 22 klubber i Dallas, Texas. Lions mål, etiske norm og lover ble utformet Navnet ble: The International Association of Lions Clubs - Lions Clubs International

3 Lions Clubs International •VI FINNER EN MENGDE ULIKE SAMFUNNSFORMER OG KULTURER I LIONS. MEN VI HAR ETFELLES VERDIGRUNNLAG OG FELLES MÅL. •DETTE GJØR LIONS TIL EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON OG IKKE BARE TIL ENKELTSTÅENDE KLUBBER OG NASJONER

4 STARTEN OG NAVNET 1919: Convention i Chicagovedtok de organisasjonens navn. Navnet: L iberty I ntelligence O ur N ation’s S afety ”Frihet og kunnskap er vår nasjons sikkerhet”

5 EMBLEMET BLIR TIL I 1920 Ble emblemet skapt fra et bilde malt av Rosa Bonheur EMBLEMET: Stor “L” i gull i et sirkelformet purpurfarget felt omgitt av to løvehoder i gull som ser til hver sin side Gull Ærlighet,Renhet,Gavmildhet Purpur Trofasthet,Styrke,Mot Løvehodene: Den utadrettede virksomhet Sirkelen: Enhet og Felleskap

6 BLINDESAKEN •1925: Blir Lions utfordret av Helen Keller til å bli de blindes riddere • Fra da av har blindesaken stått sterkt innen Lions og vært en av våre hovedaktiviteter

7 LITT OM ”SPREDNINGEN” •1927: Lions består av 2200 klubber og 80 000 medlemmer Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land, og Lions Club Stockholm som første klubb. Året etter kom Norge med i Lions, som det fjerde land i Europa. Lions Club Oslo var den første lionsklubb i Norge. I dag er det Lions over hele verden. I 193 land/geografiske områder •1954: Mottoet We Serve/ Til tjeneste ble innført

8 Noen viktige hendelser 1945 var Lions aktivt med under forberedelsen for dannelsen av FN 1948 Lions får konsultativt status i ECOSOC (FN) 1968 ble LCIF dannet 1987 ble det under Convention i Taipei vedtatt å ta opp kvinner som fullverdige medlemmer i Lions

9 ORGANISERING ”ARBEIDSUTVALG ” Lions Clubs International VERDENSPRESIDENT PAST VERDENSPRESIDENT IPIP 1.VISE PRESIDENT VIP 2.VISE PRESIDENT VIP ”Kampen” er å bli valg som 2. visep. Du rykker så opp til 1. visep. Og så til verdenspresident Valgene skjer på Convention

10 ORGANISERING STYRET Linons Clubs International ARBEIDSUTVALGET 34 ID (REPSENTANTER FRA HELE VERDEN- Europa 5 stk.NORDEN HAR TIL VANELIG EN. (MØTE 2-3 GANGER PR ÅR)

11 ORGANISERING ADMINISTRASJON Linons Clubs International Hovedkontoret Ligger i Oak Brook utenfor Chicago. Det ble flyttet dit i 1971. Det er ansatt 300 personer i 12 avdelinger Hit legges også de fleste styremøter

12 ORGANISASJONPLAN VERDENSKONGRESS VRDENSVESTYRET VERDENS- PRESIDENTEN VERDENSKONGRESS VRDENSVESTYRET VERDENS- PRESIDENTEN USA og CANADA Distr.nr 1 - 63 SYD- AMERIKA Distr.nr A - T EUROPA Distr.nr 101 - 129 Australia New Zealand Distr.nr 201 - 204 ASIA Distr.nr 300 - 351 AFRIKA Distr.nr 401 - 416 EUROPAFORUM NORDISKSAMARBEIDSRÅD Til sammen 29 Multippeldistrikter og enkeltdistrikt. Til sammen 5 Multippeldistrikter

13 ORGANISERING INTERNASJONAL CONVENTIONS INTERNASJONALE CONVENTIONS: - Åpen for alle - Mer enn 20.000 Lions samles hvert år - Fra mer 190 land og områder HER ER DE NESTE MØTESTEDENE: Juni 27.- Juli 1,2005: Hong Kong, China Juli 3. - 7, 2006: New Orleans,Louisiana, USA Juli 2. - 6, 2007: Chicago, Illinois, USA Juni 23.-27, 2008: Bangkok, Thailand Juli 6-10 2009: Minneapolis, USA Juni 28-2juli 2010: Sydney, Austeralia

14 ORGANISERING Linons Clubs International •EUROPAFORUM. EUROPAFORUM: Blir holdt hvert år i ulike europeiske land. Deltakere kommer fra alle Lionsland i Europa (ca 400- 500 deltakere. Europaforum har saker av felles europeisk interesse. Europaforum er åpen for alle. MD’s arbeidsutvalg, adm.sjefen og mange MD- fagsjefer møter.

15 ORGANISERING •NORDISKRÅD (NSR) Lions Clubs International Her møtes nordiske lions i januar hvert år Programmet omfatter felles nordiske lionssaker Alle DGer, alle MD fagsjefene, general-sekretær og råds- sekretær møter NSR er åpent for alle

16 ORGANISERING MULTIPELDISTRIKT 104 Lions Clubs International Oppstarten Lions kom til Norge i 1949 med oppstarten av LC Oslo I løpet av disse år har Lions vokst til vel 13000 medlemmer i ca 500 klubber Lionsklubber finner du i hele landet. Organisasjonen er åpen for begge kjønn.

17 ORGANISERING •ARBEIDSUTVALG OG GUVERNØRRÅDET AU Guvernørrådsleder (GRL) Nestleder (AGRL) + 1 Distriktsguvernører (DG) +generalsek. GUVERNØRRÅDET Arbeidsutvalget + de andre Distriktsguvernører (disse har stemmerett) I tillegg møter fagsjefene og generalsekretær. MULTIPPELDISTRIKT 104

18 ORGANISERING MULTIPELDISTRIKT 104 ADMINISTRASJON (TILSATTE) GENERALSEKRETÆR RÅDSSEKRETÆR ØKONOMIANSVARLIG IT-ANSVARLIG REDAKTØR.

19 ORGANISERING MULTIPPELDISTRIKT 104 Riksmøtet Er organisasjonens øverste myndighet Har møte en gang for året i slutten av mai Vedtar budsjett, lover og andre ting som vedkommer organisasjonen Foretar valg av tillitsvalgte

20 ORGANISERING DISTRIKTSINNDELING MULTIPPELDISTRIKT 104 A B C D E F G K H J LANDET ER DELT I DISTRIKTET 10 STYKKER. I ET DISTRIKT: MINST 1250 MEDLEMMER OG 35 KLUBBER.

21 ORGANISERING DISTRIKT/ORGANISASJONSPLAN Distriktsmøte – ultimo april Distriktsstyret DG-PDG-DS/DK-(VDG) Distriktsrådet DG-VDG-DS/DK/PDG Soneledere- Distrikts Cène

22 ORGANISERING DISTRIKTSORGANISERING SONER 4 TIL 8 KLUBBER Soneleder KLUBB

23 ORGANISERING Klubbnivå STYRET President-Visep.- Sekretær- Kasserer Forr.års pres. KLUBBEN. KAN INNDELES I KOMITER/ARBEIDSGRUPPER Aktivitetsk. – Servicek. – Administrasjonsk. Medlems- komite. PR/Info

24 ORGANISERING Klubbnivå-eksempel KAN INNDELES i KOMITER/ARBEIDSGRUPPER •Aktivitetsk. – Servicek. – Administrasjonsk Kom.for innt. bringende aktiviteter. Arb.grupper Dugnadsgjeng Sosialkomite Eldreomsorg Ungdomsarbeid Internasjonalt arb Narko/L.Quest Diabetes Stille aktiviteter Medlemsskap Informasjon Økonomi Program Valg

25 Hvor skal pengene gå ? •INTERNASJONALT: •  Øyehelseprosjekt i Uganda+Malawi •  Nordisk samarbeidsprosjekt i • Baltikum: Barnehjem, • Rehabiliteringssenter •  Norske Lions katastrofeberedskap •  Ungdomsutveksling •  Internasjonalt hjelpefond, LCIF NASJONALT:  Lions Røde Fjær aksjoner  Lions Tulipanaksjon  Lions Førerhundskole  Arbeid mot narkotika Lions Quest  Ungdomsarbeid  Diabetes  Funksjonshemmede LOKALT: Eldreomsorg, ungdomsarbeid, arbeid mot narkotika, funksjonshemmede, kulturarbeid, og mye mye mer. Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet

26 ØKONOMISKE RAMMER FOR KLUBBENE I 2010/2011 •Øyehelseprosjektet i Malawi ferdig. •(Fadderbarn i Uganda) 2500.- pr år •Norske L.K.Katestrofeber. ” 100 ” ” •AIM ” 100 pr medl •Nordisk samarbeidsprosjekt ” 11 ” ” •LCIF ” 30 ” ” •Melvin Jones Fellowship ( 8 pr distrikt)$1000 •Beitoleiren ” 90 ” ” •Helsesportsuka Tana ” 90 ” ” •Lions førerhundskole etter evne.

27 Distriktsaktiviteter – vedtak på Distriktsmøte (er) 104 A. •Helsesportsuka Porsanger: kr.80.- p.medl. •Ungdomsleir i 104 A: ” 40 ” ” •Aktivitetskonto 104 A: ” 10 ” ” •Juleaksjon Murmansk ” 50 ” ? I tilegg kan det komme evnt. Sone aktiviteter: Ungdomsutveksling Div. innsamlinger til div. formål

28 Kontingenter i 104A •Til USA: US daler 39 = ca 250.-pr. år (kurs 6.5.-) • Til MD 104 kr 500,-pr år • Til MD 104 A kr 125,- pr år • Distriktsmøtekont. Kr 30,- ” ” •Alle beløp er pr medl. Sum: 900,- (fra k.kassen) •NB! I tillegg kommer: • Distriktets aktivitetskasse 10 pr år •Ungdomsleirkonto kr. 40,- pr medl. (Sum kr 50,- som belastes aktivitetskontoen. )Derfor står det på inn- betalingsgiro. ( 125+30+50= ca 205.-)


Laste ned ppt "LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON Gjennom dette seminaret gi et bilde av LIONS SIN ORGANISASJON. (fra verdenskongressen til klubben eller motsatt) LDC Torgeir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google