Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Foundation Seminar høsten 2008. The Rotary Foundation er Rotarys hjelpeorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Foundation Seminar høsten 2008. The Rotary Foundation er Rotarys hjelpeorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Foundation Seminar høsten 2008

2 The Rotary Foundation er Rotarys hjelpeorganisasjon

3 The Rotary Foundation TRF - The Rotary Foundation – vårt eget fond Entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte penger til. TRF ble opprettet av Arch Klumpf, RI president 1916-17 Et av verdens største private fond (ca USD 600 mill)

4 The Rotary Foundation – non-profit organisation “Visjonen: Gjøre rotarianerne istand til å fremme verdensforståelse, velvilje og fred” “Målet: Forbedre helse, støtte utdanning og avhjelpe fattigdom” “Mottoet: Gjøre noe godt i verden”

5 Målsetting Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program.

6 Organisering av TRF Ledes av 13 ”trustees” - Evanston Hver klubb skal ha en Rotary Foundation ansvarlig Hvert distrikt skal ha Rotary Foundation komite med leder som velges for 3 år Hver sone skal ha en Rotary Foundation ansvarlig(Regional Rotary Foundaton Chair..)

7 Hvorfor trenger vi Rotary Foundation? Rotarys verktøy for å nå målsettingen verdensforståelse og fred i en verden hvor behovene for hjelp er enorme

8 Verden trenger Rotary - for hjelp

9 En skole i Kalamo, Zambia 2006

10 Verden trenger Rotary – For hjelp til å skaffe nok rent drikkevann.

11 The Rotary Foundation The Rotary Foundation -TRF er ….. Eneste humanitære fond i verden som - Ber deg bidra med penger,Ber deg bidra med penger, Øker dette gjennom investeringer,Øker dette gjennom investeringer, ”Kaster bort” et minimum av dette til administrasjon,”Kaster bort” et minimum av dette til administrasjon, Og så spør deg om hvordan du synes pengene bør brukes.Og så spør deg om hvordan du synes pengene bør brukes.

12 Pengene brukes til  Humanitære program - 3H-prosjekter(Health, Hunger and Humanity - Matching Grants (MG) - District Simplified Grants (DSG) - Rotary Volunteer  Utryddelse av Polio - Rotarys største felles løft - Ny utfordring med Gates 100 mill. utfordring - Googles 3,5 mil. utfordring

13 Pengene brukes til (2)  Utdanningsprogram - Ambassadorial scholarship Ett års studier – USD 24.000 To års studier – USD 12.000 pr år - Rotarys senter for internasjonale studier i fred og konfliktløsning Ett til to års studium frem til mastergrad 60 stipendiater hvert år – 6 universiteter - Rotarys program for studier i fred og konfliktløsning Korttids studier i Thailand (4 mdr.) PEACE IS POSSIBLE

14 Pengene brukes til (3) GSE (Group Study Exchange) SVE (Singel Vocational Exchange) –Ikke rotarianere mellom 25 – 40 år –4 – 6 ukers utveksling - yrkesrelatert program

15

16 Fond du kan betale til Bidragene fra rotarianere fordeles til ett av tre fond, nemlig –“Annual Programs Fund” som gir tilskudd til de forskjellige TRF programmene, –“Permanent Fund” som er en stiftelse som kun anvender en del av inntektene fra fondet til TRF programmer (- for å sikre fondets levedyktighet.) –“PolioPlus Fund” som støtter Rotarys visjon om en Polio-fri verden..

17 The Annual Program Fund Alle bidrag til “Annual Fund” fordeles på to fond– 50% til DDF og 50% til “World Fund” DDF – District Designated Fund (Distriktsfondet) Disponeres av distriktet etter spesielle retningslinjer og må godkjennes av Rotary Foundation

18 DDF - DISTRIKTSFONDET Halvparten av klubbenes innbetaling til Rotary Foundation (Annual Program Fund) i 2005/2006 stilles til rådighet for distriktet i 2008/2009 Bruksområde: Prosjekter, stipend, ekstraordinær GSE og PolioPlus

19 Hver Rotarianer - - Hvert år

20 Dine 600 kroner kan altså forandre livet for over 30 mennesker hvert år,Dine 600 kroner kan altså forandre livet for over 30 mennesker hvert år, Din Rotaryklubb kan forandre livet for 7-800 mennesker hvert år,Din Rotaryklubb kan forandre livet for 7-800 mennesker hvert år, Ditt distrikt kan altså forandre livet for mer enn 75.000 mennesker hvert år.Ditt distrikt kan altså forandre livet for mer enn 75.000 mennesker hvert år. Vi kan alle bidra til å forandre livet for noen.

21 Skattefradrag for bidrag til TRF ( gjennom NORFO) Avtalegiro Trekk en gang pr måned Kr 50 pr måned – kr 600 pr år Du merker det ikke Rotary bruker pengene til å gjøre noe godt i verden og du har gitt ditt bidrag Lykke til

22 Matching Grants Innsatsdeling mellom TRF, klubber/distrikter for å gjennomføre et planlagt internasjonalt prosjekt. TRF støtter 100% bidrag fra distrikter TRF støtter 50% bidrag fra klubber Distriktet bruker av sitt DDF-fond Forutsetninger: Et behov, et prosjekt og en samarbeidende internasjonal klubb/distrikt

23 Distriktet oppfordrer til 1. Start et arbeid for å få en målsetting på minst US$ 100 pr medlem pr år til Annual Fund 2. Sett målsetting om internasjonale engasjement minst hvert 3. år 3. Støtt opp om Gates-utfordringen i 2008 -2010 Lykke til!


Laste ned ppt "Rotary Foundation Seminar høsten 2008. The Rotary Foundation er Rotarys hjelpeorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google