Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2260. Implementeres senest 1. juli 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2260. Implementeres senest 1. juli 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2260. Implementeres senest 1. juli 2007

2 2 Formål Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for aktive rotaryklubber

3 3 Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

4 4 Klubbens lederplan:  Er tilpasset ”Distriktets lederplan”  Beskriver hvordan den kan innføres  Skaper kontinuitet i klubbarbeidet  Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomiteer eller aktivitetsgrupper  Er forankret i RIs nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber  Anbefales innført i rotaryåret 2006-07, men dette er ikke et krav. Ref. Pdf. Doc 245-EN – (805).

5 5 Plan og gjennomføring: 1.Klubben utarbeider først en langsiktig virksomhets- plan, basert på pillarene for en aktiv klubb 2.”Klubbens planer og mål” utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige virksomhetsplanen 3.Medlemmene deltar i planleggingen

6 6 Plan og gjennomføring: 4.Opprett klare kommunikasjonslinjer mellom president, styre, komitéledere, aktivtetsledere, klubbmedlemmer, distriktsguvernør, guvernørassistent og distriktskomitéer 5.Kontinuitet i virksomheten oppnåes best ved å planlegge for fremtiden og skolere fremtidige ledere

7 7 Plan og gjennomføring : 6.Klubbens vedtekter endres slik at de gjenspeiler klubbens komitéstruktur og medlemmenes roller, ansvar og oppgaver 7.Klubbarbeidet forutsettes å fremme fellesskap og vennskap blant klubbens medlemmer 8.Alle medlemmer forutsettes aktive i et prosjekt eller i andre oppgaver

8 8 Plan og gjennomføring : 9.Lag en skoleringsplan som sikrer at:  Styre og komitéledere deltar i distriktets opplærings- og informasjonsmøter  Alle medlemmer informeres systematisk og regelmessig om Rotary  Regelmessig lederopplæring tilbys alle medlemmer

9 9 Klubbens nye komité- struktur* Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Styre * Andre komiteer opprettes etter behov Administrasjon

10 10 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Guvernør- assistent Distrikt Adiministrasjon

11 11 Klubben og dens omdømme Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Styre Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling, fellesskapsutvikling Andres mening om din Rotaryklubb = Rotarys omdømme Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

12 12 Fordeler:  Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer  Enighet om beslutninger og målsettinger  Flere og bedre skolerte ledere i klubben  Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben  Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet

13 13 Tidsrammer: Forberedende aktiviteter:  Klubben vedtar en langsiktig virksomhetsplan  Klubben reviderer sine vedtekter og beslutter når de ønsker i implementere planen  Klubben konkretiserer sine planer og mål for rotaryåret

14 14 Ressurser i prosessen  DG, DGE, DGN, IPDG og PDG-er  Guvernørassistenten  Distriktskomitéene  Retningslinjene i ”Klubbens lederplan”  Anbefalte vedtekter for rotaryklubber  Dokumentet ”Klubbens planer og mål”  Distriktets opplærings- og informasjonsmøter

15 15 Kommentarer fra klubber som har testet ut og innført ny lederplan: ”Lederplanen ble klubbens redning”. ” Medlemmene ble mer oppmerksomme på og engasjerte i sine medmenneskers behov – lokalt og internasjonalt.”

16 16 LEDERSKAP er å stille disse spørsmål:  HVA skal vi gjøre?  HVORFOR skal vi gjøre det?  Lederskap er ikke en posisjon, men en rolle og en funksjon

17 17 LEDELSE er å stille disse spørsmål:  HVORDAN gjør vi det?  HVEM skal gjøre det?  NÅR skal vi gjøre det? tidsfrist  HVA ble resultatet?  Ledelse handler om å oppnå resultater med forankring i HVA som skal gjøres og HVORFOR!  LA IKKE LEDELSE BLI EN LIDELSE!

18 18 Målsetting, oppnåelighet og ferdigstillelse  Eierskap  Målbarhet  Utfordrende  Oppnåelighet  Ferdigstillelse

19 19 VIS VEI, GÅ FORAN


Laste ned ppt "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2260. Implementeres senest 1. juli 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google