Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiekonsulent for profesjonsprogrammet: Bjørnar Hjulstad Studiekonsulent for bachelorprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiekonsulent for profesjonsprogrammet: Bjørnar Hjulstad Studiekonsulent for bachelorprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiekonsulent for profesjonsprogrammet: Bjørnar Hjulstad Studiekonsulent for bachelorprogrammet

2  Har du undret deg over menneskers oppførsel?  Forskning på menneskelig adferd, menneskehjernen og menneskesinnet  Klinisk psykologi  Mentalisering: faget om alle de ting som utgjør det mentale rom i og mellom mennesker  Psykologifaget gir deg kunnskap om menneskers opplevelser, adferd, tanker og emosjoner  https://www.youtube.com/watch?v=BhW5qxE X994 https://www.youtube.com/watch?v=BhW5qxE X994  https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcW aH6I https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcW aH6I

3  Hvilke studieprogrammer finnes på PSI?   profesjon, årsenhet, bachelor, master og PhD (doktorgradsprogram)  Hva skal vi si mest om?   Profesjons-, -bachelor og masterprogrammet:  1. Søknad og opptakskrav  2. Oppbygging og gjennomføring

4   www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no  Oppgitte tall er førstegangsvitnemålskvote for høst 2015: ◦ BA: 47,6 ◦ Årsenhet: 50,0 ◦ Profesjon høst: 56,8 ◦ Profesjon vår: 55,2

5  Fordypning i et av fem psykologiske områder ◦ Helse -og sosialpsykologi Studieretningen i helse-, sosial- og personlighetspsykologi har et spesielt fokus på og gir et solid forskningsbasert grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere forebyggende helseintervensjoner ◦ Utviklingspsykologi Studieretningen i utviklingspsykologi har et spesielt fokus på, og gir et solid vitenskapelig basert grunnlag for, å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon. ◦ Kognitiv psykologi In this program, three themes are in focus: Basic mechanisms of brain and cognition, advanced methods, and lifespan development of brain-cognition plasticity and interaction. ◦ Arbeids og organisasjonspsykologi Arbeids- og organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv fra et psykologisk perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og det baserer mye av kunnskapen på møtet mellom forskning og praksis. ◦ Kultur- og samfunnspsykologi Studiet gir kunnskap om hvordan sosiale og samfunnsmessige tiltak kan etableres og fungere likeverdig og rettferdig. Selv om undervisningsprogrammet i hovedsak har en akademisk innretning, med fokus på teori og forskning, står samfunnsaktuelle og praktiske spørsmål også sentralt.  Metode (40 studiepoeng i metode)

6 6. semester Studieløpsemne, bacheloroppgave innen fordypningFritt emne 5. semester Fritt emne / utvekslingutveksling Fritt emne / utveksling utveksling Fritt emne / utveksling utveksling 4. semester Studieløpsemne, fordypning PSY2012 - Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement PSY2013 - Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode 3. semester Valgfritt psykologiemneValgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) PSY2011 - Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse Studieløpsemne, fordypning 2. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum PSY1010 - Forskningsmetode I PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykol ogi 1. semester SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1000 - Innføring i generell psykologi 10 studiepoeng

7 6. semester PSY3095 - Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi Fritt emne, kan også være fra psykologi 5. semester Fritt emne (evt. et semester i utlandet )evt. et semester i utlandet Fritt emne (evt. et semester i utlandet )evt. et semester i utlandet Fritt emne (evt. et semester i utlandet )evt. et semester i utlandet 4. semester PSY2500 - Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar PSY2012 - Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement PSY2013 - Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode 3. semester Valgfritt psykologiemneValgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) PSY2011 - Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse PSY2503 - Samfunns-, kultur- og minoritetspsykolog i 2. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum PSY1010 - Forskningsmetode I PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsyk ologi 1. semester SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1000 - Innføring i generell psykologi 10 studiepoeng

8 Profesjonsstudiet ◦ Basaldisiplinene: utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi, biologisk grunnlag, samt vitenskapelig metode ◦ Praksis: tre forpraksisemner på 7., 8. og 9. semester, samt en hovedpraksis på hele 10. semester. Praktisk opplæring i psykologisk arbeid med barn og unge, voksne og i førstelinje ◦ Klinisk psykologi: Ferdighetsopplæringen for psykologer

9 12. sem: H09 PSYC6310 - PraktikumPSYC6100 - Hovedoppgave 11. sem: V10 PSYC6310 - PraktikumPSYC6100 - Hovedoppgave1 fordypningsemne 10. sem: H10 PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk 9. sem: V11 PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandlinga av barn PSYC5303 - Pedagogisk- psykologisk rådgivning PSYC5401 - Forpraksis barn/unge PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systemer 8. sem: H11 PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinje PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne PSYC4305 - Klinisk nevropsykologi 7. sem: V12 PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4500 Personlighetspsykologi PSYC4400 - Forpraksis voksne Relasjonskompetanse 6. sem: H12 PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi PSYC3204 - Perspektiver på psykologien PSYC3401 - Gruppeledelse og gruppedynamikk PSYC3101 - Kvantitativ metode II PSYC3102 - Prosjekt sosialpsykologi 5. sem: V13 PSYC3200 - Utviklingspsykologi PSYC3201 – Kommunikasjon og læring PSYC3400 - Test, observasjon av barn PSYC3100 – Kvalitativ metode 4. sem: H13 PSYC2207 - Kognitiv nevrovitenskap 2PSYC2205 - Psykopatologi PSYC2103 - Prosjekt kognitiv og nevropsykologi 3. sem: V14 PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1 PSYC2402 - Psykologisk testkurs PSYC2101 – Kvantitativ metode 2. sem: H14 PSYC1204 –Sosial – og personlighetspsykologiPSYC1202 - Psykologrollen PSYC1203 - Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode 1. sem: V15 EXPHIL03 – Examen philosophicumPSYC1200 –Generell psykologi med psykologiens historie V15 10 studiepoeng10 Studiepoeng

10  Vanskelig å sammenligne profesjonsstudiet med BA/MA løp. ◦ Bachelor i psykologi kan lettere sammenlignes med andre bachelorgrader i samfunnsvitenskapelige fag (sosiologi, antropologi, medievitenskap) ◦ Profesjonsstudiet i psykologi kan sammenlignes med andre helseprofesjonsutdanninger (sykepleiere, psykiatere, medisinere osv.)

11  Den største forskjellen: Tar du profesjonsprogrammet kan du hjelpe individer i terapi med psykiske vansker så de kan bli friske. Skal du bli klinisk psykolog, velg profesjon! ◦ Bachelor/masterprogrammet = spesialisering i et av psykologiens områder. Vil du forske på menneskers adferd eller få en jobb hvor psykologisk kompetanse er viktig, velg bachelor i psykologi!

12  Master of Philosophy in Psychology I stand til å søke på jobber som krever høyere utdanning og hvor psykologisk kompetanse er viktig.  Karrieresenteret Karrieresenteret  Psykologisk tidsskrift Psykologisk tidsskrift - Rådgiver, veileder - Forsker - Arbeid i organisasjoner/private bedrifter - Barnevern - Konsulent - Departement, direktorat, helseledelse - Undervisning - Listen er ikke uttømmende

13  Autorisasjon som psykolog: Arbeid i det norske helsevesenet ◦ Utredning, Psykoterapi, diagnostisering - Førstelinjetjeneste -Sakkyndighetsarbeid -Vedtakskompetanse knyttet til tvangsinnleggelse etc. -Forskning -Helseledelse -Arbeid som organisasjonspsykolog -Privat klinikk Norsk psykologforening

14

15

16 Spørsmål?


Laste ned ppt "Studiekonsulent for profesjonsprogrammet: Bjørnar Hjulstad Studiekonsulent for bachelorprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google