Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Engelsk tittel: Master Programme in Business Administration.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Engelsk tittel: Master Programme in Business Administration."— Utskrift av presentasjonen:

1 MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Engelsk tittel: Master Programme in Business Administration

2 Studiets fagområder og kjerneområder Studiets fagområder er økonomi og administrasjon, og kjerneområdene (hovedprofilene) er — finans og økonomistyring og — organisasjon og ledelse.

3 —Studiet skal etableres som et toårig heltidsstudium (120 studiepoeng). —Studiet gir bred kompetanse innen metode, foretaksøkonomi og administrasjon og ledelse, og det skal gi dybdekompetanse avhengig av studentenes valg av fordypning.

4 Opptakskrav —Grunnlaget for opptak er bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

5 Studiets oppbygning. Obligatoriske og valgfrie emner, bredde og fordypning —Det toårige masterprogrammet består av: —Obligatorisk metodeemne10 sp —Fordypning/hovedprofil - minimum:40 sp —Støtteprofil/breddeprofil- minimum: 20 sp —Valgemner20 sp —Masteroppgave knyttet til hovedprofil30 sp

6 Obligatoriske fellesemner: —Statistiske metoder10 sp —Finansstyring10 sp —Strategisk personalledelse10 sp

7 Finans og økonomistyring: —Finansiell økonometri (obligatorisk)10 sp —Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp10 sp —Risikostyring10 sp —Derivater10 sp —Corporate governance 10 sp —Internstyring 10 sp —Evt. emner ved samme profil ved UMB eller samarbeidende institusjon i utlandet

8 Organisasjon og ledelse: —Samfunnsvitenskapelig metode (obl.)10 sp —Strategiutvikling10 sp —Arbeidsmiljø og ledelse10 sp —Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi10 sp —Evt. emner ved samme profil ved UMB, ved MSL eller ved samarbeidende institusjon i utlandet

9 —Etikk10 sp —Emnet i Etikk og bedriftenes samfunnsansvar kan inngå som emne i studentens støtteprofil uavhengig av hovedprofil. —Masteroppgave knyttet til hovedprofil, 30 sp

10 Valgemner/Utenlandsopphold —Studenten kan velge 20 studiepoeng som valgemner. —Studenten kan velge emner fra samarbeidende studier/institusjoner i Norge eller utlandet.

11 Studieplan 1. studieår2. studieår HøstVårHøstVår Statistiske metoder (obl.) Fin.økonometri eller Samf.vit.metode Valgemne (støtte)/ Utveksling Masteroppgave med oppgaveseminar (30 sp) Finansstyring (obl.) Fordypning Finans eller Org. Valgemne/ Utveksling Strategisk Personalledelse (obl.) Fordypning Finans eller Org. Valgemne/ Utveksling


Laste ned ppt "MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Engelsk tittel: Master Programme in Business Administration."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google