Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emner dette semesteret: EXPHIL03 - Examen philosophicum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emner dette semesteret: EXPHIL03 - Examen philosophicum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi – 6-årig løp

2 Emner dette semesteret: EXPHIL03 - Examen philosophicum
Obligatoriske seminargrupper på torsdag PSYC Innføring i generell psykologi Forelesninger begynner i uke 34, seminarer i uke 36. Ikke nødvendig å melde seg på seminargruppe i ex.phil. De fleste er allerede oppmeldt i gruppe på ex.phil. Hvis du ikke vil ta seminarvarianten, meld deg av i studentweb eller si fra til oss hvis du ikke får det til. På PSYC1200 melder dere på grupper selv i studentweb

3 PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
PSYC Praktikum PSYC Hovedoppgave 1 fordypningsemne PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandlinga av barn PSYC Pedagogisk-psykologisk rådgivning PSYC Forpraksis barn/unge PSYC Psykologisk arbeid med familier og systemer PSYC Psykologisk behandling og behandlingsforskning PSYC Psykologisk arbeid i førstelinje PSYC Psykologisk behandling av voksne PSYC Klinisk nevropsykologi PSYC Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4500 Personlighetspsykologi PSYC Forpraksis voksne Relasjonskompetanse PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi PSYC Perspektiver på psykologien PSYC Gruppeledelse og gruppedynamikk PSYC Kvantitativ metode II PSYC Prosjekt sosialpsykologi PSYC Utviklingspsykologi PSYC3201 – Kommunikasjon og læring PSYC Test, observasjon av barn PSYC3100 – Kvalitativ metode PSYC Kognitiv nevrovitenskap 2 PSYC Psykopatologi PSYC Prosjekt kognitiv og nevropsykologi PSYC Kognitiv nevrovitenskap 1 PSYC Psykologisk testkurs PSYC2101 – Kvantitativ metode PSYC1204 –Sosial – og personlighetspsykologi PSYC Psykologrollen PSYC Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode EXPHIL03 – Examen philosophicum PSYC1200 –Generell psykologi med psykologiens historie 10 studiepoeng 10 Studiepoeng

4 Programinformasjon på nettet
PSI er på facebook: Programinformasjon på nettet: Generell info om programmet og beskjeder som er felles for alle programstudenter. Linker til forskrift og lovverk. Implementeringsplan Kvalitetssikringssystemet Eksamen Oppbygging og gjennomføring Innholdet i programmet er definert i forhold til det som står i 6-årig løp. (Vis studentene hvor de er i løpet i studieløpstabellen) Emnebeskrivelse og emnespesifikk side: Gå inn i et emne: Be studentene merke seg undervisning- og eksamensordning for emnet. Gå inn på emnespesifikk side og vis tid/sted for undervisning, eksamen, beskjeder og pensum.

5 Administrasjonshenvendelser:
Alle henvendelser til studiekonsulent for semester: (permisjoner, problemer i studiet, godkjenning av ekstern utdanning, gruppeplassering, tilrettelegging osv.) Eksamen Kontaktperson: Mette Diana Vidnes Skoleeksamen: SV-infosenter Hjemmeeksamen: Psykologisk institutt Utreise: Kontaktperson: Nicklas Poulsen SV-info:

6 Brukernavn og passord

7 Student-e-post Informasjon til programstudenter fra institutt og fakultet sendes deg via student-e-post. Brukes også i Fronter ved beskjeder fra undervisere. Som student plikter du å sjekke din student-e-post, da vesentlig informasjon kan bli sendt ut denne veien. Gå inn på webmail.uio.no for å logge deg inn (vanlig brukernavn og passord). Du kan evt. bestille videresending til din vanlige e-post.

8 www.sv.uio.no Outlook Student e-post
Her er en oversikt over de hovedplattformene som dere må bruke som studenter. Først skal vi se på StudentWeb.

9 Politiattester, skikkethetsvurdering
Lever politiattesten innen tre uker etter at dere svarte ja til tilbud om plass. Vi er klar over noe treg saksbehandling på diverse politistasjoner, men så fort som mulig. I henhold til retningslinjer blir studenters skikkethet vurdert fortløpende gjennom studiet. Retningslinjer finner du på programsiden.

10 1. september og 1. februar Nå har vi gått gjennom mye informasjon. Det er mye dere skal sette dere inn i. Jeg nevnte noen frister i sta, men jeg nevner det igjen. Dette er de aller siste fristene som du må holde hvert semester. Du må ha betalt semesteravgiften og registrert deg innen disse datoene, hvis ikke vil du ikke registrert som aktiv student og du vil ikke kunne studere det semesteret.

11 september: Frist for semesterregistrering: betale semesteravgift
lagre utdanningsplanen eksamens- og undervisningsmelding Lenke til studentweb: Frist for tilrettelegging: søke utsatt studiestart søke om ekstra tid/spesielle ordninger til eksamen for vårsemesteret

12 Studiekort får du på SiO-senteret (Kristian Ottosens hus, Blindern)
For å få studiekort må du ha: Norsk fødselsnummer Betalt semesteravgift til SiO ved UiO for høsten 2014  Lagret utdanningsplan / semesterregistrert deg i StudentWeb for høsten 2014 Du må ta med til SiO-senteret: Gyldig legitimasjon; pass, norsk bankkort eller norsk førerkort Semesterkort for høsten 2014 (blir tilsendt i posten etter at du har bekreftet utdanningsplan/semesterregistrert deg)

13 Informasjon om bruk av Fronter
Kullrom på profesjonsstudiet – samme rom gjennom seks år Filer fra forelesningene, oppgaver fra seminarene, noen eksamensoppgaver, nyttige dokumenter. Logg inn med brukernavn og passord Sjekk også fronterveiledningen.

14 Kvalitetssikring Kvalitetssystem ved UiO:
Du som student er deltaker i dette Periodiske emneevalueringer Viktig å svare utfyllende på evaluering – blir brukt aktivt for å gjøre emnene bedre. Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt. Programleder har samtaler med alle emneansvarlige hvert år og kullkontakter.

15 Si fra om læringsmiljøet
Grønn: Når du er fornøyd Gul: Når noe må forbedres Rød: Når det er alvor Si fra her: uio.no/studier/kontakt/si-fra/ UiO ønsker å tilby studentene et trygt og engasjerende lærings-miljø. Vi oppfordrer deg til å si fra når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

16 FAGDAG fredag 15. august – VEL MØTT! Aud. 4
Program: Siri Gullestad: ”Psykoanalysen før og nå” Hanne Brorson: ”Tankevirus” Lunsj – instituttet spanderer wraps og drikke Else Marie Augusti:”Fornuft og følelser. Et utviklingsperspektiv ” Anders Fjell:”Hukommelse - hvordan virker den?”

17 Fadderopplegget starter etter dette møtet
For vårt mål er at du skal beholde den gode følelsen til UiO gjennom hele studietida og elske å være her! Fadderopplegget starter etter dette møtet


Laste ned ppt "Emner dette semesteret: EXPHIL03 - Examen philosophicum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google