Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapssamfunn & kunnskapsøkonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapssamfunn & kunnskapsøkonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapssamfunn & kunnskapsøkonomi
ESST Kunnskapssamfunn & kunnskapsøkonomi

2 Hva mener vi? Spørsmål vi skal undersøke:
Hvordan utvikler vi ny kunnskap Hvordan utbrer vi denne i samfunnet Hvordan brukes kunnskap i ulike deler av samfunnet (for eksempel i økonomi)?

3 Fra ’teknologi og vitenskap’ til kunnskap
ESST 1980s: fokus på nye teknologier og vitenskapelig kunnskap To sentrale interesser: Hvordan vitenskap/teknologi skapte økonomisk vekst Hvordan vitenskapelig kunnskap ble brukt i ulike samfunnsprosesser som makt (teknokrati)

4 Kunnskap Analyser av moderne økonomi og samfunn viser at ikke all kunnskap som brukes er vitenskapelig basert: Innovasjoner: krever mange former for kunnskap, særlig praktisk/ erfaringsbasert kunnskap og kompetanse Teknokrati: i for eksempel politikk er vitenskapelig kunnskap bare en del av beslutningsgrunnlaget

5 ’Kunnskapssamfunn’ Alle samfunn til alle tider utviklet og brukt kunnskap og teknologier: Antropologi og historie: ikke-industrielle samfunns kunnskap og teknologier – ofte vekt på sosiale læringsprosesser Sosiologi og økonomi: moderne organisasjoner for kunnskapsutvikling og bruk –skoler/universiteter, forskningsinstitutter, bedrifter

6 Kunnskap og læring Kunnskap resultat av læringsprosesser
Læring kan betraktes som sosiale prosesser som reguleres av organisasjoner og samfunn som omgir prosessene Vi må forstå og kjenne organisasjonene der læring foregår og kunnskap skapes eller brukes Vi må forstå samfunnet som regulerer organisasjoner og atferd knyttet til læring og kunnskap

7 Formelle kunnskapsorganisasjoner
Utvikling og formidling av kunnskap: Universiteter og skoler: særlig viktig for utbredelse av vitenskapsbasert kunnskap i moderne samfunn Skoler kan også utbre erfaringsbasert kunnskap (deler av håndverk, etc.)

8 Bedrifter som kunnskapsorganisasjoner
NB: Bedrifter – produksjonsenheter av tjenester eller varer, offentlige eller private, flere organisasjonsformer Bedriftene/arbeidslivet viktig for kunnskaps-utvikling (spesialisering, arbeidsdeling) Bedriftene er både Brukere av kunnskap (fra universiteter, skoler, forskningsinstitutter, andre organisasjoner) Produsenter av kunnskap Forskning og utvikling (FoU) Andre læringsprosesser

9 Samfunnet, kunnskap og læring
Moderne samfunn stor vekt på kunnskap Mange ulike kunnskapsorganisasjoner FoU som andel av samfunnsaktivitet Omfang av utdanning av befolkning Hva slags type kunnskap utbres gjennom ulike organisasjoner og prosesser?


Laste ned ppt "Kunnskapssamfunn & kunnskapsøkonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google