Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensum Bordens: Research design and methods A process approach 5. eller 6. utgave Kap. 1-13. Fordeling: Bjørnebekk har spesielt ansvar for delen ”Qualitative.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensum Bordens: Research design and methods A process approach 5. eller 6. utgave Kap. 1-13. Fordeling: Bjørnebekk har spesielt ansvar for delen ”Qualitative."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensum Bordens: Research design and methods A process approach 5. eller 6. utgave Kap. 1-13. Fordeling: Bjørnebekk har spesielt ansvar for delen ”Qualitative approaches” i kapittel 7 (8. & 15. okt)

2 Tidspunkter og forelesere Totalt 12 forelesninger i dette auditoriet (siste gang 19/11) fredager 12.15-14 8/10 og 15/10 foreleser Ragnhild Bjørnebekk Resten undetegnede

3 Nyttig nettsted (oppgaver) http://www.uio.no/studier/emner /sv/psykologi/PSY1010/v04/notat er/OppgavebankV04.doc http://www.uio.no/studier/emner /sv/psykologi/PSY1010/v04/notat er/OppgavebankV04.doc Oppgavebesvarelser leveres på Psyk.inst. innen fredag 15. okt. Tilbakemelding onsdag 15. nov.

4 Hva er vitenskap? Bygger på ideen om at verden kan forstås ved hjelp av en kombinasjon av rasjonelle og empiriske framgangsmåter Troen på de naturlige (til forskjell fra de overnaturlige) forklaringer

5 To grunnantakelser Det finnes noe som heter ”sannhet” Det finnes framgangsmåter som gjør oss i stand til å finne den (metoder)

6 To klasser av metoder Generelt: Metoder er et sett med framgangsmåter for å oppnå et eller flere mål Kliniske metoder Vitenskapelige metoder

7 Sannhetskriterier Autoritet Rasjonalitet Empiri

8 Kravet om dokumentasjon Påstander skal dokumenteres Hva er ”legal” dokumentasjon? Den skal være offentlig, dvs at den kan etterprøves

9 Trinn i forskningsprossessen (idealisert) Forskningsspørsmål Framgangsmåter til å besvare spørsmålet (metoder) Konklusjoner

10 Hvordan oppstår et spørsmål? Teoretisk interesse (grunnforskning) Behov for å løse et praktisk problem (anvendt forskning)

11 Hvorfor teori? Forståelse Prediksjon Organisere kunnskap Utgangspunkt for ny forskning

12 Hva karakteriserer anvendt forskning? Ofte et samfunnsgenerert problem (hvilken funksjon har fengselsstraff) Utviklingsforskning (nye produkter)

13 Forarbeid Hva vet man (tror man at man vet) om spørsmålet på forhånd? Lesing av relevant litteratur slik at man ikke finner opp kruttet på nytt Litteraturen finner man i artikler i vitenskapelige tidsskrifter (ofte skjematisk fremstilt i lærebøker og populariseringer) Mer og mer blir tilgjengelig på nettet

14 Elementer i metode Lage måleredskaper Bestemme seg for forskningsoppsett (design) Analysere data

15 Teori, begreper & data Starter ofte med abstrakte begreper Empiri er sansbare forhold Man må skape en forbindelse mellom de abstrakte begreper og sansbare forhold Dette heter operasjonalisering av begreper

16 Korrelasjonell og kausal Korrelasjonell (beskrivende) eller ikke- eksperimentell: Formålet er først og fremst å finne sammenhenger og beskrive Kausal: Prøver å besvare hvorfor ting skjer


Laste ned ppt "Pensum Bordens: Research design and methods A process approach 5. eller 6. utgave Kap. 1-13. Fordeling: Bjørnebekk har spesielt ansvar for delen ”Qualitative."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google