Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike typer studier Å studere samfunnsfag  Hvorfor samfunnsfag?  De ulike samfunnsfagene prøver å finne svar på spørsmål om hvordan samfunnet henger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike typer studier Å studere samfunnsfag  Hvorfor samfunnsfag?  De ulike samfunnsfagene prøver å finne svar på spørsmål om hvordan samfunnet henger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike typer studier Å studere samfunnsfag  Hvorfor samfunnsfag?  De ulike samfunnsfagene prøver å finne svar på spørsmål om hvordan samfunnet henger sammen, hva som driver frem de store omveltningene vi ser rundt oss, og hvordan man prøver å løse viktige problemer for oss alle. Samfunnsvitere er interessert i relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale felleskap.  Noen studietilbud handler om politisk makt i Norge, internasjonalt og andre land. Hvem har makt? Hvorfor blir det revolusjoner? Hvorfor blir det krig?  Andre studietilbud handler om økonomi; Hva lever vi av i Norge? Hva skjer i internasjonal økonomi og hvordan påvirker det menneskers liv i ulike land?  Eller man kan studere levekår og samfunnsformer i andre land, kultur og lokalsamfunn. Hvordan bestemmes menneskers levevilkår av landskapet og de fysiske rammene rundt oss?  Samfunnet preges av massemedier som endres raskt. Hva kjennetegner dem og hvilke virkninger har de?

2 Jobbmuligheter? Hva kan du jobbe med når du har studert samfunnsfag?  Samtidig som samfunnsfagene er motiverende å studere fordi de handler om å forstå de raske endringene i verden, er de også gode veier til mange interessante jobber.  Samfunnet er komplisert og det trengs mennesker med samfunnsvitenskapelig forståelse i jobber som skal styre og utvikle samfunnet. I stat og kommune, i skole og massemedier, i organisasjoner og bedrifter er det bruk for samfunnsvitere. Kanskje du skal bli en av dem?  Les mer om hva du kan bli om du studerer samfunnsfaghva du kan bli om du studerer samfunnsfag

3 Å studere psykologi (profesjonsstudiet, klinisk psykologi)  Har du lyst å bli psykolog? Da må du studere psykologi ved profesjonsstudiet. Profesjonsstudiet i psykologi integrerer psykologisk teori og forskning med psykologisk praksis rettet mot å bedre menneskers livsvilkår og livskvalitet.  Du kan studere til klinisk psykolog ved å ta en bachelor i Norge og å søke deg inn på en master i Danmark. (HIL)  Karrieremulighetene for nyutdannede psykologer er gode. Behovet for psykologisk kompetanse er økende innen stadig flere felt, og de fremtidige jobbmulighetene er derfor positive.

4 Psykologi bachelor Studiet:  I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. I tillegg gis det ei innføring i enkelte mer anvendte områder som helsepsykologi, pedagogisk psykologi, fordommer, forskningsformidling og psykologien bak, holdninger, krysskulturell psykologi m.m. Arbeidsmuligheter:  De kunnskaper, ferdigheter og kompetanser en fullført bachelorgrad medfører er viktige i flere virksomhetstyper, og åpner dermed for senere yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. En fullført grad gir undervisningskompetanse for videregående skole hvis den suppleres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

5 Å studere økonomi  En bachelorgrad i økonomi og administrasjon gir deg solid kunnskap og kompetanse innen bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. Siviløkonom Etter bachelorstudiet kan du bygge på med et to-årig masterstudium som gir tittelen siviløkonom.  Gode jobbmuligheter for siviløkonomer  Siviløkonomer er ettertraktede i arbeidsmarkedet, og vår arbeidsmarkedsundersøkelse viser at over 80 prosent av våre sist utdannede kandidater hadde jobb før de var ferdige med mastergraden. Med en master i økonomi og administrasjon vil du ha en bred plattform for å arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialist, rådgiver eller leder. Studiet gir grunnlag for å kunne arbeide innenfor ulike sektorer, som finans, konsulentvirksomhet, revisjon, olje/gass, IT/telekom, industri, media, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. Du skal også være godt rustet til å kunne gå videre på doktor­ gradsstudier i inn- og utland. Les mer om jobbmarkedet for siviløkonomer på våre jobb og karrieresider. arbeidsmarkedsundersøkelse Les mer om jobbmarkedet for siviløkonomer på våre jobb og karrieresider.

6 Å studere realfag  http://utdanning.no/interesseoversikt/alle/realfag http://utdanning.no/interesseoversikt/alle/realfag

7 Å studere språk og samfunn: Hvorfor velge språkstudier?  Kunnskap om språk og ulike kultur- og samfunnsforhold er helt avgjørende for at vi skal kunne forstå og forklare hva som foregår i vår samtid.  Verdien av språkkompetanse: http://www.aftenbladet.no/meninger/Humanisten-Egils-verdi-3609726.html http://www.aftenbladet.no/meninger/Humanisten-Egils-verdi-3609726.html

8  Se eksempel på språk- og språkrelaterte studier og hvilke muligheter disse gir deg:  Engelsk Engelsk  Fransk Fransk  Italiensk Italiensk  Latin-Amerika studier Latin-Amerika studier  Nord-Amerika-studier Nord-Amerika-studier  Portugisisk Portugisisk  Russisk Russisk  Sentral-Europa- og Balkan-studier Sentral-Europa- og Balkan-studier  Spansk Spansk  Tysk Tysk   Asia- og Midt-Østen studier og hvilke muligheter disse studiene gir deg:  http://www.uio.no/studier/program/aas/index.html http://www.uio.no/studier/program/aas/index.html 

9 Å studere mediefag  Mediefag UiS Mediefag UiS  Mediefag HINT Mediefag HINT  Animasjon og spill HiH Animasjon og spill  Mediefag HIVolda Mediefag HIVolda


Laste ned ppt "Ulike typer studier Å studere samfunnsfag  Hvorfor samfunnsfag?  De ulike samfunnsfagene prøver å finne svar på spørsmål om hvordan samfunnet henger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google