Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 forløp Larsen &Buss: kap 1-4,9-12 Larsen&Buss: kap 5,7,13-18 Seligman et al. kap kap 1-7, 9,10,12,14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 forløp Larsen &Buss: kap 1-4,9-12 Larsen&Buss: kap 5,7,13-18 Seligman et al. kap kap 1-7, 9,10,12,14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600

2 PSY2600 forløp Larsen &Buss: kap 1-4,9-12 Larsen&Buss: kap 5,7,13-18 Seligman et al. kap kap 1-7, 9,10,12,14 EKSAMEN!

3 Oversikt over forelesninger – Personlighet PSY2600

4 Multiple Choice Quiz 1 Which of the following is not included in the definition of personality psychology? A)it deals with adaptations to the environment B)it deals with how traits influence the environment C)it deals with how the environment influences traits D)all of the above are included 2 For something to be a part of personality it should A)always be evident. B)never change. C)be relatively stable over time. D)apply to all people. www.mhhe.com/larsen

5 Personlighetspsykologi Hva? Hvorfor? Konse- kvenser?

6 Personlighet - en definisjon  Personlighet er  … et sett av psykologiske trekk  … og mekanismer i individet  … som er organisert og er relativt stabile  … og som påvirker interaksjoner, og tilpasning,  … til miljøet (indre og ytre)

7 …lik alle andre “menneskets natur” …lik noen andre “gruppenivå” …ulik alle andre “individnivå” 3 nivå av personlighetsanalyse Hvert menneske er...

8 Personlighetens grunnleggende trekk og mekanismer er typiske for vår art, og finnes hos alle (eller nesten alle) individer Nivå 1 - Menneskets natur

9 Måter som noen personer kan være like på... Nivå 2 - Gruppeforskjeller Risikotaking Kultur

10 Hvert eneste individ har personlige og unike egenskaper og kjennetegn som ikke deles med noe annet individ   Nomothetic research   Idiographic research Nivå 3 - Individuelle forskjeller

11 De Store personlighetsteorier vs. Dagens personlighetsforskning En skillelinje i feltet

12   Fokuserer primært på nivå 1 - dvs menneskenaturen   Er ikke representative for dagens forskning innen personlighetspsykologi De store teorier

13   De fleste studier fokuserer på hvordan grupper og individer er forskjellige - dvs nivå 2 og 3 Dagens forskning

14   Kunnskapsdomener skaper spesialisering   Integrasjon av ulike kunnskapsdomener gir helheten i personlighet Brobygging Personlighet K.D. K.D. K.D. K.D. K.D. K.D.

15   Biologisk   Intrapsykisk   Kognitiv-affektiv   Disposisjonell   Sosial og Kulturell   Tilpasning Seks kunnskapsdomener

16 Mennesket er en samling av biologiske systemer som utgjør byggestenene i atferd, tenkning og emosjoner   Nevrofysiologi   Genetikk   Evolusjon Biologisk domene

17 Personlighetens mentale mekanismer og dynamikk, som delvis opererer utenfor bevisstheten   Psykoanalyse   Motiver Intrapsykisk domene

18 Våre tanker, følelser, antakelser og ønsker som former og utgjør personligheten   Kognisjon   Emosjon   Selvfølelse Kognitiv-affektivt domene Er jeg en god eller ond person? Hva gjør meg redd? Hva kjennetegner mitt student- selvbilde?

19 Fokuserer på individuelle forskjeller. Identifiserer dimensjoner som mennesker fordeler seg langs. Statistisk orientert.   Trekk, dimensjoner og typer   Måling   Stabilitet og endring Disposisjoner

20 Det sosiale og kulturelle domene Personligheten eksisterer ikke i et vakum i hjernen og nervesystemet, men er delvis relasjonell, og påvirker og blir påvirket av vår sosiale og kulturelle kontekst.   Interpersonlige aspekter   Kjønn og personlighet   Kultur

21   Personligheten kan ha konsekvenser for mestring av livshendelser, helse, jobbfungering, etc.   Visse personlighets-karakteristika er relatert til dårlig tilpasning   Studiet av personlighetsforstyrrelser og - lidelser bidrar til vår forståelse av “normal” personlighet Tilpasningsdomenet

22 Teorier...  Fungerer som en guide for forskning  Organiserer empiriske funn  Muliggjør prediksjoner  Er mer enn bare antakelser/’troer’  Teori og empirisk forskning er gjensidig knyttet sammen


Laste ned ppt "Introduksjon Personlighetspsykologi - PSY 2600. PSY2600 forløp Larsen &Buss: kap 1-4,9-12 Larsen&Buss: kap 5,7,13-18 Seligman et al. kap kap 1-7, 9,10,12,14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google