Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkatteFUNN ordningen Årskonferanse Avfallsforum Nord Bodø 15. april 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkatteFUNN ordningen Årskonferanse Avfallsforum Nord Bodø 15. april 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 SkatteFUNN ordningen Årskonferanse Avfallsforum Nord Bodø 15. april 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

2 Hovedpoenger i presentasjonen Relevante virkemidler for finansiering av FoU Hovedvekt på SkatteFUNN ordningen Regionale virkemidler Forskningsrådets programmer Et bredt spekter av støtteordninger for FoU- gjennom ulike prosjektfaser - et virkemiddelapparat som er mer enn bare penger

3 Forskning for innovasjon og bærekraft Strategi for Norges forskningsråd 2015 – 2020 Målsettinger: Grensesprengende forskning og nyskaping Bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv Forskningsorientert og innovativt næringsliv Mobilisering for FoU / rekruttering Mer næringsrettet forskning Sentersatsinger / klyngesatsinger Implementering / kommersiell nytte Offentlig sektor som utnytter forskningen i egen fornyelse Internasjonalt samarbeid – økt deltagelse i, og finansiering fra Horizon 2020 Et forskningsråd for helhet og fornyelse – kunnskapsbaserte råd og enklere og lettere tilgjengelige virkemidler.

4 Hvilken type prosjekter støtter Forskningsrådet? Industriell forskningEksperimentell utviklingGrunnforskning «Forskerprosjekt» «Kompetanseprosjekt for næringslivet» «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» Kun for forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler Forskningsinstitusjon som søker, men må ha med næringslivspartner Næringslivet som søker. Prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjoner og andre bedrifter

5 Brukerstyrte innovasjonsprogrammer (Budsjett 2016, off. finans.) BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 249 mill. kr TRANSPORT Transport 2025 46 mill. kr MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner 153 mill. kr BIA Brukerstyrt innovasjonsarena 644 mill. kr (hvorav 50 mill. kr. fra ettårig sysselsettingspakke) CLIMIT Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO 2 - håndteringsteknologi 105 mill. kr DEMO2000 Prosjektrettet teknologi- utvikling i petro.sektor 171 mill. kr Gassmaks Økt verdiskaping i naturgasskjeden 29 mill. kr Eurostars (alle EU) Innovasjons program for FoU-utførende SMB’er. 31 mill. kr

6  En rettighet  Alle skattepliktige til Norge kan søke  Behøver ikke å være i skatteposisjon  For alle næringer og selskapsformer  Bedriften velger tema for prosjektet  Må godkjennes av SkatteFUNN avdelingen  Støtter ikke alminnelig drift En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling 6 SkatteFUNN

7 Målrettet og avgrenset Ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess Ny kunnskap eller ferdigheter Nytte for bedriften Både forskning og utvikling kan støttes Forskning = Ny kunnskap Utvikling = Eksisterende kunnskap på nye områder/nye måter FoU-begrepet i SkatteFUNN

8 Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 % 8 * Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke gjennom SkatteFUNN SkatteFUNN – Økonomiske rammer

9 2 3 1Søker skriver og sender søknad Epost sendes til bedriften Bedriften leverer selvangivelse 9 Søknadsprosess Forskningsrådet vurderer og vedtar 5 4Søker leverer års-/sluttrapport til Forskningsrådet

10  Enkel rapportering til Forskningsrådet: Årsrapport Sluttrapport Frist: 1. mars  Økonomisk rapportering til Skatteetaten: Revisorattestert RF-1053 Frist: sammen med selvangivelsen Rapportering i SkatteFUNN

11 SkatteFUNN søknader fra Nordland 2015 Noen få «superbrukere» Klyngeeffekter..? Sterk helsesektor, bygg og anlegg, landbruk Bodø 13 av 25 IKT / programmering Positiv utvikling de siste 5 år, 15% vekst i antall fra 2014 Innvilget

12 Løpende søknadsbehandling Bedre veiledningsmuligheter første halvår Tidlig avklaring rundt finansiering Garantifrist = 1. september Oppfordring: Søk tidlig og skriv selv www.skattefunn.no

13 Hvordan kan Forskningsrådet bidra på andre måter enn med penger? Søkerseminar – skreddersydd og med deltagelse fra programadministrasjon Prosjektverksted – casebasert arbeidsseminar, med fokus på kjennetegn for det «gode prosjekt». Hvordan strukturere et godt forskningsprosjekt, hvilke kriterier blir prosjektene målt på, og hva skal til for å nå opp i konkurransen Prosjektkanvas - verktøy som støtte for å utarbeide, formulere og kommunisere en ide for et innovasjonsprosjekt Tidlig dialog – skisseordning, sparring på faglig innhold, organisering, relevant program etc. Regionansvarlig – meglerfunksjon og sparringspartner

14 Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel etablert i 2010 7 regionale fond, Troms, Nordland og Finnmark - en felles region RFF Nord ca 30 MNOK til årlig disposisjon (+ 30 MNOK i fellespott) Eget styre som forvalter midlene Mobilisering av nordnorsk næringsliv, offentlig sektor - ressursbasert næringsutvikling – Styrke nordnorsk kompetanse gjennom FoU – Internasjonalisering Nært samarbeid med Forskningsrådet

15 www.regionaleforskningsfond.no FoU-strategi Fondsregion Nord-Norge 2013 – 2016 Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 Utlysninger kommer på nettsiden 6-8 uker før frist Eirik Ellingsen Rådgiver Tel: +47 75650311

16 Takk for oppmerksomheten! Bjørn Gjellan Nielsen 95702780 / bgn@forskningsradet.no


Laste ned ppt "SkatteFUNN ordningen Årskonferanse Avfallsforum Nord Bodø 15. april 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google