Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen OM – AV – FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen OM – AV – FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere undertittelstil i malen OM – AV – FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

2 Formål – Å kartlegge interesse for, holdninger til og besøk ved museer blant ikke-vestlige minoritetsstudenter, i tillegg til annet kulturforbruk. Det finnes lite kunnskap om museumsbrukere med ikke-vestlig bakgrunn, og museene ønsker flere slike brukere. Utvalg – Utvalget består av studenter fordi man fra andre undersøkelser vet at museumsbruk øker med utdannelsesnivå. – Utvalget ble rekruttert fra Universitet i Oslo (UIO), Høyskolen i Oslo (HIO) og Handelshøyskolen BI i Oslo. Det ble innehentet totalt 1001 e-post adresser. Gjennomføring – Undersøkelsen er gjennomført på web. Antall intervju – Totalt 317 intervju (122 intervju ved UIO, 146 intervju ved HIO og 49 intervju ved BI). 32% svarrespons. Det ble foretatt 2 purringer. Datainnsamlingsperiode – Rekruttering ble foretatt i januar 2010 (uke 3 og 4) og selve datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 11.mars -19.april 2010. Metode

3 Hvem har besvart undersøkelsen?

4 Minoritetsbakgrunn N=317

5 Kjønn – 69 prosent kvinner og 31 prosent menn, hvilket betyr en viss overrepresentasjon av kvinner Alder – Gjennomsnittsalder 25 år, flest respondenter er 21-22 år, – 15 prosent er over 30 år. Botid i Norge – Gjennomsnittet er 16 år, kun 10 prosent har bodd i Norge mindre enn fem år Om respondentene

6 Fagområder N=317

7 Foreldrenes høyeste utdannelse N=317

8 Resultater museum

9 Har du benyttet følgende kulturaktiviteter siste 12 måneder? Svar: Museum N=317 Gjennomsnitt 3,6

10 Hvilke av følgende assosiasjoner får du når du hører ordet ”museum”? N=317

11 Andre assosiasjoner ”Old is gold” ”Kulturarv og historie” ”Malerier” ”Historisk” ”Lenge siden” ”Umoderne” ”En reise i fortid og fremtid” ”Moderne” ”Inspirerende” ”Nyskjerrig” ”Mystisk” ”Avslappende og koselig” ”Læring” ”Lesing” ”Informasjon” ”Litteratur” ”Skoletur”

12 Har du noen gang vært på et museum i Norge utenom skolebesøk? N=317

13 Figuren viser andelen som har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk fordelt på foreldrenes utdanning Har du noen gang vært på et museum i Norge utenom skolebesøk?

14 Hva slags type museum har du vært på i Norge av følgende? Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk N=190 Gj.snitt 2,3 Gj.snitt 2,5 Gj.snitt 1,5 Gj.s 2,9

15 N=190 Figuren viser andelen som har vært på et kulturhistorisk museum fordelt på foreldrenes utdanning Hva slags type museum har du vært på i Norge av følgende? Svar: Kulturhistoriske museer Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk

16 Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk N=190 Andre grunner: mer informasjon og oversiktelig, tilgjengelig, tid, moderne, teknologi, nye utstillinger

17 Andre grunner ”Mer oversiktelig” ”Internasjonale kunstnere” ”Bruke underholdning til å formidle budskap” ”Lærerikt for barna” ”Mer informasjon i media” ”Mer reklame” ”Mer teknologi” ”Mer moderne” ”Nærme meg” ”Tid” ”Vet ikke hvilke museer som finnes”

18 N=190 Figuren viser andelen som vil gå oftere på museum om utstillingen var mindre norsk rent innholdsmessig fordelt på minoritetsbakgrunn Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Svar: At utstillingen var mindre norsk rent innholdsmessig Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk

19 N=190 Figuren viser andelen som vil gå oftere på museum om utstillingen fant sted andre steder enn i museumsinstitusjonene fordelt på minoritetsbakgrunn Hva skal til for at du vil gå oftere på museum? Svar: At utstillingen fant sted andre steder enn i museumsinstitusjonene Filter: Har vært på et museum i Norge utenom skolebesøk

20 Hvorfor har du ikke besøkt museum i Norge? Filter: Har ikke besøkt museum i Norge N=112

21 Figuren viser andelen som ikke har besøkt museum i Norge fordi de føler seg fremmed i museumsinstitusjonene fordelt på minoritetsbakgrunn Hvorfor har du ikke besøkt museum i Norge? Svar: Føler meg fremmed i museumsinstitusjonene Filter: Har ikke besøkt museum i Norge

22 Hvor ofte har du besøkt museer i utlandet de siste 3 årene? N=317

23 N=112 Figuren viser andelen som har besøkt museer i utlandet oftere enn 1 gang i året fordelt på foreldrenes utdannelse. Hvor ofte har du besøkt museer i utlandet de siste 3 årene? Svar: Oftere enn 1 gang i året

24 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om framtidens kulturhistoriske museer i Norge? Fremtidens kulturhistoriske museum bør…. N=317

25 Resultater annet kulturforbruk

26 N=317 Andel som har benyttet følgende kulturtilbud siste 12 måneder

27 Vennligst ranger fra 1 til 3 hvilke typer filmer du går mest på Filter: Har benyttet kino siste 12 måneder

28 Vennligst ranger fra 1 til 3 hvilke TV kanaler du ser mest på


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen OM – AV – FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google