Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske museers omdømme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske museers omdømme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske museers omdømme
og attraktivitet Nordmenns oppfatning av museum som attraksjon i feriesammenheng

2 Hvor ofte besøker nordmenn museer på ferie i Norge?
Positivt: 28% besøker alltid og ofte museer i ferien Utfordring: 72% besøker sjelden eller aldri museer i ferien

3 Nordmenns assosiasjoner til norske museer
faglig interessante steder litt kjedelig, lite variasjon, sånn passe aktuelt kan være både kjedelig og gøy, kommer an på museet fra teknikk til gamle gjenstander kultur og tradisjon spennende, lærerikt gamle greier, noen aktiviteter Søndager og når det regner De nye er fine, og de gamle er gammeldagse og trege, og altfor lite flinke til å markedsføre seg...

4 Hva forbinder nordmenn med norske museer?

5 Påstander om norske museer
61% er enige i at norske museer tilbyr attraktive utstillinger 60% er enige i at norske museer er spennende 45% er enige i at norske museer tilbyr aktive opplevelser

6 Påstander om norske museer
76% er uenige i at norske museer er trøtte og kjedelige 74% er uenige i at norske museer ikke er interessante å besøke med barn 56% er uenige i at norske museer er gammeldagse og lite kreative i presentasjonsformen

7 Påstander om museene Flere er enige i de positive formulering av påstander om museene 61% er enig i at norske museer tilbyr attraktive utstillinger 60% er enig i norske museer er spennende MEN, 72% besøker sjelden eller aldri museer i ferien Færre er enige i de negative formulering av påstander om museene 45% er enig i museene tilbyr aktive opplevelser 36% er enig i at museer ikke er interessante å besøke med barn 44% er enige i at norske museer er gammeldagse og lite kreative i presentasjonsformen OG, nesten halvparten av de som sjelden eller aldri besøker museer i ferien sier at dette er fordi de vet for lite om museenes tema og innhold UTFORDING Å øke publikums kunnskap om hva museene kan tilby Å variere markedsføringen ut til publikum

8 Konklusjoner om museenes image
Positivt: Nordmenn flest har en oppfatning om norske museer bygget over flere dimensjoner- dette forenkler imagebygging videre Norske museer har et generelt positivt omdømme Mange synes at noen museer er spennende og attraktive Utfordringer: Det er stor variasjon mellom norske museer - noen oppfattes som gode og noen som dårlige Det trauste, litt gammeldagse perspektivet henger forsatt over en del museer En stor andel nordmenn (55%) er uenige i at norske museer tilbyr aktive opplevelser Hvordan gjøre om et positivt image til et faktiske besøk?

9 Hvorfor besøker ikke nordmenn museer på ferie i Norge?
Utfordring Å synliggjøre gode produkttilbud for å nå opp i konkurransen med andre attraksjoner og aktiviteter

10 Hva er viktig for å velge museumsbesøk i ferien?
Museene må ha interessante utstillinger og tema/tilbud, og formidle disse på en fengende måte. Disse må markeds-føres godt og mål-rettet til de som er interessert i å lære noe om de enkelte temaene museene presenterer Dette krever kunnskap om hvem målgruppene er og om hvilke infor-masjonskanaler man kan nå dem gjennom

11 Hovedkonklusjoner om museer som ferieattraksjon
Museene har et positivt omdømme, men velges allikevel bort som ferieaktivitet av mange For å nå opp i konkurransen med andre attraksjoner og aktiviteter må museene ha et godt og fengende produkt, noen museer trenger antagelig å utvikle nye formidlingsformer og legge vekt på selve fortellingen av historiene de presenterer Alle museene har behov for å synliggjøre det tilbudet de har på en måte som treffer de rette målgruppene - publikum trenger mer informasjon om de norske museene og hvor interessante de er. De enkelte museer bør finne de målgruppene som interesserer seg for det eller de temaene de presenterer

12 Fakta om gjennomføring av undersøkelsen
Prosjekteier: Norges Museumsforbund ved generalsekretær Tron W Nilsen og styreleder Ove-Magnus Bore Prosjektleder: Trude Arnesen, markedssjef Maihaugen Utfører av undersøkelsen: Omnibus ved MMI Analyse og vurdering: Kaizen AS


Laste ned ppt "Norske museers omdømme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google