Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no Jan-Helge Atterås, styremedlem og leder Arbeidsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no Jan-Helge Atterås, styremedlem og leder Arbeidsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no Jan-Helge Atterås, styremedlem og leder Arbeidsutvalget

2 ” Nytt i 2013” Ny eierstrategi for skole og barnehage for KS: Mål om utvidelse av NDLA samarbeidet til å omfatte heler 13- årig løp ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

3 Myter om NDLA? Top down Sparetiltak Lærernes valgfrihet er truet Mangfoldet forsvinner! Metodefriheten er truet! Bøkene forsvinner! Kvalitetssikringen er dårlig ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

4 Læremidler Felles forankring i opplæringsloven § 3 -1 - ” Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr” Det er en lopålagt fylkeskommunal oppgave å sørge for at det finnes tilstrekkelig med læremidler i alle fag uten at dette skal gi kostnader for elevene ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

5 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

6 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

7 Historie KD Utlyste 50 millioner kroner Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

8 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena Kongstanke Gode, åpne digitale læremidler Elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

9 Læremidler som er –Redaksjonelt kvalitetssikret –Oppdatert –Tilgjengelig, gratis, til fri bruk –Ressurs, - ikke metode –Mange bidragsytere, produsenter, stemmer –Valg, tilpasning, medvirkning ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

10 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

11 Nasjonal digital læringsarena Eid av fylkeskommunene gjennom §27 samarbeid –Alle fylkeskommuner utenom Oslo er med Av en ramme på 1750 kroner pr. elev til læremidler, går 400 kroner til NDLA Arena for frie digitale læremidler –Tilgjengelig for alle – ”gave” til folket, livslang læring, allmennheten fri tilgang Arena for deltagelse, deling og samarbeid ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

12 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena – Et ambisiøst initiativ Offentlig samarbeid og felleseie mellom 17 fylkeskommuner Virtuell organisasjon. Har ikke hovedkontor. Lærere fra hele landet bidrar i fagredaksjoner Høy bruk og økende trafikktall fra hele landet Åpent innhold, åpen tilgang, og fri programvare Innkjøpssamarbeid gir økt kvalitet

13 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena NDLA – vekker oppsikt internasjonalt Unikt i norsk, og internasjonal sammenheng –Skolenes eget prosjekt –Åpent og demokratiserende (OER) –Direkte innvirking på læremidler Innkjøp Produksjon Presentasjon –OECD peker på NDLA –Nominert for EPSA 2011 utmerkelse –Skalerbar og åpen teknisk plattform

14 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

15 Hovedmålene for all aktivitet i NDLA Økning i besøk og trafikk på NDLAs tjenester Forbedret brukertilfredshet og opplevd læringseffekt NDLAs innhold og tjenester skal ha økt tilgjengelighet der elever og lærere ønsker at NDLA skal være Mer kostnadseffektiv og kvalitetssikret produksjon Digitale læremidler for videregående opplæring

16 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

17 Læremiddel eller læringsressurs? ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

18 Analoge strukturer i skolen ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

19 Begrepskart for læringsressurs og læremiddel Figuren er lånt med tilatelse av Jan Hylén - METAMATRIX Læringsressurs Lære- middel Digitale lærings- ressurser Digitale Lære- middel ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

20 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

21 ndla.no

22 Nasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

23 Status NDLA NDLA lykkes i å kjøpe inn og levere innhold Brukertilfredshet (Synovates, og Athenas brukerundersøkelse) Diskusjon rundt NDLA er preget av dialog Solid bruk og fortsatt vekst ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

24 . ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

25 Solid bruk og fortsatt vekst ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

26 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

27 VS ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

28 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

29 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

30 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

31 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

32 Bruk fra en kommune ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

33 ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

34 Nøkkelfaktorer i VGO Faglig avgrensing 9 yrkesprogram 3 studieforberedende program 336 læreplaner 550 fag Eierskap og finansiering §27 samarbeid (17 av 19 fylkeskomm. - 2013) Finansiert ved kr. 400 per elev -- 65 mill. 2012 Gjennomsnittlig utviklingskostnader per fag - ca 8 mill. fordelt over 3 år Organisering Fagredaksjoner er ansvarlige i hvert fag: Fagred. av lærere i vgs -- eierforhold til læringsressursene Fagred. ansvarlig for pedagogisk utv./innhold og kvalitetssikring Produksjon, innkjøp og drift egenutvikling av innhold innkjøpte læringsressurser i markedet - over halvparten av budsjettet går til innkjøp Distribusjon og teknisk støtte Felles teknisk løsning ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

35 Kommuner Antal elever i grunnskolen i norske kommuner ligger i 2012 på ca 615000. Av dette er tallet i barneskolen ca 425000, og i ungdomsskolen ca 190 000. Storbyregionene har ca ¼ av innbyggertallet, og vi kan dermed grovt regne med at elevtallet i barneskolen er ca 105000, og i ungdomsskolen ca 45000 i de fem store byene. ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

36 Færre fag Antall fag i grunnskolen er langt færre enn i vgs. Dette betyr at en vil nå langt med en ramme på 65 mill. pr år. Dersom en får med alle kommuner i finansieringsopplegget, er det mulig i løpet av noen få år, å få på plass digitale læringsressurser i alle fag innenfor en ramme på 100 mill. per år. Det betyr 150 kr. per elev per år. ndla.noNasjonal digital læringsarenaNorwegian digital learning arena

37

38

39 Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no


Laste ned ppt "Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena ndla.no Jan-Helge Atterås, styremedlem og leder Arbeidsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google