Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Energi i mange former  Rørsleenergi og stillingsenergi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Energi i mange former  Rørsleenergi og stillingsenergi."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Energi i mange former

3  Rørsleenergi og stillingsenergi

4   Energikjede: Viser korleis energien vert overført frå eit ledd til eit anna  Energikjelde: Det leddet som gir energi  Energimottakar: Det leddet som tek mot energi frå ei energikjelde Energikjede

5  Energiovergangar

6  Dynamo

7  Energiovergangar

8   Kunne å forklare innhaldet i energilova ved å bruke omgrepa høgverdig og lågverdig energi Læringsmål

9  Kva er energi?  Energi er det som får noko til å skje

10  Energilova  Energi kan korkje skapast eller bli borte, berre overførast frå ei energiform til ei anna

11  Kvar blir energien av? Høgverdig energiLågverdig energi

12   Korleis kan vi sei at vi har brukt opp energien, men ifølgje energilova ikkje kan bruke opp energi?  For kvar gong vi utnyttar energien, blir han vanskelegare å utnytte neste gong Energiforbruk

13   -Kunne å forklare kva vi meiner med kraft i naturfag Læringsmål:

14   Definisjon: Ei kraft er når noko dyttar på eller dreg i ein gjenstand  Kraft blir målt i newton(N) Krefter

15  ?

16  Friksjon  Det som hindrar rørsla mellom gjenstanden og underlaget

17  Friksjon

18   Kunne å rekne ut tyngda av ein gjenstand, og forklare skilnaden på masse og tyngd Læringsmål:

19  Tyngdekraft

20  Tyngd og masse Tyngd  Tyngda er ei kraft som trekk ein gjenstand mot jorda  Tyngda (N) av ein gjenstand varierer  Tyngda målast i Newton(N) Masse  Massen (kg) er den same overalt.  Massen målast i kilogram(kg) (gram, hektogram, kilogram, tonn)

21  På månenI verdensrommet  Tyngda er null newton  Tyngda er ein seksdel av det ho er på jorda  Rekne ut?  Multipliser med 1,7 ( *10/6)

22  Tyngda varierer, massen er same overalt

23   -Kunne å forklare innhaldet i energilova ved å bruke omgrepa høgverdig og lågverdig energi  -Kunne å forklare kva vi meiner med kraft i naturfag Læringsmål:

24  Energi kan overførast på to måtar: Arbeid Varme

25  Arbeid i fysikken  Arbeid er den måten ein overfører energi  Arbeidet er avhengig av kor hardt og kor langt du dyttar(eller dreg)  Arbeid= kraft*strekning  W=F*s  Arbeid= 100N*20m= 2000Nm

26   Nm= Newtonmeter  1 Nm=1 Joule  Arbeidet fortel kor mykje energi du overførte Arbeid-når ei kraft flyttar noko

27  Å lyfte er også eit arbeid  Veska mi: 20 kg- 200N  Høgda på pulten min: 1m  Arbeid (1 gong): 200N*1m=200Nm=200 J  Arbeid(50 gonger): 200J*50=10000J=10 KJ

28   Energi i 100 g vare: 170 KJ(170 KJ/100= pr gram=1,7KJ per gram)  Energi som trengst: 10 KJ  Antal gram mjølk= energi som trengs/energi per gram  10KJ/1,7= 5,88≈5,9 gram. Du må drikke 5,9 gram cola for å utføre arbeidet  1/10 av energien går til arbeid.  5,9 gram* 10= 59 gram cola (ca. 0,6 dl) Energiinnhaldet i cola

29   Effekten forteller hvor raskt energien blir overført.  Har målenheten watt (W)  Effekt(W) = arbeid (J) tid(s) Effekt

30   Kåre bruker 3 sekunder på å dytte sekken opp rampen.  Effekten blir då: 300 J : 3 s = 100 J/s  J/s er det same som Watt, altså har Kåre ein effekt på 100 Watt når han utfører dette arbeidet.

31  Varme  Varme er energioverføring på grunn av temperaturforskjell  Energien strøymer frå ein stad med høg temperatur til ein stad med låg temperatur

32  Fart  km/h = kilometer i timen  m/s = meter i sekundet  Fart(v)= strekning(s) tid(t)

33  Omregning fra m/s til km/t  Døme 1: Fra km/t til m/s: 60km/t : 3,6 = 16,7m/s  Døme 2: Fra ms til km/t: 16,7 m/s x 3,6 = 60km/t

34   Kunne rekne ut akslerasjon og gjere greie for samanhengen mellom kraft og akslerasjon Læringsmål:

35  Akselerasjon  Akslerasjon er når farta senker seg eller auka, altså fartsendring  Akslerasjon= fartsendring tid  Måleeininga for akslerasjon er m/s²

36  Per spring langløypa og held ei jamn fart på 5,5 m/s. Når han nærmar seg mål aukar han farta frå 5,5 m/s til 6,5 m/s for å spurte. Han bruker 2 sekunder på denne fartsendringa. Akslerasjonen blir da: Akslerasjon = + 1m/s : 2 s = +0,5m/s² Døme:

37  Ein bil held ei fart på 8 m/s i eit bustadfelt. Plutseleg kjem det ein ball ut i vegen og føraren brukar 2 sekund på å stoppe bilen heilt. Akslerasjonen blir derfor negativ(-) Akslerasjon = -8m/s : 2 s = - 4m/s² Døme 2:

38  Sentripetalakselerasjon

39  Massetregleik

40   Kunne å forklare korleis trafikktryggleiksutstyr gir vern mot skade Læringsmål:

41  Thunder Coaster- 3 G

42  Space Shot- 4G

43  SpinSpider- 4,5 G

44  Astronautar- 10 G

45   Når vi står stille på bakken, ”dytter” bakken på oss med ein kraft som er lik tyngda vår. Skyvekrafta er 1G  Når vi utsettast for ein kraft som er dobbelt så stor som tyngda vår, seier vi at vi utsettast for 2G  I trafikkulykker kan personer som ikkje bruker bilbelte utsettast for opptil 100G G- krefter

46  G-krefter i trafikken Krafta ein person på 75kg blir slengt gjennom lufta tilsvara då: 75kg = 750N x 100 G= 75000 Newton Og massen opplevast då som 7,5tonn.

47  Trafikksikkerhetsutstyr Diskuter:  Sykkelhjelm  Bilbelte  Airbag/kollisjonsputer


Laste ned ppt " Energi i mange former  Rørsleenergi og stillingsenergi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google