Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Na 102 Fysikk og teknologi Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Na 102 Fysikk og teknologi Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Na 102 Fysikk og teknologi Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5

2 Mekanisk energi • Energi: det som får noe til å skje • Når vi utfører et arbeid bruker vi energi • Mekanisk energi = stillings (potensiell)- og bevegelses (kinetisk)-energi • Andre energiformer: -Termisk -Elektrisk -Atom

3 Mekanisk energi • Den totale energi er bevart i alle fysiske prosesser • Energi kan verken skapes eller forsvinne • Energi kan bare omformes eller overføres • Å bruke energi er å omforme eller overføre energi • Energioverføring: skjer mellom to gjenstander • Energiomforming: overgang mellom ulike energiformer hos en og samme gjenstand • Termisk energi er knyttet til bevegelse av molekylene i et stoff og medfører økt temp.

4 Arbeid • Begrepet arbeid i fysikken brukes bare når det virker krefter på gjenstander som beveger seg. • Arbeid er lik kraften × veien, W = F × s, men bare når kraften er konstant og har samme retning som veien • Enheten for arbeid er Joule, J = 1Nm • Eks et løft

5 Arbeid • Når kraften ikke har samme retning som forflytningen: W = F × s × cos φ • Når kraften virker vinkelrett på forflytningen blir arbeidet lik 0. • Effekt er hvor mye arbeid som blir gjort per tid • Effekt er arbeid dividert på tid: P = W/t, med enhet watt = 1 Joule/sek • Eks vektløfting

6 Kinetisk og potensiell energi • En gjenstand som beveger seg har en kinetisk energi lik det arbeidet som må til for å sette gjenstanden i bevegelse, E k = ½mv 2 • Til en hver form for potensiell energi hører en kraft. Når vi utfører arbeid mot denne kraften øker den potensielle energien. • Arbeid i tyngdefeltet, W = Gh = mgh = E p • Mekanisk energi (E k + E p ) bevart (ikke bevart)

7 Kapittel 4 Termofysikk • Trykk, når en kraft F virker vinkelrett og jevnt fordelt på en flate med areal A, er trykket p lik kraft dividert med areal • Enheten er pascal, Pa • Gasstrykk • Atmosfærisk trykk

8 Temperatur Hvis hydrogengass og klorgass har samme temperatur har de samme kinetisk energi. Derfor vil klorgassen bevege seg saktere pga de veier mer pr molekyl. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/ 6d/Translational_motion.gif

9 Kapittel 4 Termofysikk • Absolutt temperatur (ideel gass) • Det absolutte nullpunkt • Sm.heng Celsius og Kelvin • Termofysikkens nulte lov • Temperaturavhengighet • Varme og indre energi • Symbol og enhet for varme • Ulike tilstandsformer • Termofysikkens første lov

10 Varme • Varme er energi som blir overført fra et system med høy temperatur til et system med lavere temperatur • Varme kan skje ved stråling, ledning og strømning.

11 Oppvarming av is til damp: • Ved faseovergangene brukes den tilførte energien til å bryte de kjemiske bindingene, dette forklarer de rette strekene hvor temperaturen er konstant : • Is  vann (fast stoff til væske)334kJ/kg • Vann  damp(væske til gass)2272 kJ/kg

12 Bølger • Transversale og longitudinale bølger http://wacs.math.uio.no/flash/ungdom_sup.h tml http://wacs.math.uio.no/flash/ungdom_sup.h tml • Bølgebevegelse i havet http://wacs.math.uio.no/flash/ungdom_sup.h tml http://wacs.math.uio.no/flash/ungdom_sup.h tml • Sinusbølger


Laste ned ppt "Na 102 Fysikk og teknologi Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google