Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSM for tospråklige lærere 2004-05 Industrisamfunnet – energi, teknologi og samfunnsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSM for tospråklige lærere 2004-05 Industrisamfunnet – energi, teknologi og samfunnsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NSM for tospråklige lærere 2004-05 Industrisamfunnet – energi, teknologi og samfunnsutvikling

3 Industrisamfunnet? industri´ m1 (gj fr fra lat. industria 'virksomhet') næringsvirksomhet som består i å bearbeide råstoff, særlig om fabrikkframstilling av varer

4 Teknologi Bokmålsordboka 1997 –Læren om og studiet av praktiske fremgangsmåter i håndverk og industri; bearbeiding av råvarer –Bruk av vitenskapelige resultater for å oppnå bestemte mål. Encyclopædia Britannica 2000 –…the application of scientific knowledge to the practical aims of human life, …, to change and manipulation of the human environment. L97: Det arbeidende menneske –Teknologi er framgangsmåter menneskene har utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og samarbeide bedre.

5 Meninger om teknologi Teknologi er anvendt naturvitenskap Behov i samfunnet fører til teknologiske framskritt Teknologiske framskritt kommer av oppfinnerens lyse ideer Teknologiske gjennombrudd skjer der det er gunstig samspill mellom samfunnsskapte ønsker og behov, dyktige og fantasifulle håndverkere og ingeniører og relativt sikre økonomiske kår.

6 Energi Hva er energi? Energi er det som får ting til å skje Ulike kilder til å skaffe energi: Organisk brennstoff Atomspalting Rennende vann

7 Ulike maskiner for å omforme energi DAMPMASKIN

8 http://www.bbc.co.uk/history/games /rocket/rocket.shtml

9 Vannkraft

10

11

12

13 A01 E NSM 03/04

14

15

16

17

18 NSM Jernframstilling

19

20 http://www.bbc.co.uk/history/games /blast/blast.shtml

21

22

23

24

25 Jern og kvalitet

26

27

28 NSM 03/04 Dampmaskiner

29

30

31 http://www.bbc.co.uk/history/game s/beam/beam.shtml

32 http://travel.howstuffworks.com/steam1.htm

33

34

35

36 NSM Tekstilproduksjon

37 http://www.bbc.co.uk/history/society_culture/industrial isation/launch_ani_spinning_mill.shtml

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Utvikling av produktiviteten Produksjon av garn pr. arbeidstime: –Spinnerokk4-8gram –”Spinning Jenny” (16 spoler)24 gram –”Waterframe”34 gram –”The Mule” (216 spoler)420 gram

48 NSM Brokonstruksjoner

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 NSM 03/04 Energibegrepet

60 Energi http://www.kraftskolen.no/filmer_oppgaver.html

61 Hva er energi? Energi er det som får ting til å skje

62 Hva er forskjellen på energi og kraft? Kraftbegrepet i fysikken: brukes for å forklare hvorfor bevegelse kommer i gang eller stopper. Krefter virker mellom to gjenstander (eks. hammer-spiker) Men vi snakker om vannkraft, kraftverk, kraftoverføring...

63 1.energilov (Energiprinsippet) Energi kan verken skapes eller forsvinne (bare gå over til andre former) –Ingenting forsvinner noensinne –Den samlede energien i universet er konstant

64 2. Energilov (Termodynamikkens andre hovedsetning) Energien fordeler seg mer og mer slik at den blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i En energiovergang fører alltid til at energikvaliteten blir dårligere Varmeenergi fører alltid til at energikvaliteten blir dårligere Varmeenergi går aldri av seg selv fra et kaldt til et varmt område Energien blir mindre og mindre anvendelig etter hvert som den skifter form. Den går fra mer brukbare til mindre brukbare former Alt sprer seg

65 Energilovene i kortversjon: Ingenting forsvinner - eller oppstår - noensinne og Alt sprer seg

66 Energioverganger skjer på to måter Varme: overgangen skjer på grunn av forskjell i temperatur Arbeid: –Reimer drar neste hjul rundt, en sag sager… –Mekaniske krefter! –En kraft fører til bevegelse, eller stopper en bevegelse (bevegelsesenergi, friksjon)

67 James Joule

68 Energienheter Av og til må vi presisere mer enn ”mye” og ”lite” Energi måles i joule (J) –1 joule=1newtonmeter=1wattsekund –1kWh = 3 600 000 J (3600kJ) Effekt= Energi/tid –Effekt måles i watt, W

69 Energiord: Energikjede Energikilde Energibærer Energiforbruk Fornybare og ikke-fornybare energiressurser Fossilt brensel Alternative energikilder Energiøkonomisering

70 Energikvalitet Nødvendig å kvantifisere og bruke energiformlene Brennverdi Virkningsgrad

71 Brennverdier

72 Virkningsgrad


Laste ned ppt "NSM for tospråklige lærere 2004-05 Industrisamfunnet – energi, teknologi og samfunnsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google