Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engia. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engia. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Engia

2

3 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:

4 Det Internasjonale Energibyrået (International Energy Agency – IEA) Grunnlagt som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. Har siden starten opprettet en rekke programmer (forskning, informasjonsspredning etc.) knyttet til ulike energitemaer. Programmene er åpne også for ”ikke-medlemmer” som ønsker å bidra til teknologiutvikling og dra nytte av den. Om IEA:

5

6 Energisikkerhet: ca.1,6 milliarder mennesker er i dag uten tilgang til elektrisitet. Det er 23 % av alle på jorda. 40 % av verdens oljeforsyninger går gjennom Hormuz-stredet i Den persiske gulf. 60 % av verdens gassressurser finnes i bare to land; Russland og Iran.

7 Todelt rapport 1. En del viser prosjektleder at dere har grunnleggende ferdigheter på plass. 2. En del består av mer konkluderende svar på de tidligere nevnte momentene.

8  Se nærmere på noen utvalgte energikilder, belyse noen fordeler og ulemper med disse.  Oversikt over forbruk i de ulike landene.  Energikilder i de ulike landene.  Effektiv utnyttelse av energikildene som brukes. Momenter til rapport

9 Landslag - forskerteam Hvert forskerteam består av seks landslag: Frankrike, Polen, Iran, Norge, Danmark, Jemen Samlet konkurrerer dere mot andre forskerteam som har vært - og kommer til ENGIA for å forske og levere forskningsrapport. Det beste teamet i løpet av året vil kåres til vinnerteam!

10 Nils Kr. Rossing Læringsportal Rapporten føres inn i Newton Læringsportal hvor hvert landslag har egen innlogg

11 Ansvarsområder Hvert landslag har fire roller som dekker hver sine ansvarsområder: Informasjonsansvarlig Beredskapsansvarlig Sjef over all tid Materialsjef

12 Ansvarsområder Beredskapsansvarlig har ansvaret for at oppdraget blir lest høyt for laget. Han/hun skal også påse at alle på laget overholder sikkerhetskrav. F.eks. at vernebriller og hansker brukes der det er påkrevd. Materialsjefen har et overordnet ansvar for at gruppa rydder alt på plass etter bruk, og at alt utstyret er i orden og inntakt. Sjefen over all tid har ansvaret for at arbeidsoppgaver blir fordelt i laget og at tidsfrister blir holdt. Informasjonsansvarlig har overordnet ansvar for at laget fyller ut og sender inn rapporten (husk å trykke lagre-knappen). NB! Alle skal likevel ta del i å svare på oppgavene, rydde og lese oppgaver.

13 Oppdragene på Engia

14 Hva er energi?

15 Foto: kraftskolen.no

16 Elektrisitetsproduksjon fra ulike energikilder DanmarkNorge Frankrike Iran Polen Jemen

17 Energi kan verken oppstå eller forsvinne, men omformes fra en form til en annen. Energiloven

18 Dere skal bygge en kulebane og en bil, med påfølgende konkurranse. Posisjon for start og slutt er bestemt. Banen skal ha minst en loop. Når kula forlater banen skal den skyve bilen lengst mulig langs gulvet. Velg en av kulene. I konkurransen har dere tre forsøk Bygg en kulebane

19 Hvor er det lurest å plassere loopen? Det er lurest å ha loopen på midten. Da har kula nok fart til å gå rundt, samtidig som den ikke mister så mye fart på slutten. Det er lurest å ha loopen så langt nede som mulig. Da vil kula ha størst fart og mister derfor minst fart. Det spiller ingen rolle hvor loopen plasseres. Det er lurest å ha loopen så høyt som mulig, da mister kula minst fart.

20 Er det lurest at kula blir med bilen, eller bare støter bort til? Det er best om kula bare støter borttil bilen, da slipper den å frakte kula, som tapper den for energi. Det beste er om kula blir med bilen. Da vil mest mulig av energi en fra kula bli overført til bilen. Det spiller ingen rolle om en gjør det ene eller det andre.

21 Elektrisitetsproduksjon fra ulike energikilder DanmarkNorge Frankrike Iran Polen Jemen

22 Nils Kristian Rossing Mekanisk energi

23 Nils Kristian Rossing

24 Elektrisk energikjede

25 Nils Kristian Rossing Lag elektrisitet med magnetisme

26 Effekt, energi overført per tid Wattstyrken forteller hvor mye energi som blir overført til lysenergi og varmeenergi per sekund. En 40 watts lyspære gir fra seg energien 40 J hvert sekund. Når vi måler den elektriske energien vi bruker hjemme, blir energienheten kilowatt-time (kWh) brukt.

27 Energikjede

28

29 Dampdrevne energiverk

30 Vannenergiverk

31 Vindturbin og generator

32 Nils Kr. Rossing


Laste ned ppt "Engia. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google