Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!. Mål for timen:  Skal kunne forklare hva vi mener med energi, og gi eksempler på ulike energiformer  Skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!. Mål for timen:  Skal kunne forklare hva vi mener med energi, og gi eksempler på ulike energiformer  Skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!

2 Mål for timen:  Skal kunne forklare hva vi mener med energi, og gi eksempler på ulike energiformer  Skal vite forskjellen på bevegelses- og stillingsenergi  Skal kunne måleenheten for energi

3 Energi i forskjellige former  Mat  Muskler  Lyd  Strikk  Fjær  Elektrisitet  Stråling

4 Bevegelse og stillingsenergi  All energi finnes i disse to formene  Bevegelsesenergi kalles også kinetisk energi  Stillingsenergi kalles potensiell energi  Alt som beveger seg, har bevegelsesenergi.  All energi som kommer av at noe har en bestemt posisjon eller stilling, er stillingsenergi  Stillingsenergi lagres mye bedre enn bevegelsesenergi. (fjær, vann i demning, vedkubbe)

5 Energi i mat  Alle matvarer har info hvor mye energi den inneholder  Måleenheten for energi er joule (uttales jul)  Siden denne er såpass liten pleier vi heller å bruke kJ (kilojoule) som måleenhet  1 kJ = 1000 J

6 Mål for timen:  Kunne forklare hva en energikjede er  Skal kunne forklare hva energi er  Skal kunne energiloven

7 Energiovergang og energikjede  Energi kan overføres fra en energi til en annen.  Når du sykler brukes energien i musklene dine til å få sykkelen til å bevege seg.  Musklene er energikilde og sykkelen energimottaker.  En energikjede forteller ikke hva som skjer med all energien.  Nesten alle energikjeder starter med sola.

8 Energi og Energiloven  Energi er enkelt og greit det som får ting til å skje  Energiloven : Energi er noe som verken skapes eller blir borte, men som bare skifter energiform hele tiden.  Energien i de fleste energikjeder ender opp som varme til omgivelsene. Denne energien kan vi ikke bruke til noe nyttig og kalles en lavverdig energiform.  Elektrisk energi er lett å utnytte, og kalles for høyverdig energi.

9 Mål for timen:  Vet hva kraft er for noe  Vet måleenheten for kraft  Skal kunne vite hva friksjon er  Kunne vite forskjellen på kraft/tyngde og masse

10 Kraft  For å bruke energien i musklene våre til noe nyttig, må vi overføre den til en annen gjenstand. Når vi gjør det, bruker vi krefter.  Kraft er altså det som dytter eller drar i en gjenstand.  Måleenheten for kraft er newton (N).  Vi kan måle krefter med f.eks en fjærvekt.  Når vi trekker en gjenstand bortover vil også friksjonen spille inn. Denne hindrer bevegelse mellom gjenstanden og underlaget

11 Forskjellen på masse og tyngde  Gjenstander faller mot bakken pga jorda trekker på dem med en kraft, tyngdekraften.  Tyngden er en kraft som trekker en gjenstand mot jorda.  Tyngden av en gjenstand vil variere, men massen er den samme overalt.  Masse er det vi tenker på som kg.  På jorda er tyngden 9,8 ganger så stor som massen (vi runder av til 10 for å gjøre det enkelt).  På månen derimot er tyngden bare 1,7 ganger så stor.


Laste ned ppt "Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!. Mål for timen:  Skal kunne forklare hva vi mener med energi, og gi eksempler på ulike energiformer  Skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google