Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturrådets FoU-arbeid Førde 01.04.16 Mål for FoU i Kulturrådet │Å etablere et solid kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets egen virksomhet, for kulturfeltet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturrådets FoU-arbeid Førde 01.04.16 Mål for FoU i Kulturrådet │Å etablere et solid kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets egen virksomhet, for kulturfeltet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kulturrådets FoU-arbeid Førde 01.04.16

3 Mål for FoU i Kulturrådet │Å etablere et solid kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets egen virksomhet, for kulturfeltet mer generelt og for kulturpolitikken │Å styrke kunnskapen om kunst- og kulturlivet, bidra til refleksjon og begrepsdannelse, og legge til rette for forskning som frembringer nyttige innsikter og stimulerer til kritisk tenkning │Å styrke den offentlige kunst- og kulturpolitiske samtalen gjennom å drive aktiv formidling av relevant forskning

4 Evalueringer │Alle større utviklings- og forsøksprosjekt skal evalueres og gi kunnskap om Kulturrådets egne ordninger og tiltak │Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt (dokumentasjon og digital tilgjengeliggjøring av arkivmateriale) │Digital infrastruktur for museer (digitale systemer for forvaltning og formidling av museumsgjenstander) │Resultater fra NM i kunstløft (kunst for barn og unge) │Kunstnerstyrte visningssteder (visuell kunst)

5 Utredninger │Formål: Kartlegge tilstand og utvikling innenfor ulike deler av kulturen gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser │Arena, kunst og sted. Uni Rokkansenteret i Bergen. To rapporter │Musikk i tall 2012, 2013, og 2014 og Litteratur i tall 2013. Gjennomføres av Rambøll.

6 Forskning │Fri scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet av Melanie Fieldseth │Eit eige rom. Norsk kulturråd 1965–2015 av Alfred Fidjestøl │Litteratur og digitalisering av Øyvind Prytz │En ny kirkelyd? Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet │Forskningssatsingen «Kunst, kultur og kvalitet»

7 Gjennom oppdragsbaserte forskning- og evalueringsprosjekter skal Kulturrådets FoU-arbeid bidra til å │fremskaffe relevant kunnskap om utviklingstendenser i kunst- og kulturlivet i Norge │utvikle kunnskapsprosjekter av høy forskningsfaglig kvalitet med relevans for feltets aktører │stimulere til kritisk refleksjon over feltets virke- og tenkemåter │fremme metodisk og teoretisk mangfold i Kulturrådets kunnskapsproduksjon

8 Kulturrådets FoU-utvalg │Jorunn Veiteberg (leder), Hordaland/Danmark. Dr.philos. i kunsthistorie. │Trine Bille, Danmark. Ph.d. i økonomi, Associate Professor ved Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy. │Brita Brenna, Oslo. Professor i museologi, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. │Jan Fredrik Hovden, Hordaland. Dr.polit., førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. │Knut Ove Eliassen, Sør-Trøndelag. Professor i litteraturvitenskap, Institutt for språk og litteratur, NTNU │Svein Bjørkås, Oslo (oppnevnt av Norges forskningsråd), Direktør i KORO, sosiolog, cand.polit.

9 Kunst, kultur og kvalitet │«Kunst, kultur og kvalitet» bidra til kunnskapsdannelse og refleksjon over kvalitet, kvalitetsforståelser og det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden. │Hva forstår vi med kvalitet i dag? Hvordan fungerer kvalitetsbegrepene vi bruker? Hvilke funksjoner synes de å tjene?

10 Hvorfor kvalitet? Fornyet oppmerksomhet i kulturpolitikken og den bredere kulturelle offentligheten knyttet til spørsmål om kvalitet og kvalitets- vurderinger. Viktige kulturelle og samfunnsmessige endringer har bidratt til å sette etablerte forståelser av kunst, kultur og kvalitet under press (digtalisering, globalisering, fremveksten av et mer mangfoldig samfunn). Fokus på kvalitet som et kulturpolitisk mål, og som et redskap i fordelingen av offentlige midler. Konkret kunnskapsbehov blant annet innenfor Kulturrådets egne systemer.

11 Kunst, kultur og kvalitet Essay publiser på nettsiden: www.kulturrådet.no/kvalitet Antologi med forskningsartikler publisert 10. februar 2016 Utlyste forskningsmidler, 13 prosjekter har fått støtte

12 Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Frederik Tygstrup: «Kultur, kvalitet og menneskelig tid» Brita Brenna: «Kvalitet og deltakelse i museer» Stian Grøgaard: «Om kvalitet under reformbyråkratiet» Odd Are Berkaak: «Kvalitet som agens» Bernhard Ellefsen: «Den ytterste instans» Anne Danielsen: «Nyskapende, sterkt og kompetent! Kvalitetsforståelser i musikkfeltet i lys av tre populærmusikalske sjangre» Tore Vagn Lid: «Kvalitetsbegrepenes dramaturgi. Fra å beskrive til å foreskrive (scene)kunsten. Refleksiv etyde» Knut Oterholm: «Folkebibliotek og kvaliteter i litteraturen: et formidlingsperspektiv» Linnéa Lindsköld: Ett användbart kvalitetsbegrepp: Kvalitetsbedömning i litteraturpolitiken» Knut Ove Eliassen: «Kvalitet uten innhold? Historiske perspektiver på kvalitetsspørsmålet»

13 «Kvalitet kan ikke være en absolutt gitt egenskap, den er et aspekt ved gjenstanden som trer frem i kraft av en målestokk. Det som måles, måles alltid i relasjon til noe annet; det vil si at det forutsetter sammenligninger av forskjellige objekter.» Eliassen i Kvalitetsforståelser, s. 9

14 Tildelinger Terje Colbjørnsen: «Opplevelser av kvalitet og relevans i algoritmiske anbefalinger» Erik Bjerck Hagen, Christine Hamm, Frode Helmich Pedersen, Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden: «Kvalitet og kriterier i litteraturforskningen» Ole Marius Hylland: «Fra Critica til scenekunst.no. Scenekunstkvalitet i 1829, 1938 og 2015» Mats Johansson, Per Åsmund Omholt og Ola Berget: «Kvalitetsregimer i endring: Kulturpolitiske perspektiver på tradisjonskunsten i samtiden» Merete Jonvik: «Kvalitetsforståingar i kritikarstanden» Søren Kjørup: «Når jeg hører ordet ‘kvalitet’ …»

15 Nete Nørgård Kristensen, Karl Atle Knapskog, Kristina Riegert, Heikki Hellmann: «A Question of Quality? Nordic cultural critique in the media and the negotiation of popular culture» Håkon Larsen: «Det tomme kvalitetsbegrepet i kulturpolitisk debatt» Ellen Saur: «Hvordan forstå kunst, kultur og kvalitet innen disability art?» Simo Säätelä: «Om grunnlaget for kvalitetsvurderinger i kunst: en begrepslig undersøkelse» Ingrid M. Tolstad: «Forventningen om det uventede: Om grenseoverskridelse og nyskapning som kvalitetsmarkør i kunstneriske og kreative arbeidsprosesser». Elise Seip Tønnessen: «Kvalitetsvurdering av digitale bildebøker (bildebokapper)» Tony Valberg: «Kunstnerisk kvalitet under poststrukturelle betingelser»

16 FoU på nettet Forskning fra Kulturrådet ligger gratis på nettet www.kulturradet.no/forskning

17


Laste ned ppt "Kulturrådets FoU-arbeid Førde 01.04.16 Mål for FoU i Kulturrådet │Å etablere et solid kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets egen virksomhet, for kulturfeltet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google