Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser
Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA

2 Hjernen og forklaring av funksjoner
Vanlig utvikling

3 Utvikling av egenledelse
1 år 5-6 år 10-12 år 16-18 år > 20 år

4 Diagnoser Nesten alle diagnoser i psykatrien er symptomsdiagnoser og ikke årsaksdiagnoser - dvs. man ser på symptomer som er tilstede og hvilke symptomer ikke er tilstede Alle diagnosr har lidelsestrykk - dvs. uten de funksjonsvikten og/eller manglene/utfordringene hadde individet klart seg, i skolesammenheng, sosialt, samfunnet, partner etc. F.eks. ADHD diagnosen inn i DSM systemet i 1968

5 Hvad er normalfordeling?

6 Hjernen og ADHD ADHD

7 ADHD A - Attention - Oppmerksomhet D- Deficit - Svikt
H - Hyperactive - Hyperaktiv D - Disorder Lidelse 3-5 % av skolebarn har ADHD Gutter: Jenter 4:1 ADD – ikke hyperaktivitet tilstede

8 Kriteriene for ADHD Før fylt 7 år
Funksjonsvanskene forårsaker betydelig plager eller svekkelse på 2 områder; skolen, hjemme, fritidsaktiviteter, sosialt, selvtillit Symptomene kan ikke forklares med autisme, mani, depresjon eller angst Oppmerksomhetsvansker (f.eks. hører ikke etter, glemmer ting, lett avledbar) Hyperaktivitet (f.eks. urolig/rastløs, alltid i “farten”, snakker svært mye, forlater plassen sin etc)  Impulsivitet (f.eks. klarer ikke å vente på tur, avbryter andre, buser ut med svar)

9 Ikke noen «prøve» eller test man kan ta til å stille diagnosen – BUPA sin rolle:
Omfattende utredning hos spesialisthelsetjenesten (BUP)/PPT i form av; Anamnese (utvikling hos barnet, sykehistorie osv) Evneutredning Observasjoner Kartleggingsskjema (lærer og foreldre) Gjennomgang av ADHD-kriteriene ofte i form av intervju. Det er også viktig å utelukke andre diagnoser (f.eks. trauma) og se om det er også andre diagnoser i tillegg (f.eks. Dysleksi)

10 Etiologi Hypoteser om årsak:
Genetikk (på nevroanatomi, nevrokjemi etc) Miljøfaktorer under svangerskapet (alkohol) Skader i svangerskap, fødsel etc

11 Informasjon Medikamentell behandling Psykososiale tiltak
Behandlingsmetoder: Informasjon Medikamentell behandling Psykososiale tiltak

12 Mål for behandlingsmetoder
Hovedmål er å redusere symptomer,bedre funksjon i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Måten vi forstår og møter barnet på kan få følger for barnet selvtillit og selvfølelse. Vi må forstå barnet på bakgrunn av den funksjonsnedsettelsen som ADHD/ADD faktisk gir, i tillegg til barnets unike personlighet og ressurser. Å få i gang gode sirkler hjemme og på skolen kan redusere risiko for tilleggsvansker som angstproblematikk, atferdsvansker, depresjoner, rusproblematikk og kriminalitet.

13 Informasjon/psykoedukasjon
Tilbakemelding til pasienten og informasjon om diagnosen Foreldrekurs Tilbakemeldingsmøte etter diagnostisering med samarbeidspartnere Søsken samtaler ADHDNorge – brukerforening Epikrise til fastlege

14 Medikamentell behandling
Vekker ”sjefen” i pannelappen Virker på % Viktig med en nøyaktig medisinutprøving for å evaluere effekt

15 Metylfenidat Ritalin tabelett ( ca 4 t) Ritalin kapsel ( ca 8 t)
Concerta depottabelett (ca 12t) Equasyn depotkapsel ( ca 8 t) Medikinet depotkapsel ( ca 8 t)

16 Bivirkninger av sentralstimulerende
Hodepine Magesmerter Humørsvingninger Nedsatt matlyst Forsinket innsovning Hjertebank Økning av blodtrykk Depresjon Forverring av annen psykisk sykdom ( psykose, tics, angst)

17 Andre medisiner Strattera ( atomoksetin)
Hjelper ca 50 % av dem som ikke har effekt av metylfenidat Effekt etter 8 – 12 uker Må tas regelmessig Virketid hele døgnet Kan ikke gi rusvirkning

18 Virkning- tilsvarende sentraslstimulerende
Bivirkninger: trøtthet, kvalme, magesmerter, humørsvingninger

19 Barn og ungdommer DE kan ikke bare ta seg sammen, de trenger hjelp og forståelse, til å få: Selvtillit, Venner, sosial ferdighetstrening (ta kontakt, styre sinne, struktuere aktiviteter) Fullføre skole, Utvikle sitt potensiale, = > Forebygge psykisk lidelser og rusproblemer.

20 Andre nevropsykiatriske diagnoser:
Språkvansker Autsime/Asperger Tourettes syndrome (OCD) Psykisk utviklingshemming Non-verbale lærevansker Lærevansker

21 Kommorbiditet

22 Nevropsykiatriske diagnoser mer sårbar for:
Søvnvansker Sensitivitet (lukt, smak, hørsel, syn) Høyre risiko for epilepsi Matvansker Atferdsvansker Mobbing Trauma

23 Kommorbiditet og hjernens utvikling
Hyperaktivt barn 0-4 år og språk/motoriske vansker Sosiale vansker fra skolealder Tics rundt 8 år Dysleksi bekreftet fra 4 klasse OCD fra 10 år Uten tilrettelegging: Alvorlige adferdsvansker, angst, stress og utageringer Som voksen: Arbeidsminnevansker, klarer ikke fullføre, angst, depresjon, OCD, rus og kriminalitet


Laste ned ppt "Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google