Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til skolens ansatte om skoleprogrammet VIP  Undervisning om ungdom og psykisk helse  Gjennomføringen av VIP på skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til skolens ansatte om skoleprogrammet VIP  Undervisning om ungdom og psykisk helse  Gjennomføringen av VIP på skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til skolens ansatte om skoleprogrammet VIP  Undervisning om ungdom og psykisk helse  Gjennomføringen av VIP på skolen

2 Viktige begreper  Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang.  Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker.  Psykiske lidelser: Endringer i tanker, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en slik type eller grad at det kan stilles diagnose.  Psykisk helsearbeid: Arbeide i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende tiltak, utredning, behandling og rehabilitering. ( Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007)

3 Hvorfor ungdom som målgruppe?  ca tjue prosent av ungdommene sliter i dag psykisk  ca fire til syv prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp  sterke fordommer  høy terskel for å søke hjelp

4 Hvorfor opplæringsprogram?  Skolen en god arena for forebyggende arbeid  Ungdommene ønsker opplæring om temaet på skolen

5 Opplæringsloven § 9A ”Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”

6 Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever i VGS ønsker besøk av fagfolk (ungd.us foretatt av Rådet for psykisk helse) Unge spør ikke om hjelp (Topp-studien, FHI 2007)

7 Målsettinger for skoleprogrammene  Hvordan ivareta egen psykisk helse  Hvordan være venn for en som sliter  Kunnskap om hjelpeapparatet: Hvor og hvordan søke hjelp?

8 Skoleprogrammet VIP for elever på VG1  Startet etter initiativ fra brukere på Blakstad sykehus i Akershus, år 1999  Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom  Bygger på tett samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten på alle nivå  Helsepersonell kommer på klassebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene

9 VIP-programmet Forebyggende arbeid rettet mot elever i 1.trinn på videregående skole for å hindre utvikling av psykiske lidelser

10 Gjennomføringen  Samarbeidsmøte m kontaktlærere, helsepersonell Undervisning til skolens personell  Arbeid i klassene m kontaktlærer (3 t)  Klassebesøk m helsepersonell (2 t)  Evalueringsmøte m lærere i VG1 og helsepersonell VIP-koordinator på skolen ansvarlig for gjennomføringen

11 Kontaktlærerne  Skal være ”arbeidsleder” i 3 timer  Forklar hva VIP er  Definer egen rolle  Forbered klassebesøk av helsepersonell Spør hva elevene ønsker i de 3 timene

12  Hvordan kan elever være en god venn?  Lytte  Støtte  Innhente hjelp fra familie og profesjonelle  Hva kan et godt klassemiljø bety for elever som har det vanskelig?  Hvordan takle stress i hverdagen? Aktuelle tema om ungdom og psykisk helse - med lærer

13 Klassebesøk fra fagpersonell  2 timer innen 2 uker etter arbeidet med kontaktlærer  Helsesøster/PPT og en psykisk helsearbeider  Dialogundervisning

14 Aktuelle temaer om ungdom og psykisk helse - med helsepersonell  Hva er normalt og unormalt?  Myter og fakta  Ulike psykiske lidelser  Angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser  Blir man frisk?  Er sykdommene arvelig?  Hvor søke hjelp?

15 Hva spør elevene om?  Hvordan kan jeg merke at jeg eller noen rundt meg har en psykisk lidelse?  Er det normalt å ha selvmordstanker?  Hva kan jeg gjøre for min venninne som skader seg selv?  Er det normalt at verden raser sammen og aldri bli glad igjen?  Er det normalt å snakke med seg selv?  Kan du gi meg en definisjon på ordet gal?  Hvis en person må løpe opp og ned flere etasjer for å sjekke at døra er låst, kan man kurere personen med å sperre hovedinngangen?

16 Evaluering  prosjektene vurdert positivt av lærere og elever  elevene har lært mer om psykisk helse og psykiske lidelser  ungdom vet hvor de skal søke hjelp  lærerne synes de får et verktøy i hverdagen  bedre klassemiljø

17 Elevkommentarer ” At jeg kan snakke med læreren min og helsestasjonen” ”Jeg kommer til å snakke mer med mine venner.” ” Vet bedre hva jeg skal gjøre hvis noen betror seg til meg” ”Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få bra hjelp.” ” Hvor man skal gå, og at man ikke venter til siste liten før man gjør noe

18 Hvor mange har VIP nådd?  Ca 80 000 Vg1-elever i perioden 2000-2008 har gjennomført VIP  Ca 150 vgs har VIP på årsplanen pr august 2008


Laste ned ppt "Informasjon til skolens ansatte om skoleprogrammet VIP  Undervisning om ungdom og psykisk helse  Gjennomføringen av VIP på skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google