Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevropsykiatri Andres Magnusson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevropsykiatri Andres Magnusson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevropsykiatri Andres Magnusson

2 Psykiske problemer og adferdsvansker assosiert med hjerne dysfunksjon
Hjerneorganisk dysfunksjon kan fremkalle omtrent alle symptomer beskrevet i ICD 10 og DSM-VI

3 Nevropsykologiske symptomer kan forekomme ved for eksempel:
Epilepsi Hjerneblødninger Hodeskader Huntingtons sykdom Multippel Sklerose (MS) CNS infeksjoner Endokrinologiske sykdommer

4 Følgende øker sannsynligheten for at en psykisk tilstand er forårsaket av en hjerneorganisk tilstand: Psykiske lidelser som begynner sent i livet Personlighetsforandringer Kjent medisinsk sykdom Ingen familiehistorie for psykiske lidelser

5 Table viser hvor utrolig varierte de psykiatriske symptomene er som kan oppstå ved hjernedysfunksjon

6

7 Table viser at psykiske symptomer ved slag kan være meget forskjellige, og at de kan være avhengige av hvor i hjernen skaden ligger

8

9 Epilepsi Tidligere fordommer
Fleste epilepsipasienter har ikke psykiske lidelser, men det er dog økt forekomst av de Psykoser* Depresjoner Ustabil personlighetsforstyrrelse Hyposeksualitet* Opptatt av detaljer, circumstantial og tangential Venstre temporallapp; mer psykose og depresjoner

10 Økt signifikans personlighet forekommer enkelte ganger blant epilepsipasienter
Økt signifikans av ting Alvorlige Mangler humor Økt interesse for religion, filosofi og moralske temaer Skriver mye om sine følelser og tanker Forklarer seg meget omstendig og kommer aldri til poenget Temporal limbisk epilepsifokus:

11 Epilepsi og kriminalitet
Aggressive, voldelige handlinger under epilepsianfall er svært sjeldne Det er økt forekomst av epilepsi blant fanger; x2-4 Men disse fanger er ikke oftere innsatte pga vold enn andre fanger Hode skader (frontal skader), lavere intelligens, sosial status o. fl. uspesifikke faktorer forklarer sammenhengen

12 Ikke-epileptiske anfall, også kallet funksjonelle anfall eller simulerte epileptiske anfall.
Ikke-epileptiske anfall er svært hyppige, både hos de som har epilepsi fra før av, og de som ikke har epilepsi. Tabell viser kliniske trekk som kan benyttes ved å skille mellom epileptiske krampeanfall og ikke-epileptiske krampeanfall

13

14 Hodeskader

15

16 Phineas Gage (1848) (Se bilde oven (fig. 2.4-1))
Reflektert Samvittighetsfull Ærlig Til å stole på Dyktig og flink Arbeidsulykke, høyre frontal lapp Barnslig Hensynsløs Ufin Impulsiv Sviktende dømmekraft ”No longer Gage”. Orbital gyri

17 Pasienter med hodetraumer har oftere ”premorbid ” personlighetsforstyrrelser
Impulsive Alkohol problemer Hyperaktiv Antisosial ”Risk-taking, Thrill-seeking”

18 Depresjoner kan forekomme ved nesten alle nevropsykiatriske tilstander.

19 Pharmacotherapy (noen få eksempler)
Dopamin agonister Insomni Visuelle hallusinasjoner Agitasjon Paranoide ideer Anticholinergica Cognitive vannsker, hukommelsessvikt Corticosteroider Søvnvannsker Depresjoner Manier

20 Huntingtons sykdom Depresjoner Psykoser Personlighetsforandringer
Apati Manglende impulskontroll Irritabilitet Sinne Voldelighet

21 Multipel Sklerose (MS)
Depresjon Følelsesmessig labilitet Emotional incontinence Eufori Likegyldighet Kognitive vansker

22 CNS infeksjoner Syfilis Creutzfeldt-Jakob sykdom HIV demens
Mani, depresjoner, paranoia, psykose ”The great immitator” Creutzfeldt-Jakob sykdom HIV demens Depresjoner er meget vanlige

23 Tabellen under refererer til at noen få ganger fremkommer det personlighetsforandringer hos barn etter stroptokokk infeksjoner, for eksempel tvangssymptomer. Dette er mest utpreget ved tilstanden ”Sydenham’s chorea”.

24

25 Endokrinologiske sykdommer
Hypothyroidisme Hyperthyroidisme Cushings syndrom Addisons sykdom Sukkersyke

26 Hypertyroidisme Angst Depresjoner Tretthet Følelsesmessig labilitet
Rastløshet Irritabilitet Søvnvansker

27 Tabell 2.8-6 viser at symptomene på depresjon og hypothyroidea kan være til forveksling lik

28

29 Cushings syndrom Følelsesmessig labilitet Eufori Hyperaktivitet Angst
Depresjoner Irritabilitet Tretthet Søvnvansker Nedsatt kjønnsdrift Iatrogen Cushings syndrom Eufori Hyperaktivitet Søvnvansker Økt appetitt Angst og irritabilitet Hvis høye doser lenge; Psykose kan inntreffe Økt velvær kan føre til avhengighet

30 Addisons sykdom Trethet, energimangel Apati Anhedoni Depresjon

31 Sukkersyke Depresjoner hyppigere enn ved andre kroniske medisinske sykdommer Maniske tilstander kan forekomme

32 Mekanisme (Sukkersyke)
Smerter Regelmessig liv Å være annerledes Vaskulære forandringer i hjernen Hypoglykemiske episoder

33


Laste ned ppt "Nevropsykiatri Andres Magnusson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google