Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  E-post til foreldre  På ”It’s learning” eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  E-post til foreldre  På ”It’s learning” eller."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  E-post til foreldre  På ”It’s learning” eller ”classfronter”

3 Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få. Delmål: Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser - både lokalt og nasjonalt. VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

4 Informasjon til foresatte om Skoleprogrammet VIP Skoleprogrammet VIP et helsefremmende og forebyggende tiltak for videregående trinn 1. Startet etter initiativ fra brukere på Blakstad sykehus i Akershus, år 1999. I dag et landsdekkende program som gjennomføres i ved om lag 120 skoler hvert år. Bygger på tett samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten på alle nivå.

5 Psykisk helse Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang

6 Psykisk helse - Opplevelse av sammenheng i livet Vi forstår det som skjer Vi mestrer det som skjer Vi finner mening i det som skjer - Antonovsky, sosiolog

7 God psykisk helse 1. «Jeg vet hvem jeg er, god nok» 2. «Heldigvis er det noen som trenger meg» 3. «Det er i hvert fall noe jeg duger til» 4. «Jeg vet hvor jeg hører hjemme» 5. «Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd» 6. «Det er noen som kjenner meg, som bryr seg om meg, som jeg stoler på at passer på meg om det trengs» 7. «Jeg har noen å dele mine tanker og følelser med» Kilde: Arne Holte, Folkehelseinstituttet

8 Gjennomføringen av Skoleprogrammet VIP Opplæringskonferanse for skole- og helsepersonell Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 timer) Klassebesøk med helsepersonell (2 timer) Evaluering VIP-koordinator/team ved x vgs:

9 Forskning viser at VIP virker! Forskningsprosjekt om effekter av forebyggende skoleprogram innenfor psykisk helse (VIP) 1430 elever i 109 klasser ved 8 videregående skoler i Akershus og Vestfold Innsamling av data før oppstart, etter 6 mnd, 12 mnd og 24 mnd Dr. Bror Just Andersen, spesialrådgiver, Vestre Viken HF

10 Effektmåling på følgende områder: elevenes kunnskapsgrunnlag evne til gjenkjennelse av signaler holdning og atferd ved hjelpsøking psykiske helse

11 Hjemmeside: www.vipweb.no Ressurshefte for lærere og helsearbeidere Elevhefte Materiell tilgjengelig

12 vipweb.no

13 Innhold- Elevhefte Psykisk helse – Livet og sånn Livet går opp og ned Livet på skolen Hvordan kan jeg ta vare på min psykiske helse? Psykiske problemer og lidelser Det blir bedre Hvor kan jeg få hjelp og informasjon? #denfølelsen? Tenkepauser

14 Innhold-Ressurshefte for lærere/ helsearbeidere For lærere: Ungdom og psykisk helse Noen viktige faktorer som påvirker unges psykiske helse Stress og press Minoritetsstress Mobbing og krenkelser Lærerrollen - å være den trygge voksne Snakk trygt Å oppdage problemer tidlig Hva skal du se etter? Hvordan forholde seg til elever som sliter Slik gjennomfører du VIP-programmet i din klasse Oppgaver og opplegg For helsearbeidere: Om Skoleprogrammet VIP Kjære helsearbeider Til deg som skal gjennomføre klassebesøk Klassebesøket – hva og hvordan Hvordan forberede klassebesøket Anbefalte metoder Typiske spørsmål fra helsearbeidere Oppgaver

15 Noen ord om foreldrerollen og psykisk helse Ungdommen trenger trygghet, godt miljø, åpenhet hjemme og foreldre som setter grenser. Snakk sammen. Vær åpen og ærlig. Det er ikke alltid samtalenfører til enighet, men man må tåle å være uenige. Fortell til ungdommen hvis du er bekymret. Prøv å tenke at du ikke har ”kontortid” for barna dine. Benytt sjansen når de åpner for kontakt. Ikke vent til det passer for deg å snakke, da kan det være for sent. Prøv også å ikke stille altfor mange spørsmål. Hentet fra brosjyren ”Gode råd til foreldre og foresatte,” utgitt av helsedirektoratet Du kan også lese mer om foreldrerollen på vår hjemmeside: Til foreldrer og foresatte

16 Klassebesøket

17 Om spørsmål til helsepersonell i forkant av klassebesøket Eksempler fra tidigere VIP gjennomføringer: Er det å være lei seg en psykisk lidelse? Hvordan kan jeg hjelpe en venn med angst? Hva skal man gjøre hvis man føler seg seksuelt presset? Kan noen psykiske lidelser være arvelige? Hvordan får jeg bedre selvfølelse? Jeg har en venninne som i mange år har slitt med spiseforstyrrelser. Har blitt bedre nå, men er lagt fra frisk. Har fortsatt noen sperrer på hva hun spiser og ikke. Jeg synes det er vanskelig å hvite hva jeg skal si og ikke. Har dere noen tips?

18 Følg oss på Facebook Facebook.com/skoleprogrammetVIP

19 Er din skole en VIP-makkerskole ?

20

21 Ta gjerne kontakt

22 Artikkelsamling og filmer som kan være aktuelle også for deg som forelder/foresatt

23 Forslag til aktuelle artikler Internett er blitt en arena for å psyke ut folk, Svein Øverland og Aksel Inge Sinding Internett er blitt en arena for å psyke ut folk, Svein Øverland og Aksel Inge Sinding Tre nøtter - eller råd - til askepott / askeladden, Øverland og Sinding Tre nøtter - eller råd - til askepott / askeladden, Øverland og Sinding Vokse for barn:Tenåringen sliter med skilsmisse Hva nå? Når mor eller far til dine barn blir syk.

24 Alle har en psykisk helse T-skjortefilmene fra Sosial og helsedirektoratet

25 filmweb.no/skolekino

26 http://youtube/XiCrniLQGYc


Laste ned ppt "Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  E-post til foreldre  På ”It’s learning” eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google