Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger
ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger

2 Program for ungdommene
Velkommen Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15 Film om ADHD/ADD, sammen med foreldre og skole 11.45 Lunsj 12.15 Samarbeid heim – skole, sammen med foreldre og skole 13.00 Avslutning av dagen for ungdommene

3 Hva er ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Forstyrra aktivitet og oppmerksomhet : ”hyperkinesi”

4 Hva er ADHD? Kjernesymptomer Konsentrasjonsvansker Uro Impulsivitet

5 Hva er ADHD? Konsentrasjonsvansker
Ikke oppmerksom på detaljer, gjør slurvefeil Vanskelig å holde oppmerksomhet over tid Får ikke med seg beskjeder Klarer ikke å følge instruksjoner

6 Hva er ADHD? Konsentrasjonsvansker
Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter Misliker oppgaver som krever konsentrasjon Mister ting Blir lett distrahert Glemmer lett

7 Hva er ADHD? Hyperaktivitet/uro Fikler, vrir seg i stolen
Forlater plassen sin når en skal sitte i ro Er rastløs Vanskelig å arbeide stille og rolig Urolig når det ikke passer

8 Hva er ADHD? Impulsiv Svarer før spørsmålet er ferdigstilt
Vanskelig å vente på tur/ stå i kø Avbryter eller forstyrrer andre Snakker uten å ta hensyn til om det passer

9 ADHD/ADD – forandring med alder
Barnehagebarn og tidlig skolealder Springer, klatrer, roper, høres Vanskelig å høre etter Vansker med rolige aktiviteter Utestemme inne?

10 ADHD/ADD – forandring med alder
Skolebarn Urolig i klasserommet, konflikter med kamerater Kan ofte mer enn vurderingen viser Vansker å følge med i timen Kaos på pulten

11 ADHD/ADD – utviklingstrender
Ungdom Rastløs, urolig i hender og føtter Diskuterer med lærere/ foreldre Moped, røyk, rus, sex Skolevansker, vansker med levere prosjekter Kan ofte bedre enn karakterene viser

12 Hva er ADD? Oppmerksomhetsvansker uten hyperaktivitet

13 ADD Vanskelig å oppdage tidlig.
Kan være stille og rolige, men ha problemer med å lære. Lekser kan være vanskelig å få gjort, lett konflikter med foreldre.

14 Hva kommer det av? Arvelige faktorer
Komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel Vanskelige oppvekstforhold

15 Hva kommer det av? Forstyrrelse i styringsfunksjoner
Evnen til å organisere, prioritere, komme i gang Evnen å til å holde oppmerksomhet Evnen til å konsentrere seg og å opprettholde innsatsen Evnen til å takle motgang og regulere følelser Evnen til å huske ting og å jobbe videre med det Evnen til å styre sin egen aktivitet

16 Hvor vanlig er ADHD/ADD?
Ca % av alle barn i skolealder har ADHD/ADD (1-2 i hver klasse) Nesten halvparten av disse har ikke ADHD/ADD i voksen alder

17 Vansker som kan komme sammen med ADHD
Lærevansker Søvnvansker Angst Tvang Depresjon Atferdsproblem Autisme, Asberger Tics, Tourette syndrom Epilepsi Rus

18 ADHD/ADD - Hva består behandlingen av?
Tiltak i hjemmet og på fritiden Tiltak i skolen Medisiner

19 ADHD/ADD behandling med medisiner

20 Behandling med medisiner
Virker på 75% av ungdom med ADD/ ADHD Virker både på konsentrasjon, uro og impulsivitet Tiltak på skolen og hjemme er like viktig som medisiner

21 Aktuelle medisiner Sentralstimulerende medisin: Ritalin, Concerta, Equasym.. SSRI: Strattera

22 Aktuelle medisiner 1) Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym)
Stimulerende på aktivitet i hjernen Virker etter ½ - 1 time Varer 3-4 t (tabletter) eller 8-12 t (depotkapsler) Ligner på amfetamin, men i minidose Lang erfaring med bruk

23 Virkningsmekanisme sentralstimulerende - reopptakshemmer

24 Aktuelle medisiner Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym)
Bivirkninger, vanlige: nedsatt matlyst søvnvansker hodepine endring i humør (depresjon) munntørrhet kvalme Går ofte over etter de første ukene

25 Aktuelle medisiner Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym)
Bivirkninger, veldig sjeldne: økning i blodtrykk og puls forstyrrelser i bloddannelsen leverproblem utslett nevrologiske symptomer, svimmelhet reduksjon i lengdevekst

26 Aktuelle medisiner 2) Strattera
Ikke sentralstimulerende. Ligner på antidepressiva. Virkningen kommer etter 3-6 uker Varighet hele døgnet Brukes om sentralstimulerende ikke virker Brukes ved bivirkninger på sentralstimulerende

27 Aktuelle medisiner Strattera Bivirkninger, hyppige: Nedsatt matlyst
Kvalme og oppkast Søvnvansker Svimmelhet Trøtthet Økning av blodtrykk og puls Går ofte over etter de første ukene

28 Aktuelle medisiner Strattera Bivirkninger, sjeldne: Hjertepåvirkning
Mistanke om økning av selvmordstanker i starten Kan utløse mani hos noen

29 Medisinutprøving Uke 1: Uke 2: Uke 3: Uke 4: Uke 5+6: Uke 6:
Ingen medisin Foreldre og skole fyller ut skjema (evt. ungdommen selv og samboer) Qb-test Uke 2: Ritalin lavdose Uke 3: Ritalin høyere dose Uke 4: Ritalin, beste dose, etter avtale med lege Uke 5+6: Ingen medisin. Uke 6: Evalueringsmøte med ungdommen, foreldre og skole

30 QB-test

31 Oppfølging under og etter utprøving
Ta kontakt ved bivirkninger Tilbakemeldning etter medisinutprøvning på BUP Dersom medisinen virker: Medisinkontroll med oppfølgning etter ca. 3 mnd Hvis Ritalin ikke virker: Prøve Strattera? Andre tiltak?

32 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet hjelper personer med ADHD
Hjelper på konsentrasjonen Reduserer uro

33 Rettigheter Individuell plan (IP)
Personer med behov for sammensatte helsetjenester har rett til individuell plan. Planen skal klargjøre hvem som gjør hva Individuell opplæringsplan (IOP) Beskriver tiltak i skolen Noen har rett til støtte frå NAV Hjelpestønad, grunnstønad, omsorgspenger, attføring

34 Noe å huske for ungdommen
Bil Kryss på egenmeldningen ved søknad om førerkort.Vanligvis ikke behov for legeattest. Ved andre tilleggsvansker eller ved søknad om andre førerkortklasser må man ha legeattest. Personer med ADHD kan ha økt risiko for bilulykker. Vær bevisst dine vansker, ikke kjør når du er i ulage eller ekstra impulsiv. Ta medisin som avtalt med lege. Reise og sentralstimulerende stoffer Er et narkotisk stoff og kan taes med hvis en har ”Attest om medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel”. Denne skaffes fra apoteket ved reiser innenfor Schengenområdet, ved reiser utenfor tar man kontakt med Statens legemiddelverk. Idrettskonkurranser og sentralstimulerende stoffer Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista Skaff deg legeattest før deltagelse i høyre konkurranser

35 Noe å huske for ungdommen
Bil Kryss på egenmeldningen ved søknad om førerkort. Vanligvis ikke behov for legeattest. Ved tilleggsvansker eller andre førerkortklasser må man ha legeattest. Noen med ADHD kan ha økt risiko for bilulykker. Vær bevisst dine vansker, ikke kjør når du er i ulage eller ekstra impulsiv. Ta medisin som avtalt med lege.

36 Noe å huske for ungdommen
Reise og sentralstimulerende stoffer Ritalin er et narkotisk stoff ”Attest om medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel”. Skaffes fra apoteket ved reiser innenfor Schengenområdet Utenfor Schengen må man kontakte Statens legemiddelverk. Idrettskonkurranser og sentralstimulerende stoffer Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista Skaff deg legeattest før deltagelse på kretsnivå

37 Noe å huske for ungdommen
Alkohol I Norge er ikke alkohol tillatt før 18 år. Dersom du drikker alkohol skal du bruke medisin som vanlig. Dette øker sannsynligheten for at du klarer å tenke deg om. Alkohol og sentralstimulerende stoffer skal ikke tas samtidig. Effekten av medisin bør gå ut før inntak av alkohol.

38 Noe å huske for ungdommen
Rus Ungdom med ADHD har øket risiko for rusproblem. Ved god behandling (også Ritalin) reduseres denne risikoen.

39 Noe å huske for ungdommen
Seksualitet Personer med ADHD kan ha økt impulsivitet. Ta hensyn til egne og andres grenser. Viktig å huske prevensjon.


Laste ned ppt "Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google