Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger. Program for ungdommene 09.30 Velkommen 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15Film.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger. Program for ungdommene 09.30 Velkommen 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15Film."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger

2 Program for ungdommene 09.30 Velkommen 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15Film om ADHD/ADD, sammen med foreldre og skole 11.45Lunsj 12.15Samarbeid heim – skole, sammen med foreldre og skole 13.00Avslutning av dagen for ungdommene

3 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Forstyrra aktivitet og oppmerksomhet : ”hyperkinesi” Hva er ADHD?

4 Kjernesymptomer • Konsentrasjonsvansker • Uro • Impulsivitet Hva er ADHD?

5 Konsentrasjonsvansker • Ikke oppmerksom på detaljer, gjør slurvefeil • Vanskelig å holde oppmerksomhet over tid • Får ikke med seg beskjeder • Klarer ikke å følge instruksjoner Hva er ADHD?

6 Konsentrasjonsvansker • Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter • Misliker oppgaver som krever konsentrasjon • Mister ting • Blir lett distrahert • Glemmer lett Hva er ADHD?

7 Hyperaktivitet/uro • Fikler, vrir seg i stolen • Forlater plassen sin når en skal sitte i ro • Er rastløs • Vanskelig å arbeide stille og rolig • Urolig når det ikke passer Hva er ADHD?

8 Impulsiv • Svarer før spørsmålet er ferdigstilt • Vanskelig å vente på tur/ stå i kø • Avbryter eller forstyrrer andre • Snakker uten å ta hensyn til om det passer Hva er ADHD?

9 ADHD/ADD – forandring med alder Barnehagebarn og tidlig skolealder • Springer, klatrer, roper, høres • Vanskelig å høre etter • Vansker med rolige aktiviteter • Utestemme inne?

10 ADHD/ADD – forandring med alder Skolebarn • Urolig i klasserommet, konflikter med kamerater • Kan ofte mer enn vurderingen viser • Vansker å følge med i timen • Kaos på pulten

11 Ungdom • Rastløs, urolig i hender og føtter • • Diskuterer med lærere/ foreldre • • Moped, røyk, rus, sex • • Skolevansker, vansker med levere prosjekter • • Kan ofte bedre enn karakterene viser ADHD/ADD – utviklingstrender

12 Oppmerksomhetsvansker uten hyperaktivitet Hva er ADD?

13 ADD • Vanskelig å oppdage tidlig. • Kan være stille og rolige, men ha problemer med å lære. • Lekser kan være vanskelig å få gjort, lett konflikter med foreldre.

14 Hva kommer det av? • Arvelige faktorer • Komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel • Vanskelige oppvekstforhold

15 • Evnen til å organisere, prioritere, komme i gang • Evnen å til å holde oppmerksomhet • Evnen til å konsentrere seg og å opprettholde innsatsen • Evnen til å takle motgang og regulere følelser • Evnen til å huske ting og å jobbe videre med det • Evnen til å styre sin egen aktivitet Hva kommer det av? Forstyrrelse i styringsfunksjoner

16 Hvor vanlig er ADHD/ADD? • Ca. 2 - 7 % av alle barn i skolealder har ADHD/ADD (1-2 i hver klasse) • Nesten halvparten av disse har ikke ADHD/ADD i voksen alder

17 Vansker som kan komme sammen med ADHD • Lærevansker • Søvnvansker • Angst • Tvang • Depresjon • Atferdsproblem • Autisme, Asberger • Tics, Tourette syndrom • Epilepsi • Rus

18 ADHD/ADD - Hva består behandlingen av? • Tiltak i hjemmet og på fritiden • Tiltak i skolen • Medisiner

19 ADHD/ADD behandling med medisiner

20 Behandling med medisiner • Virker på 75% av ungdom med ADD/ ADHD • Virker både på konsentrasjon, uro og impulsivitet • Tiltak på skolen og hjemme er like viktig som medisiner

21 Aktuelle medisiner 1. Sentralstimulerende medisin: Ritalin, Concerta, Equasym.. 2. SSRI: Strattera

22 Aktuelle medisiner 1) Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym) • Stimulerende på aktivitet i hjernen • Virker etter ½ - 1 time • Varer 3-4 t (tabletter) eller 8-12 t (depotkapsler) • Ligner på amfetamin, men i minidose • Lang erfaring med bruk

23 Virkningsmekanisme sentralstimulerende - reopptakshemmer

24 Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym) • Bivirkninger, vanlige: • nedsatt matlyst • søvnvansker • hodepine • endring i humør (depresjon) • munntørrhet • kvalme • Går ofte over etter de første ukene Aktuelle medisiner

25 Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym) • Bivirkninger, veldig sjeldne: • økning i blodtrykk og puls • forstyrrelser i bloddannelsen • leverproblem • utslett • nevrologiske symptomer, svimmelhet • reduksjon i lengdevekst Aktuelle medisiner

26 2) Strattera • Ikke sentralstimulerende. Ligner på antidepressiva. • Virkningen kommer etter 3-6 uker • Varighet hele døgnet • Brukes om sentralstimulerende ikke virker • Brukes ved bivirkninger på sentralstimulerende Aktuelle medisiner

27 Strattera • Bivirkninger, hyppige: • Nedsatt matlyst • Kvalme og oppkast • Søvnvansker • Svimmelhet • Trøtthet • Økning av blodtrykk og puls • Går ofte over etter de første ukene Aktuelle medisiner

28 Strattera • Bivirkninger, sjeldne: • Hjertepåvirkning • Mistanke om økning av selvmordstanker i starten • Kan utløse mani hos noen Aktuelle medisiner

29 Medisinutprøving • Uke 1: 1. Ingen medisin 2. Foreldre og skole fyller ut skjema (evt. ungdommen selv og samboer) 3. Qb-test • Uke 2: 1. Ritalin lavdose 2. Foreldre og skole fyller ut skjema (evt. ungdommen selv og samboer) • Uke 3: 1. Ritalin høyere dose 2. Foreldre og skole fyller ut skjema (evt. ungdommen selv og samboer) 3. Qb-test • Uke 4: 1. Ritalin, beste dose, etter avtale med lege 2. Foreldre og skole fyller ut skjema (evt. ungdommen selv og samboer) • Uke 5+6: 1. Ingen medisin. • Uke 6: • Evalueringsmøte med ungdommen, foreldre og skole

30 QB-test

31 Oppfølging under og etter utprøving • Ta kontakt ved bivirkninger • Tilbakemeldning etter medisinutprøvning på BUP • Dersom medisinen virker: • Medisinkontroll med oppfølgning etter ca. 3 mnd • Hvis Ritalin ikke virker: • Prøve Strattera? • Andre tiltak?

32 Fysisk aktivitet • Fysisk aktivitet hjelper personer med ADHD • Hjelper på konsentrasjonen • Reduserer uro

33 Rettigheter Individuell plan (IP) • Personer med behov for sammensatte helsetjenester har rett til individuell plan. • Planen skal klargjøre hvem som gjør hva Individuell opplæringsplan (IOP) • Beskriver tiltak i skolen Noen har rett til støtte frå NAV Hjelpestønad, grunnstønad, omsorgspenger, attføring

34 Noe å huske for ungdommen Bil • Kryss på egenmeldningen ved søknad om førerkort.Vanligvis ikke behov for legeattest. Ved andre tilleggsvansker eller ved søknad om andre førerkortklasser må man ha legeattest. • Personer med ADHD kan ha økt risiko for bilulykker. Vær bevisst dine vansker, ikke kjør når du er i ulage eller ekstra impulsiv. Ta medisin som avtalt med lege. Reise og sentralstimulerende stoffer • Er et narkotisk stoff og kan taes med hvis en har ”Attest om medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel”. Denne skaffes fra apoteket ved reiser innenfor Schengenområdet, ved reiser utenfor tar man kontakt med Statens legemiddelverk. Idrettskonkurranser og sentralstimulerende stoffer • Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista • Skaff deg legeattest før deltagelse i høyre konkurranser

35 Noe å huske for ungdommen Bil • Kryss på egenmeldningen ved søknad om førerkort. • Vanligvis ikke behov for legeattest. • Ved tilleggsvansker eller andre førerkortklasser må man ha legeattest. • Noen med ADHD kan ha økt risiko for bilulykker. • Vær bevisst dine vansker, ikke kjør når du er i ulage eller ekstra impulsiv. • Ta medisin som avtalt med lege.

36 Noe å huske for ungdommen Reise og sentralstimulerende stoffer • Ritalin er et narkotisk stoff • ”Attest om medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel”. • Skaffes fra apoteket ved reiser innenfor Schengenområdet • Utenfor Schengen må man kontakte Statens legemiddelverk. Idrettskonkurranser og sentralstimulerende stoffer • Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista • Skaff deg legeattest før deltagelse på kretsnivå

37 Noe å huske for ungdommen Alkohol • I Norge er ikke alkohol tillatt før 18 år. • Dersom du drikker alkohol skal du bruke medisin som vanlig. Dette øker sannsynligheten for at du klarer å tenke deg om. • Alkohol og sentralstimulerende stoffer skal ikke tas samtidig. Effekten av medisin bør gå ut før inntak av alkohol.

38 Noe å huske for ungdommen Rus • Ungdom med ADHD har øket risiko for rusproblem. • Ved god behandling (også Ritalin) reduseres denne risikoen.

39 Noe å huske for ungdommen Seksualitet • Personer med ADHD kan ha økt impulsivitet. • Ta hensyn til egne og andres grenser. • Viktig å huske prevensjon.


Laste ned ppt "ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger. Program for ungdommene 09.30 Velkommen 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15Film."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google