Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Anne E. Lundh, klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Høgskolen i Vestfold, den 9. februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Anne E. Lundh, klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Høgskolen i Vestfold, den 9. februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Anne E. Lundh, klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Høgskolen i Vestfold, den 9. februar 2007

2 Kjerne symptomer i ADHD  Oppmerksomhetsvansker  Impulsivitet  Hyperaktivitet

3 3 primære ADHD typer:  Hovedsakelig uoppmerksom type  Hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv type  Kombinert type

4 Hovedsakelig uoppmerksom type  Er uoppmerksom på detaljer eller gjør slurvefeil  Har vansker med vedvarende oppmerksomhet  Syntes ikke til å lytte etter når de blir snakket direkte til  Har vansker med organisering og planlegge oppgaver eller aktiviteter  Unngår oppgaver som krever mental anstrengelser  Mister ting  Er lett avledbar  Er glemsom i de daglige gjøremål  Har vansker med å følge instruksjoner og gjennomføre arbeid

5 Primært hyperaktiv-impulsiv type  Fikler med hendene, ”åler” seg i stolen  Har vansker med å sitte stille  Løper rundt eller klatrer overdrevent  Vansker med å fullføre aktiviteter på en rolig måte  Er på ”farta” eller oppfører seg som ”drevet av en motor”  ”Snakker som en foss”  Buser ut med svar før spørsmålet er stilt  Har vansker med å vente på tur  Avbryter eller forstyrrer, trenger seg på

6 Kombinert type  Barnet møter kriteriene for både uoppmerksomhet og hyperaktivitet/impulisivitet

7 Diagnostisk vurdering:  Atferdsbeskrivelse og symptomer kartlegges  Vanskene må være tilstede før 7 års alder  Vanskene må kunne observeres i flere situasjoner, for eksempel på skolen, hjemme, sosialt  Grad og omfang: forårsaker atferden betydelig vansker? Vanskeliggjør atferden den sosiale, skole eller atferdsmessige fungering?  Har barnet hatt andre forstyrrelser eller problemer: angst, depresjon, aggresjon, tvang, humørsvingninger

8 ”Beste” symptomer i vurdering av ADHD (hos voksne): Barkley & Murphy, 2007  Blir ofte distrahert av ytre stimuli  Tar ofte impulsiv avgjørelser  ”Jeg har ofte vansker med å stoppe en aktivitet eller atferd når jeg burde”  Starter ofte et prosjekt eller oppgave uten å grundig lese, eller lytte til veiledning  Viser ofte dårlig evne til oppfølging av løfter eller avtaler med andre  Har ofte problemer med å gjøre ting på ritig måte eller riktig rekkefølge  Tendens til overdrevent fart i motorisert kjøretøy  Har ofte vansker med å holde vedvarende oppmerksomhet under gjøremål eller lek  Har ofte vansker med å organisering av oppgaver og aktiviteter  COT-OFF: 4 av de første 7 eller 6 av alle 9

9 Veiledende prinsipper i diagnostisering og behandling av ADHD:  Forstå ADHD som et problem med de eksekutive funksjonene: Hemmer impulsene til å reagere slik at tanker kan styre/guide atferden Analysere problemer og finne effektive løsninger Håndtere arbeidsminnen Initiere, organisere og prioritere oppgaver Fokusere og holde oppmerksomheten ift en oppgave Indre kontroll av følelser, motivasjon og aktivitetsnivå Opphenting av informasjon Bruk av ”self-talk” til å håndtere/styre atferd

10  Vurdere hele menneske Identifisere hvordan ADHD symptomer samspiller og bidrar til fysisk og psykisk fungering samt personlighet Hvert menneske som unikt Individuell behandling

11  ADHD skal mistenkes ikke forutsettes Differensial diagnostikk Comorbide tilstander  Depresjon, bipolar lidelse  Angst  Lærevansker  Atferdsvansker (Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder)  Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse  Tics  Tvang

12  ADHD er uavhengig av alder Nevrobiologisk forskjeller i anatomi, fysiologi og kjemi i den delen av hjernen assosiert med oppmerksomhet, impulskontroll og eksekutive funksjoner Arvelig kompenent ADHD tendenser blir problematiske når individet begynner å streve med forventningene, de psykososiale forholdene Krav fra omgivelsene (skole, hjem) overstiger evnen og ADHD symptomer forstyrrer fungeringen blir mer synlig ”Impairment” kan forhindres/beskyttes ved høy intelligens, støttende og strukturert familier og omsorgssituasjonen

13  Utredning nødvendig for å kunne stille diagnose Anamnese, inkludert utvikling, medisinsk, skole, emosjonell og sosial historie Ulike spørreskjemaer, utfyllingsskjemaer Kontakt med skole, skoleobservasjoner Psykologisk eller pedagogisk testing Medisinsk undersøkelse 3 grunnleggende spørsmål:  Er tilstrekkelig kriterier for ADHD og funksjonsnedsettelse tilstede?  Er symptomene tilstede før 7 års alderen?  Er det andre forklaringer på symptomene?

14  Utredning og behandling hos en kvalifisert profesjonell Lege, psykolog, sosionom eller pedagog Trening og erfaring med ADHD BUPA, privatpraktiserende

15  Virkning av medisin må ikke brukes som grunnlag for diagnose Sentralstimulerende medikasjon kan virke inn på alle Manglende respons til medisinen kan skyldes feil dosering eller type medikasjon Positiv respons kan være ”placebo”-effekt Positiv effekt kan føre til prematur konklusjon uten å ha vurdert comorbide tilstander

16  Diagnose og behandling av ADHD i samarbeid med omgivelsene Foreldre, familie, øvrige sosial nettverk Skole Andre samarbeidspartnere, for eksempel PPT, helsesøster, fastlege, barnevern Barnet som avhengig av sin sosialkontekst

17  Målsetting ved behandling Forståelse av ADHD: hvordan det påvirker daglig livet, identifisere styrke, aksept, møte som en utfordring Medisinering Livsstilendringer: lære effektive strategier for ”time management”, organisering, struktur Pedagogisk tilrettelegging på skolen Familieterapi: økt toleranse/forståelse, forbedret kommunikasjon, realistiske forventninger, grensesetting Individualterapi: sekundære emosjonelle vansker

18 Konsekvenser for barn og unge med ADHD:  Forsinket utvikling 30 % Reglen Betraktet som umodne Leker ofte med yngre barn Trenger støtte

19  Overføre læring/erfaring til en ny situasjon Behov for oversikt, forutsigbarhet Behov for en voksen som kan fungere som en bro mellom relevante erfaringer for å kunne generalisere

20  Selv-regulering: en nødvendig ferdighet for sosial tilpasning Å kunne observere egen atferd’ Evaluer atferden er passende i samspill med andre Justere atferd dersom nødvendig

21  Håndtere flere ting samtidig Vanskeligheter med å prioritere De kognitive vanskene består ikke i avledbarhet eller konsentrasjon, men heller vanskene med å regulere oppmerksomheten, f.eks. selektere vekk stimuli av stor interesse for å kunne hode oppmerksomheten på noe mindre interessant Vanskelig med mange eksterne stimuli samtidig

22  Svært vanskelig med å takle overganger/forandringer ”time-out” Rutiner, oversikt, struktur og forutsigbarhet

23  Kontrollere/moderere stimuli Intense kamp for å styre og regulere responsene er det som kjennetegner ADHD ”riktig” mengde stimuli, ”the optimal window” Understimulering = kjedsomhet Overstimulering = overveldelse, ”hyper”

24 Den ADHD-vennlig familien  Forståelse og aksept  Støtte  Konstruktiv tilnærming til problemet  ”Learned effectiveness” fremfor ”learned helplessness”  Utvikle problemløsende strategier  Hjelp til å ansvarliggjøre, uten skyld  Holdning om at ADHD er en utfordring/forklaring, ikke en unnskyldning  Restrukturere hjemmet Simplifisere ”uncluttered” Organisert for å støtte vaner og rutiner Huskelapp-system’ ”landing-launching pad”

25 De 5 S’ene  Støtte  Stress håndtering/reduksjon  Stimulasjon  Strategier  Struktur


Laste ned ppt "ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Anne E. Lundh, klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. Høgskolen i Vestfold, den 9. februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google