Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi jobber kontinuerlig med fokusbarn, trygghetssirkelen, ICDP og ved å gjøre observasjoner gjennom året – HVORFOR? For å kunne skape gode relasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi jobber kontinuerlig med fokusbarn, trygghetssirkelen, ICDP og ved å gjøre observasjoner gjennom året – HVORFOR? For å kunne skape gode relasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Vi jobber kontinuerlig med fokusbarn, trygghetssirkelen, ICDP og ved å gjøre observasjoner gjennom året – HVORFOR? For å kunne skape gode relasjoner mellom barn-voksen, voksen-barn og barn-barn For å kunne styrke barnets tilknytning til de voksne, deres selvfølelse og mestringsopplevelser i hverdagen For at barna skal føle seg sett, hørt og ivaretatt av de voksne For å styrke barnets sosiale ferdigheter i lek, konflikt- og samspillsituasjoner For at barna skal oppleve de voksne som en trygg base/havn for sin utforskning

4

5 Vi er opptatt av prosess og ikke produkt Vi forsøker å observere hva barna liker og planlegger derfor ut i fra dette. Dette betyr at planer hele tiden kan endres Barnas tanker og synspunkter skal ilegges vekt, og barna skal oppleve annerkjennelse og respekt for sine synspunkter

6 Vi voksne ser verdien av at barn leker for lekens skyld Gjennom leken lærer barna blant annet om sosial kompetanse, konfliktløsning og å omgås hverandre på gode måter Gjennom leken lærer barna om seg selv og om livet Vi voksne legger til rette for, støtter, oppmuntrer, inspirerer og trer inn i leken når vi blir invitert eller ser at det er nødvendig for å veilede et eller flere barn i lek Som profesjonell voksne deltar vi i leken iblant, griper inn i blant. I blant bare støtter den voksne opp om og utvider leken gjennom f.eks. å skaffe nye rekvisitter. I blant skal hun knapt se og absolutt ikke forstyrre (Bae 1996:132) På Tyttebærtua er det 18 2-3 åringer og vi ser derfor nødvendigheten av å dele barna inn i mindre grupper for å få en en større lek- og samspillskvalitet

7 Gjennom dette fagområdet ønsker vi å gi barna estetiske opplevelser som skaper nysgjerrighet og gir inspirasjon til nye lekeformer Benytte kunnskap og ideer fra «fantasifantasten.no» La barna bli kjent med ulikt formings- og naturmateriell både inne, ute, samt fra turer etc. La fortellingen om Hakkebakkeskogen danne grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid dette barnehageåret

8

9 Vi synger, danser og kler oss ut (Barna får lage de ulike dyrene i Hakkebakkeskogen ved bruk av ulike formingsmateriale, tekstiler etc.) Vi lager kanskje karnevals antrekk eller klær til Bamsens store fødselsdag og har fest for Bamsen Vi leker og dramatiserer ulike sekvenser/scener fra Hakkebakkeskogen (I frie og mer organiserte aktiviteter) Barna får tilgang på kostymer i lek og utforskning. Vi lager og finner ulike leksaker, kostymer som stimulerer til lek rundt Hakkebakkeskogen- temaet. Barna får tegne å male, bruke, lim stifter osv. Barna får erfare skaperglede og medvirke ved å utforske gjennom sin egen fantasi

10 De voksne er språkmodeller for barna, gjennom å bruke språket bevisst i alle situasjoner Vi jobber med nøkkelord fra fortellingen, og sanger for å øke barnas ordforråd og begrepsforståelse Vi bruker høytlesning og dialogisk lesing. Vi snakker om, leser og ser på bilder av de ulike dyrene vi finner i Hakkebakkeskogen. Vi benytter også lydbøker bla. fra Hakkebakkeskogen Vi samtaler rundt ulike temaer fra Hakkebakkeskogen og om det som opptar barna og ellers … Vi benytter Bravo-leken og snakker om dyrene i samlingsstunder, under måltider og i oppdelte og mindre smågrupper Vi bruker enkle rim og regler, og formidler fakta-stoff om dyra Vi benytter konkreter som vi selv lager fra Hakkebakkeskogen, og gjenskaper historien sammen med barna slik de ser den

11 Vi blir kjent med før-matematiske begreper som foran,bak, høy, lav, mye, liten, stor osv. ved å benytte kjente eventyr og fortellinger, og Hakkebakkeskogen. Vi leker butikk i huset vårt og ute i barnehagen Vi pusler, leker og bygger med kappla-klosser Vi leker med ulike former, mønstre og teksturer: Vi ser på særtrekk ved de ulike dyrene fra Hakkebakkeskogen: Noen har runde ører (musen), andre har oval form på ørene (harepusen) og atter andre har ører som ser ut som en trekant (reven). Vi kategoriserer. Hvor mange mus er det i Hakkebakkeskogen, hvor mange bjørner osv. og vi øver på å telle. Vi sammenligner størrelser på dyra. Likheter og ulikheter

12 Vi leker og imiterer dyra i Hakkebakkeskogen og deres bevegelser. Vi bruker Bravo og øver på åling, krabbing, snurring og henging Vi smaker, spiser og lærer om mat dyra i eventyret spiser og kanskje om mat laget av kjøtt fra enkelte av dyra i eventyret Vi synger sanger med bevegelse og har ulike danseleker Vi har fast tur-dag en gang i uka Vi lærer om hygiene (vask av hender, hoste inn i armen, ikke slikke på kniven ved smøring av mat osv.) Barna får servert sunn mat hver dag

13 Vi bruker vår egen fauna og natur utenfor barnehagen til å se etter å studere dyrespor i åker, eng, skog og mark Vi blir kjent med lyder, lukter, utseende, begreper og funn i naturen som har med dyr å gjøre Vi ser etter dyrespor ute og lar barna få kjennskap til faktastoff om dyra. Hva dyra spiser gjennom de ulike årstidene, om vinteren- og sommerpels, farger, labb, poter, klo, klør, hi, huler, halens betydning, dyrenes signaler etc. Vi undrer oss sammen med barna over hvorfor det er så viktig å ta vare på naturen og miljøet vårt

14 Vi filosoferer og reflekterer sammen med barna Vi markerer høytider som jul og påske. Vi lærer barna om toleranse, respekt og interesse for hverandre og ulike kulturer Vi snakker om hva følelser er, og hva de kan gjøre med oss (gjennom «steg for steg», refleksjoner og samtaler med barna) Vi søker å skape et inkluderende miljø, hvor det er rom for å være forskjellig Vi voksne skal være gode rollemodeller og veilede barna i de ulike situasjonene

15 Vi går på turer i nærmiljøet Vi markerer ulike høytider og merkedager. F.eks. med felles samling med nærbarnehagene i kirken før jul. Vi lærer om ulike yrker og roller i samfunnet og trekker paralleller til Hakkebakkeskogen som et samfunn Vi ønsker å ta en tur til biblioteket, og dra på teater for å se på Thorbjørn Egners egen forestilling om «Dyrene i Hakkebakkeskogen» - hvis mulig


Laste ned ppt "Vi jobber kontinuerlig med fokusbarn, trygghetssirkelen, ICDP og ved å gjøre observasjoner gjennom året – HVORFOR? For å kunne skape gode relasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google