Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIP-makkerskap Fagsamling for rådgivere i videregående skole - Nordland 16.mars 2016 Liv Tellsgård og Espen Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIP-makkerskap Fagsamling for rådgivere i videregående skole - Nordland 16.mars 2016 Liv Tellsgård og Espen Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIP-makkerskap Fagsamling for rådgivere i videregående skole - Nordland 16.mars 2016 Liv Tellsgård og Espen Hansen

2 Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få. Delmål: Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser - både lokalt og nasjonalt. VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

3 Gjennomføringen Opplæringsdag for skole- og helsepersonell Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 timer) Klassebesøk med helsepersonell (2 timer) Evaluering

4 Forskning viser at VIP virker! Forskningsprosjekt om effekter av forebyggende skoleprogram innenfor psykisk helse (VIP) 1430 elever i 109 klasser ved 8 videregående skoler i Akershus og Vestfold Innsamling av data før oppstart, etter 6 mnd, 12 mnd og 24 mnd Dr. Bror Just Andersen, spesialrådgiver, Vestre Viken HF

5 Effektmåling på følgende områder: elevenes kunnskapsgrunnlag evne til gjenkjennelse av signaler holdning og atferd ved hjelpsøking psykiske helse

6 Hvordan jobbe med temaet “psykisk helse” i klassen

7 VIP-materiell: Ressurshefte for lærere og helsepersonell Elevhefte (BM, NN, ENG, SAM) Veileder for klassebesøk www.vipweb.no

8 vipweb.no

9 Elevheftet Start gjerne VIP-timene med å lese forordet. Teksten kan leses høyt eller individuelt.

10 Elevheftet Utviklet av arbeidsgruppe med fagpersoner. Innspill fra elever. Positivt fokus - hovedvekt generell psykisk helse (første del). Psykiske problemer og lidelser (andre del).

11 Innhold- Elevhefte Psykisk helse – Livet og sånn Livet går opp og ned Livet på skolen Hvordan kan jeg ta vare på min psykiske helse? Psykiske problemer og lidelser Det blir bedre Hvor kan jeg få hjelp og informasjon? #denfølelsen? Tenkepauser

12 Ressurshefte for lærere og helsearbeidere For lærere: Ungdom og psykisk helse Noen viktige faktorer som påvirker unges psykiske helse Stress og press Minoritetsstress Mobbing og krenkelser Lærerrollen - å være den trygge voksne Snakk trygt Å oppdage problemer tidlig Hva skal du se etter? Hvordan forholde seg til elever som sliter Slik gjennomfører du VIP-programmet i din klasse Oppgaver og opplegg For helsearbeidere: Om Skoleprogrammet VIP Kjære helsearbeider Til deg som skal gjennomføre klassebesøk Klassebesøket – hva og hvordan Hvordan forberede klassebesøket Anbefalte metoder Typiske spørsmål fra helsearbeidere Oppgaver

13 Sammenheng mellom psykisk helse, tilstedeværelse og prestasjoner Sammenheng psykisk helse, skoletrivsel, skoleprestasjoner En enkelt multivariat analyse tyder på at psykisk helse og skoletrivsel henger sammen. Høy livtilfredshet øker sannsynligheten for å trives på ungdomsskolen (kun 13 og 15-åringer). Videre ser man at psykisk helse og skoleprestasjoner henger sammen: Elever med lav livstilfredshet har økt risiko for å ha svake skoleprestasjoner. Dette gjelder for alle aldersgruppene. Skolestress er assosiert med redusert trivsel på skolen for alle aldersgruppene. Mye skolestress øker også risikoen for svake prestasjoner. HEMIL rapporten, 2009, Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen

14 Hvorfor plages ungdommen stadig mer? Vi lever i et av verdens beste land Våre ungdommer ligger på topp når det gjelder å være plaget psykisk, spesielt symptomer på angst og depresjon

15 Ungdata, tall og statistikk om ungdom Ungdata Nordland vgs 2013

16 Sammenheng mellom ensomhet og skolegang En undersøkelse av Nordlandsforskning fant en klar sammenheng mellom unge som dropper ut av skolen eller faller ut av arbeidslivet i tidlig voksenalder, veldig ofte også er ensom, har hatt lite venner, og lite sosialt nettverk. – Det er stor sammenheng mellom det å være ensom og det å få psykiske helseproblemer. Det å ha vennskap og gode sosiale relasjoner, et godt psykososialt miljø, kan forebygge ensomhet, sier Camilla Lauritzen. Hun har forsket på barn og unges psykiske helse, i tillegg at hun underviser ved UiT. En undersøkelse av Nordlandsforskning fant en klar sammenheng mellom unge som dropper ut av skolen eller faller ut av arbeidslivet i tidlig voksenalder, veldig ofte også er ensom, har hatt lite venner, og lite sosialt nettverk. – Det er stor sammenheng mellom det å være ensom og det å få psykiske helseproblemer. Det å ha vennskap og gode sosiale relasjoner, et godt psykososialt miljø, kan forebygge ensomhet, sier Camilla Lauritzen. Hun har forsket på barn og unges psykiske helse, i tillegg at hun underviser ved UiT.

17 VIP-Makkerskap – et tiltak for bedre læringsmiljø Den gode kollega Tydelig klasseledelse Elevene deles inn i makkerskap fra første skoledag (par) Makkergrupper 3x3 uker Makker partner ('mɑkəɾ) Substantiv maskulin Medspiller, medarbeider, aliert, hjelper, kompanjong være makkere i kortspill, dele oppgavene med sin makker

18 Hvorfor har så mange skoler tatt i bruk VIP-makkerskap? Skolene rapporterer at implementeringen krever lite forarbeid og at lærene er positive. For lærerne er deler av tiltaket gjenkjennbart men nå satt mer i system for klassen og for skolen.

19 Hva skal makkeren brukes til? Makkerne sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor man er hel klasse/fellesfagklassen. Makkerne hilser på hverandre når de treffes. Makkeren er oppmerksomme på om den andre trives. Makkerne kontakter hverandre ved eventuelt fravær. Makkerne er ansvarlige for å ta notater eller utdelte ark for hverandre hvis en av dem er borte i timen. I timene kan lærer be makkerne om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppa. Makkerne kan også samarbeide om leksene.

20

21

22 Evaluering av VIP-makkerskap Pilotstudie 2014/15 «Alle har noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor» n = 206 elever og 20 lærere fra en skole (Rosenvilde vgs) Evaluering 2015/16 «En for alle» n = 2885 elever fra 18 ulike skoler (fra Vg1-3)

23 ”Alle lærene må gjennomføre makkerskap i alle timene”

24 Resultater fra dialogkafé Lærene har kommet med mange eksempler og innspill. Her har vi oppsummert etter det de selv har valgt ut som essensielt på de fire ulike stasjonene.

25 På hvilken måte har VIP-makkerskap påvirket jobben du gjør som lærer? (Faglig/Pedagogisk) En forutsigbarhet i undervisningen. –Arbeid i grupper lettere å planlegge. Mer effektivt i gang med arbeidet. Ansvarliggjøring av eleven. Ansvar for papir

26 Konklusjon av pilotprosjektet Prosjektet har vært vellykket VIP-makkerskap bidrar til økt trygghet og elevene har blitt kjent med flere medelever VIP-makkerskap er en god måte å trene sosial kompetanse på 32 elever rapporterer om mindre fravær

27 Evaluering 2015/16, knyttet til målene for VIP-makkerskap VIP-makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

28 «Jeg tror VIP-makkerskap har bidratt til en bedre skolestart for meg enn om vi ikke hadde hatt makkerskap» n=2104 (Vg1-elever fra 18 vgs)

29 Mål med VIP-makkerskap VIP-makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

30 «Jeg tror VIP-makkerskap har bidratt til at jeg har blitt kjent med flere i klassen som jeg ellers ikke ville blitt kjent med» n=2091 (Vg1-elever fra 18 vgs)

31 «VIP-makkerskap har bidratt til at jeg har hatt noen å snakke med i pausene» n=2067 (Vg1-elever fra 18 vgs)

32 Mål med VIP-makkerskap VIP-makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

33 «VIP-makkerskap har bidratt til at det føles trygt å være på skolen» n=2068 (Vg1-elever fra 18 vgs)

34 Mål med VIP-makkerskap VIP-makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

35 «VIP-makkerskap har bidratt til at jeg har fått økt forståelse for hvordan andre i klassen har det» n=2066 (Vg1-elever fra 18 vgs)

36 Mål med VIP-makkerskap VIP-makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

37 «VIP-makkerskap har gitt meg bedre øvelse i å være en god kollega» n=2049 (Vg1-elever fra 18 vgs)

38 «VIP-makkerskap har gjort det bedre å jobbe i grupper» n=2049 (Vg1-elever fra 18 vgs)

39 «Jeg tror VIP-makkerskap har bidratt til at jeg har hatt mindre fravær enn om vi ikke hadde hatt makkerskap» n=2092 (Vg1-elever fra 18 vgs)

40 Godt fornøyde med VIP-makkerskap Stor innvirkning på klassemiljøet Effekt på utenforskap og ensomhet Innvirkning på arbeidsro og gruppearbeid Noe effekt på sosial kompetanse Positiv effekt på fravær

41 Opplæring i VIP-makkerskap Teori og bakgrunn for tiltaket Materiell Lærerveiledning Elevveiledning ”Learning by doing”

42 Øvelse: Møt din makker Oppgaven finner dere på andre siden i ”VIP-makkerskap til eleven” Husk å ta notater Presentasjonen i plenum skal ikke ta mer en maks 10 sekunder.

43 «Møt din makker» velg tre spørsmål Har du søsken? Hva er din yndlingsfilm? Hva er din drømmejobb? Hvilken musikk hører du på for tiden? Hva spiste du til middag i går? Hvem er ditt største idol? Hvis du skulle ta med deg tre ting på en øde øy, hva ville det vært? Hva gleder du deg mest til dette skoleåret? Hvordan kommer du deg til skolen på morgenen? Hva var det siste du kjøpte? Hvilke sko har du på i dag?

44 Makkerskap – et tiltak for bedre læringsmiljø Utviklet av danske Netwerk Å gi en myk overgang fra ungdomskole til vgs Hindre ekskluderende klikkdannelser Tydelig klasseledelse Elevene deles inn i makkerskap fra første skoledag (par) Makkergrupper 3x3 uker Den gode kollega Makker partner ('mɑkəɾ) Substantiv maskulin Medspiller, medarbeider, aliert, hjelper, kompanjong være makkere i kortspill, dele oppgavene med sin makker

45 Ensomhetsbegrepet Ensomhed er, når ens relationer ikke dækker ens sociale behov Ensomhed er forskellig fra alenehed.. Ensomhed er en subjektiv følelse. Ensomhed rammer unge bredt Ensomhed handler om kvaliteten af relationer. Kortvarig og langvarig ensomhed. Ensomhed har fysiske og psykiske konsekvenser. Ensomhed blandt unge er tabu. Ensomhed er forbundet med mange andre former for mistrivsel http:// projektnetwerk.dk/om-ensomhed/

46 Hva skal makkeren brukes til? Makkerne sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor man er hel klasse/fellesfagklassen. Makkerne hilser på hverandre når de treffes. Makkerne spør også hvordan helgen har vært. Makkeren er oppmerksomme på om den andre trives. Makkerne kontakter hverandre ved eventuelt fravær. Makkerne er ansvarlige for å ta notater eller utdelte ark for hverandre hvis en av dem er borte i timen. I timene kan lærer be makkerne om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppa. Makkerne kan også samarbeide om leksene.

47 Oppgavesamling Seks bli-kjent-oppgaver for bruk ved oppstart og makkerbytter To oppgaver til bruk for makkergrupper og hel klasse En oppgave for makkerpar i forhold til lytting Kombiner med oppgaver du eller kollegaer har god erfaring med ved skoleoppstart tidligere

48 Lærers forberedelser innen første skoledag, høsten 2016 1.Les gjennom ”VIP –makkerskap lærerveiledning” 2.Del klassen inn i makkerskap og makkergrupper 3. Lag bordkort til alle elevene 4. Skriv ut ”VIP makkerskap” til elevene

49 Eksempel: Makkerskapsinnføring første skoledag Presentasjon av VIP og makkerskap Hva er målet? Hvor lenge varer det? Hvilke aktiviteter skal klassen igjennom? Etablering av makkerskap og makkergrupper Hvordan er de satt sammen? Hvor lenge varer de? Hvilke oppgaver har makkerparene og makkergruppene? Intervju og presentasjon av makkeren for resten av klassen. Evt. andre makkeroppgaver

50 Nesbruelever om sin skolestart høsten 2015: http://www.nesbru.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/ ?article_id=86186

51 Fra lærerveiledningen:

52 Hvordan vi binder sammen et skoleoppstartprogram med gjennomføring av VIP i klassene på Vg1 Målene med VIP-makkerskap: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket. Koblingen ensomhet –psykisk uhelse Makkergruppene kan brukes i VIP-gjennomføringen. Hvis VIP blir gjennomført under makkerperioden kan også våre VIP-oppgaver brukes. Se vipweb.no

53 Effektstudie av konkret tiltak mot frafall i videregående opplæring Hensikten med prosjektet er å studere om tiltaket VIP- Makkerskap har en effekt på blant annet fravær- og frafallstall, og også på psykososiale faktorer som ensomhet, opplevd mobbing, samt elevenes psykiske helse. Vi ønsker med denne henvendelsen å invitere Fylkeskommuner til å delta i prosjektet Astrid Hoås Morin, Ph.d-stipendiat Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

54 Uttalelser fra elever Betryggende Det hjelper på miljøet i klassen, både sosialt og læremiljøet Det gjør at alle har noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor Blir tvunget til å være sosial og utfordrer seg selv Fordi det gjør alle bedre kjent med hverandre Du blir kjent med alle Fordi det er smart Fordi det funker

55 Veien videre Regionale opplæringsseminar for nøkkelpersoner fra den enkelte skole i perioden mars – mai 2016: Bodø 16. mars (for alle rådgiverne i Nordland) Stavanger 12. april (for alle vgs i Rogaland) Lier 21. april (for alle VIP-skoler i østlandsfylkene) Kristiansund 28. april (for VIP-skoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) Grimstad 23. mai (for VIP-skoler i Agderfylkene)

56 Følg oss på Facebook Facebook.com/skoleprogrammetVIP

57 Ta gjerne kontakt


Laste ned ppt "VIP-makkerskap Fagsamling for rådgivere i videregående skole - Nordland 16.mars 2016 Liv Tellsgård og Espen Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google