Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIP-Makkerskap ved AVGS 2015 - 2016. Erfaringer i Elevtjenesten Ungdata 2014 - Videregående skole i Kristiansund Forskning - Sintef/NTNU 2014 HVORFOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIP-Makkerskap ved AVGS 2015 - 2016. Erfaringer i Elevtjenesten Ungdata 2014 - Videregående skole i Kristiansund Forskning - Sintef/NTNU 2014 HVORFOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIP-Makkerskap ved AVGS 2015 - 2016

2 Erfaringer i Elevtjenesten Ungdata 2014 - Videregående skole i Kristiansund Forskning - Sintef/NTNU 2014 HVORFOR VIP-MAKKERSKAP?

3 Konflikter fra ungdomsskolen inn i vgs. Økende antall elever som ønsket å bytte klasse. Liten vilje og evne til å inkludere medelever. Ensomhet. ELEVTJENESTEN

4 Opplevd ensomhet: 26% Depressivt stemningsleie: 17% Opplevd mobbing hver 14. dag: 5% UNGDATA 2014 - VIDEREGÅENDE SKOLE I KRISTIANSUND

5 Frostad og Mjaavatn 2014. Populasjon ca. 2000 elever på vgs. Relasjonen til medelever, lærer og ensomhetsfølelse er viktig i forhold til frafall. Opplevelse av ensomhet den klart viktigste frafallsårsaken (25%) FORSKNING - SINTEF/NTNU 2014

6 WHAT TO DO????

7 HVA ER VIP-MAKKERSKAP?

8 en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole. at elevene skal bli kjent med flere i klassen. et tettere og tryggere klassemiljø tidlig. å øke elevers sosiale kompetanse. å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket. Hindre ekskluderende klikkdannelser. Tydelig klasseledelse. MÅL FOR VIP-MAKKERSKAP

9 Profesjonelle og lojale lærere – tydelig klasseledelse. Klassekart fra dag 1! Alle elevene tilhører en makkergruppe på 4 (5) elever. Alle elevene har en/to makker(e). Det utformes en makkerkontrakt. Makkerne hilser på hverandre og følger opp hverandre ved fravær++. Relasjonsoppgaver/leker underveis. Makkergruppene og parene endres hver 3. uke. Alle elevene har en arbeidsmakker i undervisnings- timene, ikke «venn»! VIP-MAKKERSKAP

10 TidHvaHvem Uke 33  Kontaktlærer setter sammen makkergrupper og makkerpar  Kopier opp elevhefte til alle elevene  Lag bordkort til hver enkelt elev  Lag klassekart  Lever klassekartet til kontoret  Kontoret distribuerer klassekartet til faglærerne i gruppa Kontaktlærer og kontoret Uke 34 mandag 17/8 (ca. 45 min.)  Makkerskapsintroduksjon i klassen.  Presentasjon av makkerpar og makkergrupper  Utfylling av telefonliste  Intervju og presentasjon av makkeren for resten av klassen  Evt. andre makkeroppgaver Kontaktlærer og rådgiver Uke 34 tirsdag  Makkergruppene utformer sin egen gruppekontrakt (15-20 min.)  Trivselstiltak med fokus på relasjonsbygging Kontaktlærer og makkergruppe Uke 34 Torsd (kontak t-time)  Klassekultur og klassens idealer (se lærerveiledning) Kontaktlærer Uke 36  Klasselærerråd der nye makkergrupper og par settes sammen.  Kontoret distribuerer nytt klassekart til faglærerne  Kontaktlærer presenterer de nye gruppene og parene i kontakttimen Kontaktlærer, faglærere, rådgivere, kontoret Uke 37 kontakt -time  Nye relasjonsøvelser (se lærerveiledning)Kontaktlærer PLAN FOR VIP-MAKKERSKAP Uke 39  Klasselærerråd der nye makkergrupper og par settes sammen.  Kontoret distribuerer nytt klassekart til faglærerne  Kontaktlærer presenterer de nye gruppene og parene i kontakttimen Kontaktlærer, faglærere, rådgivere, kontoret Uke 40 kontakt- time  Nye relasjonsøvelser (se lærerveiledning)Kontaktlærer, elever Uke 43  Klasselærerråd der nye makkergrupper og par settes sammen.  Kontoret distribuerer nytt klassekart til faglærerne  Kontaktlærer presenterer de nye gruppene og parene i kontakttimen  Kontaktlærer, faglærere, rådgivere, kontoret Uke 44 kontakt- time  Nye relasjonsøvelser (se lærerveiledning) Uke 47  Kontakt – og faglærere samt elever fyller ut evalueringsskjema Kontaktlærer, faglærere, elever, rådgivere, kontoret Uke 50  Evalueringsresultater presenteres for kollegiet og elever

11 EVALUERING

12 BEDRE KJENT?

13 FRAVÆR

14 TALL FRA PULS - FRAVÆR

15 Færre elevsaker behandles i Elevtjenesten. Færre søknader om klassebytter. Færre henvendelser fra foresatte. En mer inkluderende elevgruppe. RAPPORTERING FRA ELEVTJENESTEN

16 BØR VI FORTSETTE MED VIP-MAKKERSKAP?

17 SEMINAR DEN 28. APRIL


Laste ned ppt "VIP-Makkerskap ved AVGS 2015 - 2016. Erfaringer i Elevtjenesten Ungdata 2014 - Videregående skole i Kristiansund Forskning - Sintef/NTNU 2014 HVORFOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google