Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom

2 Viktige begreper  Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang.  Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker.  Psykiske lidelser: Endringer i tanker, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en slik type eller grad at det kan stilles diagnose.  Psykisk helsearbeid: Arbeide i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende tiltak, utredning, behandling og rehabilitering. ( Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007)

3 Hvorfor ungdom som målgruppe?  ca tjue prosent av ungdommene sliter i dag psykisk  ca fem til åtte prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp  sterke fordommer  høy terskel for å søke hjelp

4 Hvorfor opplæringsprogram?  Skolen en god arena for forebyggende arbeid  Ungdommene ønsker opplæring om temaet på skolen

5 Opplæringsloven § 9A ”Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”

6 Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever i VGS ønsker besøk av fagfolk (ungd.us foretatt av Rådet for psykisk helse) Unge spør ikke om hjelp (Topp-studien, FHI 2007)

7 Skoleprogrammet VIP for elever på VG1  Startet etter initiativ fra brukere på Blakstad sykehus i Akershus, år 1999  Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom  Bygger på tett samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten på alle nivå  Helsepersonell kommer på klassebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene

8 Målsettinger for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser Delmål:  Elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager  Elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever, og de skal lære å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser  Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen skal få økte muligheter til å kunne oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å kunne sette i verk egnete tiltak

9 Gjennomføringen  Samarbeidsmøte med kontaktlærere, helsepersonell  Informasjon til skolens øvrige personell  Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 t)  Klassebesøk med helsepersonell (2 t)  Evalueringsmøte med deltagerne fra skole og helse. VIP-koordinator på skolen tilrettelegger gjennomføringen

10 Kontaktlærerne Skal være ”arbeidsleder” i 3 timer  Forklar hva VIP er  Definer egen rolle  Spør hva elevene ønsker i de 3 timene  Forbered elevene på senere klassebesøk av helsepersonell, si gjerne hvem som kommer på besøk

11  Hvordan kan elever være en god venn?  Lytte  Støtte  Innhente hjelp fra familie og profesjonelle  Hva kan et godt klassemiljø bety for elever som har det vanskelig?  Hvordan takle stress i hverdagen? Aktuelle tema om ungdom og psykisk helse - med lærer

12 Klassebesøk fra helsepersonell  2 timer innen 2 uker etter arbeidet med kontaktlærer  Helsesøster/PPT og en psykisk helsearbeider  Dialogundervisning

13 Aktuelle temaer om ungdom og psykisk helse - med helsepersonell  Hva er normalt og unormalt?  Myter og fakta  Ulike psykiske plager og lidelser  Angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser  Blir man frisk?  Er sykdommene arvelig?  Hvor søke hjelp?

14 Hva spør elevene om?  Hvordan kan jeg merke at jeg eller noen rundt meg har en psykisk lidelse?  Er det normalt å ha selvmordstanker?  Hva kan jeg gjøre for min venninne som skader seg selv?  Er det normalt at verden raser sammen og at jeg aldri blir glad igjen?  Er det normalt å snakke med seg selv?  Kan du gi meg en definisjon på ordet gal?  Hvis en person må løpe opp og ned flere etasjer for å sjekke at døra er låst, kan man kurere personen med å sperre hovedinngangen?

15 Evaluering  programmet vurdert positivt av lærere og elever  elevene har lært mer om psykisk helse  elever vet hvor de skal søke hjelp  lærerne synes de får et verktøy i hverdagen  bedre klassemiljø

16 Elevkommentarer ” At jeg kan snakke med læreren min og helsestasjonen” ”Jeg kommer til å snakke mer med mine venner.” ” Vet bedre hva jeg skal gjøre hvis noen betror seg til meg” ”Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få bra hjelp.” ” Hvor man skal gå, og at man ikke venter til siste liten før man gjør noe”

17 Hvor mange har VIP nådd?  Ca 80 000 Vg1-elever i perioden 2000-2008 har gjennomført VIP  Ca 150 vgs har VIP på årsplanen pr august 2008


Laste ned ppt "Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google