Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte for foresatte ved Eikeli vgs 13. januar 2015 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Ved Mia Iversen og Espen Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte for foresatte ved Eikeli vgs 13. januar 2015 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Ved Mia Iversen og Espen Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte for foresatte ved Eikeli vgs 13. januar 2015 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Ved Mia Iversen og Espen Hansen

2 Vi voksne har en viktig oppgave i å minne ungdommene våre på at de er gode nok akkurat som de er. En av fem jenter på ungdomstrinnet har tegn på depresjon. De blir syke av forventningspress – både eget og andres. Det at ungdom får føle tilhørighet, trygghet og fellesskap er blant våre aller viktigste samfunnsoppgaver.

3 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

4 VIP VEILEDNING OG INFORMASJON OM PSYKISK HELSE I SKOLEN Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

5 Målsettinger for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser Delmål:  Elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager  Elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever, og de skal lære å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser  Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen skal få økte muligheter til å kunne oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å kunne sette i verk egnete tiltak Skoleprogrammet VIP, Vestre viken HF

6 VIP ved Eikeli vgs våren 2015  Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 timer) UKE 9  Klassebesøk med helsepersonell (2 timer) UKENE 11-12  Møte for foresatte Vg1 med oppdatert kunnskap om psykisk helse og kommunikasjon: Tirsdag 7. april kl 18.00-19.30 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

7 Forskning viser at VIP virker!  Forskningsprosjekt om effekter av forebyggende skoleprogram innenfor psykisk helse (VIP)  Doktorgradsstipendiat Bror Just Andersen, Folkehelseinstituttet  1430 elever i 109 klasser ved 8 videregående skoler i Akershus og Vestfold  Innsamling av data før oppstart, etter 6 mnd, 12 mnd og 24 mnd Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

8 Effektmåling på følgende områder:  elevenes kunnskapsgrunnlag  evne til gjenkjennelse av signaler  holdning og atferd ved hjelpsøking  psykiske helse Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

9 VIP-Makkerskap – et tiltak for bedre læringsmiljø  Utviklet av danske Netwerk  Å gi en myk overgang fra ungdomskole til vgs  Hindre ekskluderende klikkdannelser  Tydelig klasseledelse  Elevene deles inn i makkerskap fra første skoledag (par)  Makkergrupper  3x3 uker  Den gode kollega Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Makker partner ('mɑkəɾ) Substantiv maskulin Medspiller, medarbeider, aliert, hjelper, kompanjong være makkere i kortspill, dele oppgavene med sin makker

10 Hvorfor skal vi voksne styre gruppedannelser i klassen?  Er de ikke for gamle for sånt?  Mobbeombudet i Buskerud: tydelig klasseledelse gir mindre grobunn for mobbing  Elevene bruker mye energi på nettverksbygging i timene  Tydelige voksne skaper trygghet – også når du er 16 (Maslow).  Det er bedre å bli sett, selv om en voksen har bedt noen om å se, enn å ikke bli sett i det hele tatt.  Den gode kollega - forberedelse til arbeidslivet. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

11 Summing  Hva kan du som foresatt bidra med for å styrke klassemiljøet i din sønns/datters klasse? - nye ideer - tidligere erfaringer  Snakk med sidemann/kvinne i 5 min Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

12  Utdrag fra en rapport om ungdom og sosiale medier:  http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/UngOrg%20sosiale%20medier%20rappor t%20-%20web.pdf Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

13 Vår oppsummering  Utestenging annerledes i 2015 pga sosiale medier  Innsatsen for å bygge et godt klassemiljø må skje på flere arenaer  Tenke over sin egen rolle som forbilder  Antagelser: Ungdommen trenger øvelse/kompetanse i ”small talk”, samhandling med andre kunne vise hensyn til andre, fremme egne behov (sosial kompetanse),  Oversikt over Sosial kompetanse  Sosiale medier Medietilsynets foreldreveileder Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

14 Sosial kompetanse  Samarbeidsferdigheter  Selvkontroll  Selvhevdelse  Ansvarlighet Hvorfor er betydningsfullt?  Ungdom med gode kunnskaper i sosial kompetanse får et styrket selvbilde og opplever seg mer trygg på hvem de er som person.  Dette fører til at ungdom blir mer oppmerksom også på andres følelser og behov  Ungdom lærer seg å kjenne igjen følelsesuttrykk hos seg selv og andre. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

15 Prososial atferd  Kunne gjøre gode handlinger for andre  Gir ros, er vennlige, viser at de bryr seg om andre  Hjelper, støtter, deler, anerkjenner, oppmuntrer inkluderer, viser omsorg Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

16 Empati  Lære å bli oppmerksom på medmenneskers følelser og ha forståelse for andres tanker og meninger  Ungdom trenger hjelp til å gjenkjenne følelser – er du glad nå? – hvordan kjennes det? – hvordan ser glede ut?  Tydeliggjøre at andre kan ha ulike følelser enn dem selv i samme situasjon Lære å skille villet og ikke-villet handling Se rettferdigheten i ulike situasjoner – lære å kommunisere med jeg- budskap, fortelle hva det selv føler, ikke det ungdom tror den andre mener Bry seg om andre Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

17 Utdrag fra Mediatilsynets foreldreveileder: http://www.medietilsynet.no/Trygg-bruk/Foreldre/Foreldreveileder/

18 Henvendelser om VIP-programmet Espen Hansen, leder Telefon: 995 72 518 E-post: espen.hansen@vestreviken.no Mia Iversen, veileder Telefon: 911 89 766 E-post: mia.iversen@vestreviken.nomia.iversen@vestreviken.no Jorid Bakken Steigum, veileder Telefon: 941 59 661 E-post: jorid.bakken.steigum@vestreviken.no Espen Hansen, leder Telefon: 995 72 518 E-post: espen.hansen@vestreviken.no Mia Iversen, veileder Telefon: 911 89 766 E-post: mia.iversen@vestreviken.nomia.iversen@vestreviken.no Jorid Bakken Steigum, veileder Telefon: 941 59 661 E-post: jorid.bakken.steigum@vestreviken.no

19 Bodil J. Houg. Mobbeombud i Buskerud


Laste ned ppt "Møte for foresatte ved Eikeli vgs 13. januar 2015 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Ved Mia Iversen og Espen Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google